Βαρθολομαίος: Ο σκοπός των Συνόδων δεν είναι η συνάντησις ως αυτοσκοπός, αλλά η εξαγγελία του Ευαγγελίου

Βαρθολομαίος: Ο σκοπός των Συνόδων δεν είναι η συνάντησις ως αυτοσκοπός, αλλά η εξαγγελία του Ευαγγελίου

*Η εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, ιδρυτή  Οικουμενικού Πατριαρχείου .

*Η πορεία του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

“Σαφέστατα, η συνοδικότητα  δεν είναι απλώς ένας θεσμός ή ένα  πρότυπο διοικήσεως της Εκκλησίας, με στόχο την κοινωνίαν (communion) και την ενότητα, ούτε θέμα ενεργού συμμετοχής όλων των μελών της Εκκλησίας”, υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος , μιλώντας στο τέλος της Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας για την μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, ιδρυτή  Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Η συνοδικότητα , εξήγησε ,  δεν επιτρέπεται να συγχέεται με εκδημοκρατισμό. “Ο σκοπός των Συνόδων δεν είναι η συνάντησις ως αυτοσκοπός, αλλά η εξαγγελία του Ευαγγελίου προς τον λαόν του Θεού και προς τον κόσμον, η αποτελεσματικωτέρα μαρτυρία περί του Χριστού, η οποία απαιτεί να ακούωμεν τον Λόγον του Θεού, το Άγιον Πνεύμα και  να αναπτύσσωμεν πνεύμα διακρίσεως και πολιτισμόν διαλόγου”, τόνισε. Επίσης, επεσήμανε ότι “Η μετοχή εις το κοινόν ποτήριον της Θείας Ευχαριστίας προϋποθέτει ότι πορευόμεθα ομού την αυτήν οδόν. Αυτή η κοινή πορεία είναι ό,τι η ελληνική λέξις σύνοδος εκφράζει. Διά τον λόγον αυτόν, η Σύνοδος δεν είναι μόνον εικών ή θεσμός της Εκκλησίας, αλλά μάλλον ο ακριβής ορισμός της Εκκλησίας, ως ο εν Αγίοις προκάτοχος ημών Ιωάννης ο Χρυσόστομος προσφυέστατα έγραψεν: «Εκκλησία συστήματος και συνόδου εστίν όνομα»”. 

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και  Καρδινάλιος Σεβ. κ. Leonardo Sandri./ ΦΩΤΟ: Νίκος Παπαχρήστου

Αναφερόμενος στην Ορθόδοξη και στην  Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία , ο κ. Βαρθολομαίος ανέφερε ότι τα τελευταία έξι χρόνια η Μεικτή Διεθνής Επιτροπή για τον  Θεολογικό Διάλογο εργάστηκε  σε ένα κείμενο με τίτλον «Πρωτείον και Συνοδικότης κατά την δευτέραν χιλιετίαν και σήμερον». Όπως είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης σκοπός αυτού του κειμένου ήτο να επιτευχθεί μία κοινή προσέγγιση των δυσκολιών, που ανεφύησαν μεταξύ των δύο Εκκλησιών κατά την δευτέρα χιλιετία  και του πως είναι δυνατή σήμερα η υπέρβαση τους  ” διά της αναδείξεως μιάς «συνοδικωτέρας» Εκκλησίας”.

“Προσευχόμεθα και ελπίζομεν ότι η νέα Ολομέλεια της Επιτροπής, η οποία θα συνέλθη εις την Αλεξάνδρειαν της Αιγύπτου τον Ιούνιον του επομένου έτους υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδώρου, θα οριστικοποιήση το κείμενον αυτό και τοιουτοτρόπως θα συμβάλη εις την προώθησιν της αποκαταστάσεως της κοινωνίας μεταξύ των δύο αδελφών Εκκλησιών διά της καλλιεργείας πνεύματος συνοδικότητος”, τόνισε  ο Παναγιώτατος.

Εξάλλου, στην ομιλία του ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, λέγοντας: Ενθυμούμεθα και μνημονεύομεν καθ᾽ ημέραν του ονόματος του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Χρυσοστόμου, του γλυκυτάτου και φιλτάτου αδελφού, ο οποίος προσέφερε πάμπολλα και τιμαλφέστατα εις τον λαόν του Θεού. Είη η μνήμη αυτού αιωνία!”.

*Περισσότερα διαβάστε στον σύνδεσμο:

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τίμησε τον ιδρυτή του Άγιο Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο  – Οικουμενικό Πατριαρχείο (ec-patr.org)

 

Share this post