Ευρωπαϊκή Αποστολή – Mission Cities: «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις»

Ευρωπαϊκή Αποστολή – Mission Cities: «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις»

 

Μνημόνιο Συνεργασίας για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Αποστολή – Mission Cities: «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις» μέχρι το 2030, υπέγραψε τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023, το Πανεπιστήμιο Κύπρου με τον Δήμο Λεμεσού.  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου με την ενεργή συμμετοχή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, συνεργάζεται με τον Δήμο Λεμεσού ειδικότερα στο θέμα των μεταφορών/συγκοινωνιών και αναμένεται να συνεισφέρει καθοριστικά στην «Ευρωπαϊκή Αποστολή».  Στόχος είναι να καταστεί η Λεμεσός έως το 2030 μια πόλη χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, έξυπνη και βιώσιμη.  Η επιτυχία του έργου προϋποθέτει ισχυρές συνεργασίες, την κινητοποίηση όλου του τοπικού οικοσυστήματος και κυρίως της κοινωνίας των πολιτών.   Ο Δήμος Λεμεσού βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο για τη σύνταξη της «Σύμβασης της πόλης για το κλίμα», η οποία θα περιλαμβάνει τη στρατηγική, το σχέδιο δράσης και το επενδυτικό πλάνο σε πέντε θεματικές ενότητες: Ενέργεια, Κτίρια, Μεταφορές, Κυκλική Οικονομία, Ακτές-Θάλασσες».

Οι πόλεις που επιλέχθηκαν αποτελούν ένα πρώτο βήμα με ευρύ γεωγραφικό αντίκτυπο.  Στόχος της «Ευρωπαϊκής Αποστολής» είναι να φτάσουν απτά οφέλη σε όλες τις περιφέρειες και τους πολίτες των συμμετεχουσών χωρών και κατά συνέπεια σε όλη την Ευρώπη, μέσω της καινοτομίας, ώστε να ενισχυθούν μεγάλες και μικρές πόλεις με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας και ικανοτήτων.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Νίκος Νικολαΐδης έκανε εκτενή αναφορά για την πορεία υλοποίησης της «Αποστολής» υπογραμμίζοντάς τη συμβολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συγκεκριμένα, ανέφερε, πως είναι ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο Λεμεσού το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένας εκ των βασικών συνεργατών και μάλιστα σε μια από τις πιο καίριες θεματικές, τη θεματική των μεταφορών.  Ευχαρίστησε τον Πρύτανη του πανεπιστημίου κ. Τάσο Χριστοφίδη για την συνομολόγηση της συμφωνίας και τον Δρ. Λούκα Δημητρίου και τους συνεργάτες/τιδες του για την ουσιαστική συμβολή τους στην ετοιμασία της Σύμβασης Πόλης στη θεματική των μεταφορών.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, δήλωσε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι πανεπιστήμιο όλης της Κύπρου.  Σημείωσε παράλληλα πως το πανεπιστήμιο δεν θα μπορούσε να μην έχει ενεργό ρόλο σε μια τόσο σημαντική προσπάθεια για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, την πράσινη μετάβαση και την πράσινη ανάπτυξη, θέματα αιχμής για κάθε σύγχρονο ακαδημαϊκό ίδρυμα.  

Κατά την τελετή υπογραφής, έγινε παρουσίαση του θέματος «Προτεινόμενες δράσεις που θα ενταχθούν στο κλιματικό συμβόλαιο στη θεματική των μεταφορών» από τον Επίκουρο Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Μηχανικής Δρ. Λούκα Δημητρίου.

 

 

 

Share this post