Τα 11 σημεία του Σχεδίου Δράσης του Ερντογάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Τα 11 σημεία του Σχεδίου Δράσης του Ερντογάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα

“Τελικός στόχος  του Σχεδίου είναι να διαμορφώσει ένα νέο και αστικό Σύνταγμα , που θα είναι το Σύνταγμα όλων”

Κωσνταντινούπολη, Μηνάς Βασιλειάδης

Τις λεπτομέρειες για τις μεταρρυθμίσεις , που προωθεί,  ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Τούρκος πρόεδρος , Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας το σχέδιό του «παράδειγμα της συνεχόμενης δέσμευσής μας να αλλάξουμε». Το ‘Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα’,  όπως ονομάζεται, αποσκοπεί, εν τέλει, στη διαμόρφωση ενός δεύτερου νέου συντάγματος για τη χώρα. Το πρώτο είχε τεθεί σε εφαρμογή το 2018, μετά το δημοψήφισμα,  που επικύρωσε τη μεταφορά εξουσιών στον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο.

Ο κ. Ερντογάν είπε ότι το πακέτο μεταρρυθμίσεων ‘Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα’ απαρτίζεται από «9 σκοπούς, 50 στόχους και 393 σχέδια δράσεων» και πως η προετοιμασία του από το υπουργείο Δικαιοσύνης διήρκησε ενάμισι χρόνο. «Όλα τα τμήματα της κοινωνίας συμπεριλήφθηκαν στο έργο αυτό», τόνισε και διαβεβαίωσε ότι «θα λάβουμε με αποφασιστικότητα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή κάθε άρθρου». Η ανακοίνωση έγινε σε τελετή στο Συνεδριακό  και Πολιτιστικό Κέντρο Beştepe Millet , στην Άγκυρα. 

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, οι μεταρρυθμίσεις αυτές «αποτελούν παράδειγμα της συνεχιζόμενης και συνεχούς δέσμευσής μας να αλλάξουμε και να μεταρρυθμιστούμε. Πριν από περίπου 2 χρόνια, όταν μοιραστήκαμε τη μεταρρύθμιση της στρατηγικής για τα δικαστικά έγγραφα, είπαμε ότι ήταν η αρχή νέων μεταρρυθμίσεων. Το ίδιο το έθνος μας είναι μάρτυρας των βημάτων που έχουμε κάνει από την ημέρα που αναλαμβάνουμε την ευθύνη της διοίκησης της χώρας και θα συνεχίσουμε να έχουμε βούληση για αλλαγή και μεταρρύθμιση».

«Ο κύριος καθοριστικός παράγοντας για την προετοιμασία του Σχεδίου Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ήταν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του έθνους μας», είπε στη συνέχεια και πρόσθεσε: «Κάθε μεταρρύθμιση ήταν το έργο της ενότητας του αισθήματος και της σκέψης, μεταξύ ημών και του έθνους μας, για την επίτευξη μιας πιο φιλελεύθερης, πιο συμμετοχικής, πιο πλουραλιστικής δημοκρατίας, όπως και το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει μια ευρείας βάσης διαδικασία διαβούλευσης πίσω από κάθε δραστηριότητα στο Σχέδιο Δράσης, που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες του έθνους μας. Το Σχέδιο Δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει καταρτιστεί για να εφαρμοστεί σε μια περίοδο δύο ετών».

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο ο τελικός στόχος  του Σχεδίου είναι να διαμορφώσει ένα νέο και αστικό Σύνταγμα. Το νέο Σύνταγμα, δήλωσε, «θα είναι το Σύνταγμα όλων». Για τον σκοπό αυτόν, έκανε έκκληση σε όλα τα πολιτικά κόμματα, τους θεσμούς, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τον ακαδημαϊκό χώρο, οποιονδήποτε «έχει λόγο στο μέλλον της χώρας», να συμμετάσχει στη διαδικασία δημιουργίας του νέου Συντάγματος.

Cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip Erdoğan

: Eylem Planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır. #GüçlüİradeGüçlüDemokrasi

Πρόεδρος

Recep Tayyip Erdoğan: Ο απώτερος σκοπός του Σχεδίου Δράσης μας είναι ένα νέο και πολιτικό σύνταγμα. #Strongwill StrongDemocracy

«Το σχέδιο δράσης μας για μια πιο δημοκρατική Τουρκία περιέχει έντεκα βασικές αρχές», είπε στη συνέχεια και τις απαρίθμησε ως εξής:

1- Ο άνθρωπος κατέχει από τη γέννησή του και διατηρεί κατά τη διάρκεια αυτής τα θεμελιώδη δικαιώματά του. Κύριος σκοπός και καθήκον του κράτους είναι η προστασία και η ανάπτυξη αυτών των δικαιωμάτων.

2- Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια υπάγεται στην αποτελεσματική προστασία του νόμου ως ουσία όλων των δικαιωμάτων.

3- Όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου χωρίς καμία διάκριση με βάση τη γλώσσα, τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, την πολιτική σκέψη, τη φιλοσοφική πίστη, τη θρησκεία, την αίρεση και παρόμοιους λόγους.

4- Η ισότιμη, αμερόληπτη και έντιμη παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε όλους είναι το κύριο χαρακτηριστικό όλων των διοικητικών δραστηριοτήτων.

5- Η νομοθεσία περιέχει σαφείς, κατανοητούς και προβλέψιμους κανόνες που δεν δημιουργούν δισταγμό, οι δημόσιες αρχές εφαρμόζουν αυτούς τους κανόνες χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την αρχή της νομικής ασφάλειας.

6- Δεν δύναται υπό οιεσδήποτε συνθήκες να προσβληθεί η Αρχή της νομικής ασφάλειας και η Αρχής της προστασίας των αποκτηθέντων δικαιωμάτων.

7- Το κράτος προστατεύει και αναπτύσσει την ελευθερία του επιχειρείν και της εργασίας στο πλαίσιο των κανόνων ελεύθερης αγοράς που βασίζονται στον ανταγωνισμό και της αρχής του κοινωνικού κράτους.

8- Αποκτά κεντρικό ρόλο η προσέγγιση που προστατεύει τη δικαστική και διοικητική διαδικασία, το τεκμήριο της αθωότητας, τα δικαιώματα του ατόμου ενάντια στην αμαύρωση της προσωπικότητας και διασφαλίζει την απόδοση ποινικών ευθυνών.

9- Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί την ελευθερία του λόγω των προσωπικών σκέψεών του ή της κριτικής που ασκεί, υπό την προϋπόθεση ότι σέβεται τα δικαιώματα των άλλων.

10- Το κράτος δικαίου και οι ελευθερίες αποτελούν την εγγύηση της δικαιοσύνης και προστατεύονται από ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό σώμα.

11- Όποιος ισχυρίζεται ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά του θα πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση σε αποτελεσματικούς τρόπους δικαίου. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο του σεβασμού των δικαιωμάτων και των ελευθεριών.

 

                                                                        Οι 11 αρχές του “Σχεδίου Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα”

Οι ‘9 σκοποί’ του σχεδίου δράσης είναι οι εξής:

1- Ένα ισχυρότερο σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2- Ενίσχυση της δικαστικής ανεξαρτησίας και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

3- Νομική προβλεψιμότητα και διαφάνεια.

4- Προστασία και ανάπτυξη των ελευθεριών της έκφρασης, της οργάνωσης και της θρησκείας.

5- Ενίσχυση της ελευθερίας και της ασφάλειας του ατόμου.

6- Εξασφάλιση της υλικής και πνευματικής ακεραιότητας και της ιδιωτικής ζωής.

7- Αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

8- Προστασία των ευάλωτων τμημάτων και ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας.

9- Υψηλό επίπεδο διοικητικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όπως είπε ο Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποιήθηκαν πέντε εργαστήρια και 53 συναντήσεις με τη συμμετοχή 1571 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων μη μουσουλμανικών κοινοτήτων, για το Σχέδιο Δράσης, το οποίο εκπονήθηκε με τη γνώμη όλων των τμημάτων, από εθνικές και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις έως συνδικαλιστικές οργανώσεις, δικηγορικούς συλλόγους έως κοσμήτορες νομικών σχολών, δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόρους σε ακαδημαϊκούς.

Επίσης, είπε ότι κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής διαδικασίας, τα αποτελέσματα εφαρμογής του σχεδίου δράσης 2014-2019 αναλύθηκαν με βάση τις αποφάσεις της ΕΣΔΑ, του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την έκθεση και τις αποφάσεις σύστασης των αρμόδιων επιτροπών του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών, τις εκθέσεις ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έγγραφα του ΟΑΣΕ και τα σχέδια δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα που υπέβαλαν άλλες χώρες στα Ηνωμένα Έθνη.

