Iδιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων από Πανεπιστήμιο Κύπρου

Iδιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων από Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επώνυμη καταγγελία ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Εκφράζονται παράπονα για Ελεγκτική Υπηρεσία και ΤΑΕ.  

Με επιστολή του ( ο ageliaforos.com κατέχει το πλήρες κείμενο)  προς την Αρχή κατά της Διαφθοράς ( Αρχή) Κύπριος πολίτης διατυπώνει καταγγελίες αναφορικά με :

– ιδιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων από Πανεπιστήμιο Κύπρου,

– κατ’ επανάληψην απόκρυψη επίσημων κοινοτικών οδηγιών σχετικών με το Προγραμμα Erasmus for studies και ποινικά αδικήματα που καταγράφονται, μέσω  Προσφυγής 1562/2014 (Διοικητικό Δικαστήριο) και  Αγωγής 2777/2017 (Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας). Η επιστολή προς την Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει ημερομηνία 30 Μαΐου 2023. 

Καταγρἀφονται  ποινικά  αδικήματα κατά του πρώην πρύτανη και έξι  λειτουργών του Πανεπιστημίου Κύπρου “με αποτέλεσμα τη συγκάλυψη των ενεργειών του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέχρι και σήμερα”.

Ο πολίτης, που διατύπωσε την καταγγελία στην Αρχή κατά της Διαφθοράς  επισυνάπτει επίσημα  έγγραφα, τα οποία έχει καταθέσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου  σε δύο δικαστικές διαδικασίες:

– 1562/2014 (Διοικητικό Δικαστήριο) και

– Αγωγής 2777/2017 (Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας). 

Τα έγγραφα , σύμφωνα με τον πολίτη , που έκανε την καταγγελία στην Αρχή  περιγράφουν:

– Τεκμηριωμένη (βάσει των αναφερθέντων νομίμως αποκτηθέντων εγγράφων) παραπλάνηση και εξαπάτηση των εποπτικών και δικαστικών αρχών,

– Απάτη επί δικαστηρίω (Συγκρουόμενα ψευδή δεδομένα, χωρίς τεκμηρίωση, στις δύο δικαστικές διαδικασίες)

 Τα μέλη της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Στην επιστολή προς την Αρχή ο πολίτης αναφέρει: “κατά  την περίοδο Ιουλίου 2013 με Αύγουστο 2013 το Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε την υποχρέωση να προετοιμάσει χρηματοδοτική σύμβαση κινητικότητας, βάσει συγκεκριμένων οδηγιών.

Η αρμόδια  λειτουργός 1 (σημ: τα νούμερα είναι για να μην αποκαλύψουμε τα ονόματα)   προετοιμάζει τις συμβάσεις βάσει προφορικών επεξηγήσεων και αρνείται να εμφανίσει οτιδήποτε εγγράφως.

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπάρχουν φήμες ότι η λειτουργός 1 οικειοποιείται τα χρήματα αυτά μέσω διαφόρων μεθοδεύσεων,  επομένως αποφασίζω να καταγράψω λεπτομερώς τον τρόπο δράσης της.

Για το ζήτημα της ανυπαρξίας εγγράφων έγινε καταγγελία στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Η λειτουργός  προετοιμάζει συμβόλαια με καταβολή σε τρεις δόσεις και με προφορικές εξηγήσεις. Η διευθέτηση αυτή δεν εχει λογική, καθώς τα χρήματα αυτά πρέπει να καταβληθούν για διευθέτηση στέγης και επομένως, με τις τρεις δόσεις το ποσό δεν είναι επαρκές.

Η ίδια λειτουργός  αναθεωρεί τα πρώτα συμβόλαια και ετοιμάζει καινούργια με τελική καταβολή στις 02-09-2013. Στις 02-09-2013 το ποσό δεν έχει καταβληθεί και ερωτώμενη η λειτουργός απαντά ότι είναι θέμα του λογιστηρίου.

