Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Εντελώς άστοχες κατηγορίες του Γενικού Εισαγγελέα

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Εντελώς άστοχες κατηγορίες του Γενικού Εισαγγελέα

Καταχωρήθηκε η ένσταση 72 σελίδων του Γενικού Ελεγκτή

Καταχωρήθηκε η ένσταση τουΓενικού Ελεγκτή στην αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα, με την οποία ζητεί την παύση του για ανάρμοστη συμπεριφορά. Η ένσταση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη καταχωρήθηκε από το δικηγορικό γραφείο Γιώργου Τριανταφυλλίδη στο Πρωτοκολλητείο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, την τελευταία ημέρα που θέτει η προθεσμία για τέτοιες αιτήσεις. Είναι 72 σελίδες και ορίστηκε ημερομηνία εξέτασης της ένστασης στις 23 Μαΐου.

Η ένσταση με όλα τα επιχειρήματα της πλευράς του Γενικού Ελεγκτή θα δοθεί στην άλλη πλευρά και παράλληλα, το Συμβούλιο θα ορίσει την πρώτη εμφάνιση ενώπιον του.

Share this post