Διεθνές συνέδριο Πανεπιστημίου Κύπρου: «Δυνατότητες αξιοποίησης της Μελέτης Μαθήματος»

Διεθνές συνέδριο Πανεπιστημίου Κύπρου: «Δυνατότητες αξιοποίησης της Μελέτης Μαθήματος»

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσε διεθνές συνέδριο με θέμα «Δυνατότητες αξιοποίησης της Μελέτης Μαθήματος». Το συνέδριο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτές εκπαιδευτικών. Το συνέδριο είχε υβριδική μορφή με συμμετέχοντες από το εξωτερικό να συμμετέχουν διαδικτυακά είτε ως σύνεδροι είτε ως εισηγητές.

 Σκοπός του συνεδίου ήταν να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του προγράμματος, ERASMUS+ της Βασικής Δράσης 2, LESSAM (“Lesson Study as a vehicle for improving achievement in mathematics” / «Η επίδραση της συμμετοχής εκπαιδευτικών στο μοντέλο Μελέτης Μαθήματος στα μαθησιακά αποτελέσματα στα Μαθηματικά»). To πρόγραμμα LESSAM (2020-2023) είχε ως βασικό στόχο να διερευνήσει την επίδραση του μοντέλου Μελέτης Μαθήματος (Lesson Study) στη μάθηση των εκπαιδευτικών και, κατά συνέπεια, στα μαθησιακά αποτελέσματα. Το μοντέλο προβλέπει τον συνεργατικό σχεδιασμό μαθημάτων από μικρές ομάδες εκπαιδευτικών εντός ενός σχολείου. Στη συνέχεια προβλέπει την διδασκαλία του μαθήματος με ταυτόχρονη παρακολούθηση από τα άλλα μέλη της ομάδας και τέλος τον αναστοχασμό της ομάδας. Στο πλαίσιο του προγράμματος LESSAM οργανώθηκαν παρεμβάσεις σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, την Ελλάδα, το Βέλγιο και την Ολλανδία, έτσι ώστε να εντοπιστεί η επίδραση της εφαρμογής του μοντέλου. Στο συνέδριο συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος σε σχέση με τη χάραξη πολιτικής για την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών.

Το συνέδριο περιελάμβανε χαιρετισμό από τη Δρα Έλενα Χατζηκακού, Αναπληρώτρια Διευθύντρια στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, τον Δρα Νικόλα Γιασουμή, Γενικό Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, και τον Καθηγητή στο Τμήμα Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Συντονιστή του προγράμματος LESSAM Λεωνίδα Κυριακίδη. Ακολούθησαν εισηγήσεις από την Καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δέσποινα Πόταρη, και τη Δρα Μαρία Βρίκκη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε σχέση με το θεωρητικό πλαίσιο της Μελέτης Μαθήματος και την επαγγελματική μάθηση. Έπειτα, μέλη των ερευνητικών ομάδων του προγράμματος LESSAM παρουσίασαν τα αποτελέσματα της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων, τα οποία καταδεικνύουν την επίδραση του μοντέλου στον μαθηματικό συλλογισμό των παιδιών όταν η Μελέτη Μαθήματος συνοδεύεται και από άτομα-συμβούλους που υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς σε αυτήν τη διαδικασία.

Στη συνέχεια, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τις εμπειρίες εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα από την Κύπρο, την Ελλάδα και το Βέλγιο. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν με συγκεκριμένα παραδείγματα στη μάθηση που θεωρούν ότι απέκτησαν μέσα από τη διαδικασία Μελέτης Μαθήματος, αλλά ταυτόχρονα και στις δυσκολίες υλοποίησής της στην καθημερινότητά τους. Προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του μοντέλου συζητήθηκαν.

Τέλος, οι ακαδημαϊκοί και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου-Λοϊζίδου, Προϊσταμένη του Τομέα Επιμόρφωσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, ο Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Επόπτης για την ανάπτυξη του νέου Προγράμματος Σπουδών για τα Μαθηματικά στο Δημοτικό Σχολείο Χαράλαμπος Σακονίδης, και ο Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Cambridge Peter Dudley, σχολίασαν τα αποτελέσματα του προγράμματος LESSAM και διατύπωσαν εισηγήσεις σε σχέση με τη χάραξη πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα LESSAM, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/lessam2/

 

Share this post