Βαρθλομαίος: Η αυτοκεφαλία στην Ουκρανία θα βοηθήσει στην ενότητα.

Βαρθλομαίος: Η αυτοκεφαλία στην Ουκρανία θα βοηθήσει στην ενότητα.

«Η διάσπαση των Ορθοδόξων πιστών στην Ουκρανία σε τρεις οντότητες αποτελούσε μια βαθιά πληγή στο σώμα ο-λόκληρης της Ορθοδόξου Εκκλησίας», επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και εξέφρασε τη βεβαιό-τητα ότι η απονομή της Αυτοκεφαλίας «θα βοηθήσει τελικά στο ζήτημα της ενότητας».

Ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε για την απόφαση του Οικουμε-νικού Πατριαρχείου να χορηγήσει καθεστώς Αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία, υποδεχόμενος στο Φανάρι Ουκρανούς δημοσιογράφους, δημοσιογράφους από την Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως παρέστη και ο Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ.

“Προκειμένου να αντιμετωπίσει το σχίσμα και να προωθήσει την ενότητα μεταξύ των Ορθοδόξων στην Ουκρανία, το Οι-κουμενικό Πατριαρχείο, ως η Μητέρα Εκκλησία του Ουκρα-νικού Λαού, ανταποκρίθηκε με ευχαρίστηση στα πολυάριθμα αιτήματα προέδρων, πολιτικών αρχών και πιστών της χώ-ρας, με την απόφαση να χορηγήσει τελικά την πολύ επιθυ-μητή Αυτοκεφαλία”, τόνισε, και σε άλλο σημείο της ομιλίας του σημείωσε ότι, “η ορθή εκκλησιολογική απάντηση που έδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν και βασίζεται πά-ντοτε στην αιώνια παράδοση της Εκκλησίας, εμπνευσμένη από το Ευαγγέλιο, με σεβασμό τους ιερούς κανόνες και α-παλλαγμένη από οποιαδήποτε πολιτική και διπλωματική πίε-ση. Πράγματι, αυτό πρέπει να καταστεί σαφές υπό το πρί-σμα των κατηγοριών και της παραπληροφόρησης που κυ-κλοφορούν στο Διαδίκτυο, τα γνωστά fake news, και χρησι-μοποιούνται ενάντια στα κανονικά δικαιώματα του Οικουμε-νικού Πατριαρχείου”.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε:

“Το θέμα στην Ουκρανία ήταν χρονίζον. Δηλαδή, το Οικου-μενικό Πατριαρχείο δεν αποφάσισε ξαφνικά να παρέμβει. Υπήρχε ένα σχίσμα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Ήταν η ευθύνη μας να βρούμε μια λύση σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας. Όλοι οι Τόμοι Αυτοκεφαλίας που χορηγήθη-καν στις νεώτερες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, όπως της Ρωσί-ας, της Σερβίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Γεωρ-γίας, της Ελλάδος, της Πολωνίας, της Αλβανίας, της Τσεχίας και Σλοβακίας, χορηγήθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρ-χείο χωρίς διαβούλευση ή συζήτηση σε Πανορθόδοξο επίπε-δο. Για τη χορήγηση της αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκ-κλησία στην Ουκρανία ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με την οποία εκχωρήθηκε εκκλησιαστική ανεξαρτησία σε όλες τις νεοσύστατες Εκκλησίες».

Όπως έχουμε υποστηρίξει, συνέχισε ο κ. Βαρθολομαίος,
« δεν υπάρχουν πλέον σχίσματα στην Ουκρανία, επειδή όλοι οι πιστοί έχουν αποκατασταθεί σε κοινωνία με την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, πιστό στην κανονική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, άσκησε αυτό το δικαίωμα για να αποκαταστήσει τη χάρη της ενότητας με βάση την έκφραση του Αγίου Παύ-λου: “εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα· εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων”. Όσο για τον Φιλάρετο, αποκαταστάθηκε στην επισκοπική του αξία ως Μητροπολίτης πρώην Κιέβου. Το λεγόμενο «Πατριαρχείο Κιέβου» δεν υπάρχει και ποτέ δεν υπήρξε. Πιστεύουμε επίσης, τώρα που έχει χορηγηθεί η Αυτοκεφαλία, ότι είναι ευθύνη του Προκαθημένου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Επιφανίου, να ηγηθεί αυτής της ιστορικής εκκλησίας, ενισχύοντας την ενότητα του ουκρανικού λαού, εμπνέοντας με τις χριστιανικές αξίες με βάση το Ευαγγέλιο, και κάνοντας το δώρο της ελευθερίας μέσο για να διαδώσει τα καλά νέα της Καινής Διαθήκης.

Η χορήγηση της Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας σημείωσε ο κ. Βαρθολομαίος, θα πρέπει να ιδωθεί σφαιρικά, πέρα από πρόσωπα, πέρα από εθνικά συμφέροντα, ως πνευματική θεραπεία για ένα πνευματικό τραύμα. «Σήμερα ολόκληρος ο ορθόδοξος λαός της Ουκρανίας βρίσκεται σε κανονική κατάσταση, που είναι η προϋπόθεση για την ενότητα και το κοινό Ποτήριο. Τώρα, αν μερικοί δεν το αποδέχονται, θα πρέπει να αναρωτηθούν ποιος ακριβώς παραβιάζει την ενότητα”, κατέληξε.

Έλληνας εκλέχτηκε Επίσκοπος στην Ουκρανία

Επίσκεψη στην Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου πραγματοποίησε ο νέος Επίσκοπος Ολβίας, Επιφάνιος, εκ της Ορ-θοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ουκρανίας, ο οποίος έγινε θερμά δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
Ο Επίσκοπος Ολβίας είναι η πρώτη Αρχιερατική εκλογή και χειροτονία από την απόδοση του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία Ουκρανίας.

ΦΩΤΟ: Ν.ΜΑΓΓΙΝΑΣ

Ο κ . Επιφάνιος (Δημητρίου) διακόνησε στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και μέχρι την εκλογή του στην Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού (Βόλος).
Ο νέος Επίσκοπος υπέβαλε τα σέβη του προς τον Παναγιώτατο και ζήτησε την πατριαρχική ευλογία με την ευκαιρία της πρόσφατης εκλογής και χειροτονίας του από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Ο Επίσκοπος Ολβίας διεβίβασε τον σεβασμό, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφανίου, καθώς και των περί αυτόν Αρχιερέων, προς τη Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχήθηκε στον Επίσκοπο Επιφάνιο καλή και ευδόκιμη αρχιερατεία προς όφελος του εν Ουκρανία λαού του Θεού και ιδιαιτέρως των εκεί Ελλήνων Ορθοδόξων.

ΠΗΓΗ:
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
Οικουμενικού Πατριαρχείου

Share this post