Διάλεξη Γενικού Εισαγγελέα σε φοιτητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διάλεξη Γενικού Εισαγγελέα σε φοιτητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Το θέμα «Ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα στην κυπριακή έννομη τάξη», που αποτελεί μέρος της διδακτέας ύλης των φοιτητών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανέπτυξε ο Γενικός  Εισαγγελέας , Γιώργος Σαββίδης, σε σημερινή διάλεξη στο Πανεπιστήμιο.  

Επεξηγώντας τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως αυτά απορρέουν από το Σύνταγμα, και τον κομβικό συνταγματικό ρόλο που ο θεσμός φέρει για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της Εκτελεστικής, της Νομοθετικής και της Δικαστικής Εξουσίας, ο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρθηκε και ανέλυσε με απτά παραδείγματα το πολυσχιδές και πολύπλοκο έργο που οι εξειδικευμένοι Τομείς της Νομικής Υπηρεσίας επιτελούν, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων του Γενικού Εισαγγελέα ως νομικού συμβούλου της εκτελεστικής εξουσίας.

Ως προς τις ποινικές διώξεις, ο κ. Σαββίδης επεξήγησε στους φοιτητές τα Άρθρα του Συντάγματος από τα οποία εκπηγάζει η εξουσία του θεσμού του Γενικού Εισαγγελέα κατά την κρίση του προς το δημόσιο συμφέρον να κινεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε ποινική διαδικασία ή να διατάσσει δίωξη οποιουδήποτε προσώπου στη Δημοκρατία, η οποία παγίως έχει νομολογηθεί μέσα από τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Στη διάλεξή του ο κ. Σαββίδης έκανε ακόμη αναφορές σε υποθέσεις που η Νομική Υπηρεσία χειρίστηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στη συμβολή της Νομικής Υπηρεσίας ως προς τον έλεγχο συμβάσεων για τη διεκπεραίωση μεγάλων έργων κοινής ωφέλειας, στην εκπροσώπηση της Δημοκρατίας στις δικαστικές διαδικασίες που εγείρονται από και εναντίον του Κράτους σε σχέση με διαφορές που εντάσσονται στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου, στον χειρισμό από τη Νομική Υπηρεσία προσφυγών εναντίον της διοίκησης, στον χειρισμό ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεων έκδοσης φυγοδίκων και εκτέλεσης ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης, στον νομοτεχνικό έλεγχο εναρμονιστικής νομοθεσίας που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο τις Οδηγίες και Κανονισμούς που εκδίδονται από την ΕΕ και στη συμμετοχή του Γενικού Εισαγγελέα ως ο νομικός εκπρόσωπος της Δημοκρατίας, σε όλες τις διεθνείς δικαστικές διαδικασίες ενώπιον διεθνών δικαστηρίων.

Τέλος, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας απάντησε σε ερωτήσεις φοιτητών.

Προηγουμένως, ο Γενικός Εισαγγελέας είχε συνάντηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη, κατά την οποία συζητήθηκαν η επικαιροποίηση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2012 και άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.  Παρόν στη συνάντηση ήταν και ο αναπληρωτής καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου δρ Κώστας Παρασκευά.

Επίσης,  ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Share this post