Νέα χειρουργική πλατφόρμα για τον καρκίνο του παγκρέατος και των χοληφόρων οδών

Νέα χειρουργική πλατφόρμα για τον καρκίνο του παγκρέατος και των χοληφόρων οδών

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη του ευρωπαϊκού έργου για έρευνα στο πεδίο της υπολογιστικής μηχανικής, της φυσικής πλάσματος και της έρευνας για τη θεραπεία του καρκίνου, με τίτλο «A minimally Invasive surgical platform aGainst paNcreatIc and biliary Tract cancErs using cold atmospheric PLASMA» και ακρωνύμιο: IgnitePLASMA.

Το ερευνητικό έργο θα χρηματοδοτείται για τέσσερα χρόνια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Καινοτομία (European Innovation Council) και το Ίδρυμα για Έρευνα και Καινοτομία του ΗΒ (UK Research and Innovation), συνολικού κόστους 3 εκατ. ευρώ. Το έργο είναι κοινοπραξία μεταξύ του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, του Πανεπιστημίου της Πάτρας, της εταιρείας Synnous Ltd από το ΗΒ, του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου που συντονίζει το έργο, με επικεφαλής του έργου τον Δρα Βασίλειο Βαβουράκη (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών). Η εναρκτήρια συνάντηση για το έργο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, από τις 4-5 Απριλίου 2024.

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι ένας από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους καθώς ανιχνεύεται σε όψιμα στάδια και με πολύ λίγες αποτελεσματικές θεραπείες διαθέσιμες στους ασθενείς. Το έργο IgnitePLASMA θα αναπτύξει μια νέα λύση χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής στη φυσική του πλάσματος, σε υπολογιστικά μοντέλα (in silico) και στη βιολογία του καρκίνου του παγκρέατος και της χοληφόρου οδού. Θα συνδυάσει προσομοιώσεις πολλαπλών κλιμάκων και ευφυή συστήματα στον έλεγχο του πλάσματος, ενώ θα λαμβάνει στοιχεία από προεγχειρητικά διαγνωστικά για την εκμάθηση των μοντέλων με σκοπό τον προσδιορισμό των κατάλληλων συνθηκών για τη θεραπεία. Η ανεπτυγμένη τεχνολογία θα επιδειχθεί μέσω βιολογικών πειραμάτων in vivo, ενώ σε αυτό το έργο θα τεθούν τα θεμέλια για κλινικές δοκιμές στη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος και της χοληφόρου οδού.

Πληροφορίες: [email protected]

Ιστότοποι: https://in-silico-modelling.ucy.ac.cy  https://cordis.europa.eu/project/id/101129853

 

Share this post