Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Νέο πρόγραμμα διά βίου εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το σεμιναριακό Πρόγραμμα στοχεύει να αναδείξει ποικίλες πτυχές της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ύστερα από τον ορισμό της πρώτης, δεύτερης και ξένης γλώσσας και την ανάλυση της επίδρασης που ασκεί στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας προσδιορίζονται σύγχρονες τάσεις της γλωσσικής διδασκαλίας της ελληνικής με άξονα, μεταξύ άλλων, τη δημιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τη διγλωσσία. Εξετάζονται προσεγγίσεις που αφορούν τη διδασκαλία/εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, την τοποθέτησή της σε ποικίλα κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για κάθε ομάδα-στόχο.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, η συμμετέχουσα/ο συμμετέχων θα είναι σε θέση:

  • να προσεγγίσει κριτικά ζητήματα που άπτονται της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης,
  • να δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό για ομάδες μαθητών/τριών με ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά,
  • να υιοθετήσει κουλτούρα ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση,
  • να εκτιμήσει τη διαφορετικότητα και την ειρηνική συνύπαρξη.

Απευθύνεται κυρίως σε όσες/όσους:

  • εμπλέκονται ή προτίθεται να εμπλακούν στον τομέα της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,
  • απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε κέντρα κοινότητας, κέντρα φιλοξενίας, τάξεις υποδοχείς και ένταξης προσφύγων ή μεταναστών,
  • φοιτούν ή έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πάνω στις επιστήμες της αγωγής, σε παιδαγωγικά τμήματα και καθηγητικές σχολές,
  • επιθυμούν γενικότερα να επιμορφωθούν σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
  • ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της πολιτισμικής εκπαίδευσης.

Εισηγήτρια: Δρα Μίνα Γιαννούλα, Τμήματα Αγγλικών Σπουδών και Ψυχολογίας ΠΚ – ONISILOS Marie Curie Fellow

Η Μίνα Γιαννούλα είναι Ειδική Επιστήμονας στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, εκπονώντας έρευνα στα πλαίσια του ONISILOS Horizon 2020-Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND προγράμματος χρηματοδότησης. Έχει διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Σικάγο (University of Chicago), μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, καθώς και πτυχίο Φιλολογίας και μεταπτυχιακό δίπλωμα Θεωρητικής Γλωσσολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η μορφολογία, η σημασιολογία, το διεπίπεδο μορφολογίας-σημασιολογίας, η ψυχογλωσσολογία, η διγλωσσία, καθώς και η γλωσσολογία σωμάτων κειμένων. Έχει διδάξει στο Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Τμήμα Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Έχει δημοσιεύσει την έρευνά της σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους, έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και έχει δώσει ομιλίες κατόπιν προσκλήσεως σε διεθνή πανεπιστήμια, ενώ οι ειδικές της γνώσεις της επιτρέπουν να συμμετέχει ως αξιολογήτρια σε γλωσσολογικά άρθρα.

 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Τμήμα Αγγλικών Σπουδών – Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διάρκεια προγράμματος: 4 ώρες

Γλώσσα & τρόπος διεξαγωγής: Προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα & εξ αποστάσεως

Πότε: Δύο δίωρες συνεδρίες, Σάββατα, 9 και 16 Μαρτίου 2024, μεταξύ 10:00-12:00 π.μ.

Ποιοι μπορούν να το παρακολουθήσουν: Απόφοιτες/τοι, φοιτητές/ριες ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, επιστημών της αγωγής και φιλοσοφικής και επαγγελματίες του κλάδου της εκπαίδευσης.

 Εγγραφές: https://www.ucy.ac.cy/alumni-development/life-long-learning/

Οι θέσεις είναι περιορισμένες, ενώ υπάρχουν τέλη συμμετοχής. Για όλα τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου απονέμεται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Για την απόκτηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης, απαιτείται η ολοκλήρωση του κύκλου του σεμιναρίου. Εκτός από το πιστοποιητικό παρακολούθησης, στις/τους συμμετέχουσες/χοντες δίνεται παράλληλα και η δυνατότητα διεκδίκησης Πιστωτικών Μονάδων ECTS (για φοιτήτριες/τές).

Πληροφορίες: Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων Πανεπιστημίου Κύπρου, Τ.: 22894356 (ώρες γραφείου), Ε.: [email protected] & [email protected], W. www.ucy.ac.cy/alumni-development/      

 

 

Share this post