Στην ομιλία του ο Ερντογάν δήλωσε: «Επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής της βοήθειας γάμου για να ενθαρρύνουμε τους νέους να ξεκινήσουν οικογένειες. Αναπτύσσουμε ευκαιρίες πρακτικής άσκησης προετοιμάζοντας ένα εθνικό έγγραφο στρατηγικής για την απασχόληση των νέων για την ενεργό συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας».

Αναφερόμενος στους στόχους του Σχεδίου Δράσης, ο Ταγίπ Ερντογάν, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Ο πρώτος στόχος είναι ένα ισχυρότερο σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα επανεξετάζουμε τακτικά τη νομοθεσία και την πρακτική προς αυτήν την κατεύθυνση και θα λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Με αυτόν τον τρόπο, επιταχύνουμε τις εργασίες για τα ζητήματα που αναμένεται να αντιμετωπιστούν, ιδίως στον διάλογο για την απελευθέρωση των θεωρήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι, στο πλαίσιο αυτού του στόχου, στοχεύουμε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του ατομικού συστήματος υποβολής αιτήσεων στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Για να ενισχύσουμε τη δημοκρατική συμμετοχή, δρομολογούμε μια ολοκληρωμένη μελέτη για να κάνουμε αλλαγές στα πολιτικά κόμματα και την εκλογική νομοθεσία. Αυξάνουμε την αποτελεσματικότητα των θεσμών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καταστούμε τις αποφάσεις του Γραφείου Του Δημόσιου Ελεγκτή και της Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας της Τουρκίας προσβάσιμες στο κοινό, μέσω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Έχοντας υπ’όψιν πως «δικαιοσύνη που αργεί δεν είναι δικαιοσύνη», λαμβάνουμε μέτρα για την εκπλήρωση των απαιτήσεων και τη λύση των προβλημάτων των πολιτών μας ταχύτερα, πιο αποτελεσματικά, με μεγαλύτερη διαφάνεια. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Αποζημίωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα καλύψει μακροχρόνιες αποζημιώσεις χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Επιπλέον, ιδρύουμε μια ανεξάρτητη «Επιτροπή Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Θεσμών Ποινικής Εκτέλεσης» για την εποπτεία και την παρακολούθηση των ποινικών θεσμών με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από δικηγορικούς συλλόγους, ΜΚΟ και πανεπιστήμια. Το Σχέδιο Δράσης εκφράζει επίσης έντονα τα δικαιώματα των θυμάτων ως προϋπόθεση για την κατανόησή μας για το κοινωνικό κράτος. Θέλουμε να αποτρέψουμε αυτούς τους ανθρώπους από το να υποστούν νέα θυματοποίηση υποστηρίζοντας τους πολίτες μας που είναι θύματα εγκληματικών πράξεων, ειδικά εκείνους της εύθραυστης ομάδας, από τη στιγμή που θα περάσουν την πόρτα του δικαστηρίου. Για τον σκοπό αυτό, αυξάνουμε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενημέρωσης για τα θύματα εγκληματικών πράξεων, ιδίως τα παιδιά, τις γυναίκες, τα άτομα με αναπηρίες και τους ηλικιωμένους. Στο ίδιο πλαίσιο, διαδίδουμε επίσης διευθύνσεις δικαστικής υποστήριξης και υπηρεσιών θυμάτων και αίθουσες δικαστικών συνεντεύξεων.

»Ο δεύτερος στόχος του Σχεδίου Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι η ενίσχυση του δικαιώματος δικαστικής ανεξαρτησίας και δίκαιης δίκης. Καταργήσαμε τα δικαστήρια κρατικής ασφάλειας. Έχουμε αναδιαμορφώσει τη δομή του Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων σύμφωνα με την αρχή της δημοκρατικής εκπροσώπησης. Αφήσαμε τη δικαστική επιθεώρηση σε αυτό το συμβούλιο. Προσθέσαμε την αρχή της ‘αμεροληψίας’ στην ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Λαμβάνουμε νέα μέτρα σε αυτό το πλαίσιο με την πεποίθηση ότι το κράτος δικαίου θα αντιμετωπίζεται μόνο από την ύπαρξη ανεξάρτητων, αμερόληπτων και ανθρωπίνων δικαστηρίων που σέβονται τα δικαιώματα. Οι αποφάσεις δεν πρέπει να είναι μόνο δίκαιες, πρέπει επίσης να ληφθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Γι’ αυτό, παρέχοντας γεωγραφικές εγγυήσεις στους δικαστές και τους εισαγγελείς, ενισχύουμε τις δικαστικές εγγυήσεις και διασφαλίζουμε την επιτάχυνση των αποφάσεων. Αναδιαρθρώνουμε τον μηχανισμό προώθησης και επιθεώρησης στο πλαίσιο αντικειμενικών κριτηρίων απόδοσης, όπως το κατά πόσον οι αποφάσεις συντάσσονται για επαρκείς λόγους, ακρίβεια και ευαισθησία στα ανθρώπινα δικαιώματα».

