Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ναυτικής Ακαδημίας Οδησσού και Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ναυτικής Ακαδημίας Οδησσού και Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα

Η Συμφωνία προάγει την ανάπτυξη και ανταλλαγή ιδεών, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών σε τομείς της ναυτιλιακής επιστήμης και τεχνολογίας.

Το Εθνικό Πανεπιστήμιο “Ναυτική Ακαδημία της Οδησσού” και το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία υπέγραψαν συμφωνία , με την οποία τίθεται το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο Οργανισμών. Την Συμφωνία υπέγραψαν ο κ. Mykhaylo Miyusov, Πρύτανης της Ακαδημίας, και ο κ Ζαχαρίας Σιόκουρος, Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου.

Παρόντες στην Τελετή ήταν ο κ. Mr. Vladyslav Kryklii, Υπουργός Υποδομών (αρμόδιος για τη Ναυτιλία) της Ουκρανίας, ο κ. Βασίλειος Δημητριάδης, Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, ο κ. Ruslan Nimchynskyi, Πρέσβης της Ουκρανίας στην Κύπρο, ο κ. Λούης Τηλεμάχου, Πρέσβης της Κύπρου στην Ουκρανία, καθώς και στελέχη των δύο Οργανισμών.

Ο Υπουργός Υποδομών (αρμόδιος για τη Ναυτιλία) της Ουκρανίας κ. Kryklii δήλωσε ότι «η διάχυση της γνώσης είναι αναγκαία για την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος και της ναυτιλίας για την Ουκρανία και την Κύπρο».

Ανέφερε, επίσης, ότι η εμβάθυνση της συνεργασίας στο επιστημονικό πεδίο, καθώς και στο πεδίο της έρευνας και της καινοτομίας είναι αμοιβαίου ενδιαφέροντος και το σημερινό γεγονός θα προσδώσει νέα ώθηση για ακόμη καλύτερο έργο στο μέλλον. Ο κ. Υπουργός χαιρέτισε την υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Πανεπιστημίου «Ναυτική Ακαδημία της Οδησσού» και του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία και ευχήθηκε επιτυχία στην περαιτέρω συνεργασία.

Ακολούθως, ο κ. Δημητριάδης δήλωσε “με χαρά συμμετέχω σε αυτή τη διαδικτυακή τελετή για τη συνεργασία των δύο ναυτιλιακών Οργανισμών, η οποία θεμελιώνεται σήμερα με την υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας, καθώς αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα στην κατεύθυνση του πώς πρέπει να προσεγγίσουμε το μέλλον μας, ώστε να γίνουμε πιο ανθεκτικοί στις κρίσεις και πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων”. Πρόσθεσε, επιπλέον, ότι “το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου χαιρετίζει το σημερινό γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη μιας φιλόδοξης συνεργασίας μεταξύ του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία και της Ναυτικής Ακαδημίας της Οδησσού στη ναυτιλιακή έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, την εκπαίδευση και την πρακτική κατάρτιση. Είμαστε πεπεισμένοι ότι, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, της ανάπτυξης συνεργειών και από κοινού δραστηριοτήτων σε αυτούς τους τομείς, οι δύο Οργανισμοί θα βελτιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους και θα συμβάλλουν θετικά στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για μια πιο πράσινη και πιο βιώσιμη ναυτιλιακή βιομηχανία”.

Ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Κύπρο, ο κ. Nimchynskyi δήλωσε ότι «είναι πεπεισμένος ότι το σημερινό γεγονός είναι ένα σημαντικό βήμα στην αναβάθμιση της συνεργασίας σε ένα νέο επίπεδο, όπου μπορούμε να ενώσουμε τις προσπάθειες μας στις περιοχές της επιστήμης και της καινοτομίας προς όφελος των ναυτιλιακών βιομηχανιών των χωρών μας».

Ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ουκρανία, ο κ. Τηλεμάχου δήλωσε ότι «αυτή η τελετή που σηματοδοτεί την συνεργασία των δυο Κέντρων Αριστείας, φέρνει την Μαύρη Θάλασσα και την Μεσόγειο ένα βήμα πιο κοντά, συμβάλλει στην ανακάλυψη των κοινών ιστορικών μονοπατιών και καταδεικνύει ένα λαμπρό και καινοτομικό μέλλον για τις δυο θάλασσες και τους πολίτες των χωρών μας».

Κατά τη διάρκεια της Τελετής, ο κ. M. Miyusov, εκ μέρους της Ναυτικής Ακαδημίας της Οδησσού, δήλωσε ότι «η υπογραφή αυτής της Συμφωνίας Συνεργασίας αποτελεί ένα τεράστιο κίνητρο και για το Εθνικό Πανεπιστήμιο «Ναυτική Ακαδημία της Οδησσού» και για το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία, καθώς στοχεύει να διευκολύνει την ανταλλαγή της πληροφορίας και γνώσης, να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την συμμετοχή ερευνητών των δυο μερών σε αμοιβαίως συμφωνηθέντα ερευνητικά προγράμματα, καθώς και να προάγει την διμερή ερευνητική συνεργασία σε όλα τα πεδία της επιστήμης και τεχνολογίας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θάλασσα και την ναυτιλία».

Τέλος, εκ μέρους του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία, ο κ. Σιόκουρος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας. Επιπλέον, δήλωσε ότι το Ινστιτούτο στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργειών και την εγκαθίδρυση συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς Οργανισμούς, όπως είναι η Ναυτική Ακαδημία της Οδησσού, ώστε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες επιχειρήσεων, χωρών και ευρύτερων περιφερειών σε σχέση με τις δραστηριότητες της Γαλάζιας Οικονομίας. “Είναι μεταξύ των στρατηγικών επιδιώξεων του Ινστιτούτου”, σημείωσε, “να καταστεί -ως εταίρος- η πρώτη επιλογή για όλες τις αναπτυξιακές δραστηριότητες της Γαλάζιας Οικονομίας σε τοπικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.”

Η Συμφωνία Συνεργασίας προάγει την ανάπτυξη και ανταλλαγή ιδεών, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών σε τομείς της ναυτιλιακής επιστήμης και τεχνολογίας, που -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνουν τα big data, τη ρομποτική, τον ανθρώπινο παράγοντα, την πολιτιστική παράδοση, καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την απεξάρτηση από τον άνθρακα της ναυτιλίας. Περαιτέρω, επιτρέπει στους δύο Οργανισμούς να αναλάβουν κοινές δράσεις στη ναυτιλία, στα πεδία της εκπαίδευσης, της πρακτικής κατάρτισης, ενώ προωθεί επίσης την κινητικότητα και τη συμμετοχή του ερευνητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού τους σε κοινά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας.

 

 

 

Share this post