Βαρθολομαίος: Το Αυτοκέφαλο δεν είναι αξεσουάρ πολιτικής

Βαρθολομαίος: Το Αυτοκέφαλο δεν είναι αξεσουάρ πολιτικής

“Εις το πεδίον της αλληλεγγύης δοκιμάζεται σήμερον η πίστις μας. Δεν πείθει η ¨αδάπανος ευλάβεια¨ και η αυτάρεσκος πνευματικότης”.

 

“Εάν το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εκινείτο επί τη βάσει άλλων, μη εκκλησιαστικών, κριτηρίων, θα ανέμενε την έκβασιν των προεδρικών εκλογών εν Ουκρανία. Το θέμα του Αυτοκεφάλου, όμως, είναι εκκλησιαστικόν γεγονός και όχι αξεσουάρ της πολιτικής”, επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αναφερόμενος στην χορήγηση Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας, στην ομιλία του , μετά τη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία χοροστάτησε για την εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, ημέρα κατά την οποία εορτάζει τα ονομαστήριά του. Ο κ. Βαρθολομαίος μεταξύ άλλων επεσήμανε:

*“Το σπουδαιότερον εκκλησιαστικόν γεγονός κατά την περίοδον αυτήν υπήρξεν η χορήγησις υπό του Οικουμενικού Θρόνου Αυτοκεφαλίας εις την Εκκλησίαν της Ουκρανίας, προιόν της αγαπητικής και ποιμαντικής μερίμνης της Μητρός Εκκλησίας προς τον χειμαζόμενον, λόγω ποικίλων διασπάσεων, ευσεβή ουκρανικόν λαόν. Ουδέν άλλο κίνητρον είχομεν εις την πρωτοβουλίαν αυτήν, τα δε περί του αντιθέτου διαδιδόμενα εις το διαδίκτυον και αλλαχού, όχι μόνον δεν έχουν ίχνος αληθείας, αλλά διαστρεβλώνουν σκοπίμως την πραγματικότητα, είναι fake news” .

*“Το όραμα ημών και η ελπίς, όταν εισήλθομεν εις τον ιερόν κλήρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ήτο η εκκλησιαστική διακονία. Η πεμπτουσία της ιερωσύνης είναι η διακονία του Θεού και του ανθρώπου, του επιγείου βίου και του ουρανίου προορισμού του, η αυτοπροσφορά, και η ταπεινοφροσύνη.

Σε  άλλο σημείο, αναφέρθηκε στην αποστολή της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο:

“Εις την εποχήν μας, η Εκκλησία δίδει την φιλόθεον και φιλάνθρωπον μαρτυρίαν αυτής έναντι των μεγάλων προκλήσεων, θρησκευτικών, ανθρωπολογικών και ηθικών, πολιτισμικών, τεχνολογικών και οικονομικών, έναντι των πολυμόρφων απειλών κατά της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Μέσα εις την οικονομοκεντρικήν παγκόσμιον κοινωνίαν και την «παντοκρατορίαν της αγοράς», ο λόγος της Εκκλησίας είναι λόγος αδελφοσύνης και αλληλεγγύης. Εις το πεδίον της αλληλεγγύης δοκιμάζεται σήμερον η πίστις μας. Δεν πείθει η «αδάπανος ευλάβεια», και η αυτάρεσκος πνευματικότης.

ΦΩΤΟ: Ν.ΜΑΓΓΙΝΑΣ

¨Πλησίον¨ αναδεικνυόμεθα προς τους αδελφούς πάντοτε εμπράκτως, συγκεκριμένως, προσωπικώς. Η Εκκλησία οφείλει να λειτουργή ως θετική πρόκλησις και εναλλακτική πρότασις ζωής, η οποία βασίζεται εις την αδιάρρηκτον ενότητα της πίστεως εις τον Θεόν και της αγάπης προς τον συνάνθρωπον. Πρέπει να προβάλλη το κοινοτικόν πνεύμα έναντι του ατομοκεντρισμού, την ασκητικήν απλότητα και την ευχαριστιακήν χρήσιν του κόσμου έναντι του ευδαιμονισμού και του καταναλωτισμού, την δικαιοσύνην έναντι της κοινωνικής αναλγησίας και αδικίας, την ειρήνην των πολιτισμών και των θρησκειών έναντι της «συγκρούσεως των πολιτισμών» και του θρησκευτικού φονταμενταλισμού. Επί τη βάσει του ευαγγελικού ήθους δυνάμεθα να ζήσωμεν εις τον κόσμον, χωρίς να τον καταστρέφωμεν, να συνυπάρχωμεν, χωρίς να περιορίζωμεν ο εις την ελευθερίαν του άλλου.

https://web.facebook.com/ecumenicalpatriarchate/videos/841461789550246/?t=0

Της ομιλίας του Παναγιωτάτου προηγήθηκε η προσφώνηση του Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας Κωνσταντίνου, εκ μέρους της Ιεραρχίας του Θρόνου.

Τις θερμές ευχές του ιδίου προσωπικώς, της Ιεραρχίας και του Ιερού Κλήρου της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ουκρανίας και του πιστού λαού της χώρας του εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιος, ο οποίος και πάλι ευχαρίστησε τον Παναγιώτατο για όλα όσα με αυτοθυσία έπραξε και πράττει χάριν των δικαίων και της ενότητας συνολικά της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ειδικότερα για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας.

ΦΩΤΟ: Ν.ΜΑΓΓΙΝΑΣ

“Όλοι ημείς που παρευρεθήκαμεν σήμερον εδώ, ανήκομεν σε διάφορες αυτοκέφαλες τοπικές Εκκλησίες και όμως αποτελούμεν όλοι μίαν Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, έχομεν μία σωτήρια ορθόδοξη πίστη, αγωνιζόμαστε καθημερινά να κάνουμε βίωμα στον σύγχρονο κόσμο την Αγία Γραφή και ακολουθούμε τους ενιαίους κανόνες των Συνόδων και των αγίων Πατέρων. Και παρόλο που τα θυελλώδη κύματα της σημερινής εποχής, όπως βλέπουμε, προσπαθούν να ανισορροπήσουν το ενιαίο πλοίο της Εκκλησίας, ημείς πιστεύουμε, ότι χάρις εις την σοφωτάτην καθοδήγησιν εκ της Υμετέρας Παναγιότητας, καθώς και των αδελφών Προκαθημένων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, το πλοίο αυτό θα κατευθυνθεί στον ήρεμο όρμο της ειρήνης και της αμοιβαίας αγάπης”.

Στη συνέχεια τις θερμές ευχές της Σιωνίτιδος Εκκλησίας και του Προκαθημένου της, Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεοφίλου, μετέφερε ο εκπρόσωπός του στην εορτή και Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, Αρχιεπίσκοπος Ανθηδόνος Νεκτάριος.

Στην Θεία Λειτουργία παρέστησαν Ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μάρκος Μπόλαρης, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Vasyl Bodnar, ως εκπρόσωπος του νέου Προέδρου της Ουκρανίας, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Άγκυρα Πέτρος Μαυροειδής, o Πρέσβης της Ουκρανίας στην Άγκυρα Andrii Sybiha, ο βουλευτής Γιώργος Κουμουτσάκος, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της ΝΔ, οι Γενικοί Πρόξενοι της Ελλάδος και της Ουκρανίας στην Πόλη, κυρία Γεωργία Σουλτανοπούλου και κ.Oleksandr Gaman, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, κληρικοί, μοναχοί και μοναχές, μαθητές ομογενειακών σχολείων, καθώς και πλήθος πιστών από την Πόλη και προσκυνητές από το εξωτερικό.

Share this post