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

«Αυτοί οι τρεις τομείς ελευθερίας είναι μεταξύ των θεμάτων που έχουμε ρυθμίσει περισσότερο μέχρι σήμερα και έχουμε καταβάλει τις περισσότερες προσπάθειες για ενδυνάμωση. Ενεργούμε με μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση διαχείρισης που βλέπει όλους ως ίση αξία και σημασία όσον αφορά την απόλαυση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Ενισχύσαμε τις θεμελιώδεις νομοθετικές αλλαγές, που έγιναν στον τομέα της ελευθερίας της έκφρασης το 2012 και το 2013 με την Πρώτη Δικαστική Δέσμη. Τώρα επεκτείνουμε τον χώρο αυτών των ελευθεριών. Επανεξετάζουμε τη νομοθεσία και την πρακτική σύμφωνα με την ευρύτερη εγγύηση της ελευθερίας της έκφρασης και το δικαίωμα σε μια πορεία συνάντησης και διαδήλωσης. Διασφαλίζουμε ότι οι δικαστές, οι εισαγγελείς και οι αστυνομικοί εκπαιδεύονται τακτικά, έτσι ώστε οι επικρίσεις και οι δηλώσεις γνώμης που σέβονται τα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων να μην υπόκεινται σε έρευνα. Επανεξετάζουμε την προσέγγιση στα εγκλήματα που διαπράττονται μέσω του Τύπου και του Διαδικτύου, με σκοπό να ενισχύσουμε την ελευθερία. Αναπτύσσουμε μέτρα για να διευκολύνουμε τις επαγγελματικές δραστηριότητες των δημοσιογράφων για τη βελτίωση του επιπέδου της ελευθερίας της έκφρασης και του Τύπου. Επιτρέπουμε στους υπαλλήλους και τους φοιτητές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως θρησκείας, να εορτάσουν τις δικές τους θρησκευτικές αργίες. Αναδιοργανώνουμε τον Κανονισμό των Βακουφίων (σ.σ. ευαγή ιδρύματα) για τη δημιουργία και επιλογή διοικητικών συμβουλίων μη μουσουλμανικών βακουφίων. Προκειμένου να διατηρήσουμε ζωντανή και να αναπτύξουμε την έννοια του πλουραλισμού με βάση την κοινή ιστορία, την κουλτούρα και τον πολιτισμό του έθνους μας, προτάσσουμε ισχυρή βούληση για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των εγκλημάτων μίσους. Προετοιμάζουμε κατευθυντήριες γραμμές για τα εγκλήματα μίσους και την ενίσχυση της εκπαίδευσης και των υποδομών, ώστε να καταστήσουμε τα στατιστικά στοιχεία και τα σύνολα δεδομένων πιο υγιή».

Οι ισχυρισμοί για “συστηματικά βασανιστήρια ή κακομεταχείριση, οι οποίοι πάντα συζητούνται στο παρελθόν, έχουν πλέον περάσει. Η Τουρκία  διερευνά τα βασανιστήρια με τις πιο αυστηρές κυρώσεις και είναι μία από τις λίγες χώρες στον κόσμο που έχει άρει το χρόνο της σε αυτό το ζήτημα», ανέφερε. 

Επίσης, ο κ. Ερντογάν δήλωσε ότι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του αγώνα για τη διασφάλιση της επιβολής του νόμου είναι η καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας κατά των γυναικών. «Ο νόμος 6284 για την προστασία της οικογένειας και την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2012 στη χώρα μας, είναι ένας πολύ προηγμένος κανονισμός στον τομέα του. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα με τη συνεργασία των θεσμικών μας οργάνων, της κοινωνίας των πολιτών, των μέσων ενημέρωσης και όλων των τμημάτων της κοινωνίας μέχρι να φθάσουμε στην ημέρα που ούτε μία γυναίκα δεν θα είναι θύμα βίας», είπε.

                                           Ο Ερντογάν , μετά την ομιλία του , με τον ηγέτη του κόμματος MHP και συνεταιρό στην κυβέρνηση με το ΑΚΡ, Ντεβλέτ Μπαχτσελί

                                           *Φωτογραφίες-Βίντεο: Τουρκική Προεδρία -AKP

 

 

 

 

 

 

 

Share this post