Σύμφωνα με μετέπειτα έγγραφο επιστολή του Πανεπιστημίου Κύπρου προς την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (19-03-2014) καταγράφεται ότι:

– Η χορηγία δεν καταβλήθηκε το πρόσωπο , που κάνει την καταγγελία ήταν ακόμα στην Κύπρο (εν αντιθέσει με την απάντηση

της λειτουργού  02-09-2013)

– Η καταβολή της χορηγίας στις 10-09-2013 ήταν το ενωρίτερο που μπορούσε να διευθετηθεί (χωρίς να εξηγείται το γιατί..) και

– το Πανεπιστήμιο ακολουθεί πολιτική μέγιστης πληρωμής (σε αντίθεση με τις δηλώσεις και ενέργειες της λειτουργού  σε τρείς δόσεις)

Στις 21-10-2013 η  λειτουργός 2 με email επιδιώκει να αποσπάσει επιπλέον χρήματα για όλα τα μαθήματα που παρακολουθώ στο Παρίσι.

Απαντώ ότι δεν έχω στα χέρια μου τέτοια ενημέρωση και η   λειτουργός 1  επιμένει ότι υπάρχει κανονισμός.

Προωθώ τα email στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταγράφω παρέμβαση της λειτουργού ,  που επισυνάπτει μέρος των οδηγιών που η ίδια κατέχει (στα Αγγλικά!) απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της συναδέλφου της. 

Στη μετέπειτα Προσφυγή 1562/2014 εμφανίζονται έγγραφα επικοινωνίας όπου η   λειτουργός 1 υποστηρίζει σε email προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα χρήματα αυτά, που απαιτεί η  λειτουργός 2  , τα οφείλω στο Πανεπιστήμιο.

Το ίδιο το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Αγωγή 2777/2017 καταθέτει ότι οι υποχρεώσεις μου προς το Πανεπιστήμιο έχουν τακτοποιηθεί απο το 2012,  επομένως η απόπειρα απόσπασης χρημάτων απο τις δύο  λειτουργούς είναι πλέον καταγεγραμμένα ποινικά αδικήματα απόπειρας απόσπασης χρημάτων και παροχής βοήθειας προς επίτευξη του σκοπού.

Αποστέλλω καταγγελία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (10-01-2014) χωρίς να λάβω απάντηση.

Aποστέλλω εκ νέου την καταγγελία χωρίς να λάβω απάντηση.

Στην Προσφυγή 1562/2014 καταγράφεται ότι  λειτουργός του ΙΔΕΠ έλαβε την καταγγελία και την προώθησε αμέσως στους συναδέλφους της. 

Ακολούθησε καταγγελία στο ΤΑΕ όπου, βάσει επιστολής του ΙΔΕΠ καταγράφεται δήλωση ότι έγινε έρευνα και ότι δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε το επιλήψιμο, και πάλι χωρίς καμία τεκμηρίωση.

Επισημαίνω ότι το ΤΑΕ στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα μπορούσε να αντιληφθεί ότι:

– δεν καταγράφεται αναφορά σε κανένα έγγραφο,

– δεν επισυνάπτονται οδηγίες που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς,

– υπάρχουν συγκρουόμενα δεδομένα αναφορικά με τις τρεις δόσεις που αναφέρει η

λειτουργός  και τη μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση που αναφέρεται από τον Πρύτανη,

– δεν εξηγείται η μή καταβολή του ποσού στις 2-9-13 και η θέση ότι ήμουν ακόμα στην

Κύπρο!

Προσφυγή 1562/2014

Τον μήνα Δεκέμβριο του 2014 κατέθεσα Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο  (έπειτα από το  Διοικητικό Δικαστήριο, ώστε να αποκτήσω πρόσβαση στα όποια κρυφά έγγραφα υπάρχουν.

Η έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα έγγραφα αφορούσε στη διαβεβαίωση της  λειτουργού 1 ότι δεν συμβαίνει τίποτε.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν ζητά οποιεσδήποτε οδηγίες ή επεξήγηση που θα καταδείκνυε από τότε ότι η διευθέτηση που ακολουθούσε η λειτουργός  ήταν έκνομη.

Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου αφορούσε στη διαβεβαίωση του Πρύτανη ότι καταβάλλεται η μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση χωρίς να ρωτούν πώς και γιατί η λειτουργός 1  αποφάσισε να διευθετήσει τρεις δόσεις αντί της μέγιστης καταβολής.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της Προσφυγής 1562/2014 το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκειμένου να στηρίζει τον ισχυρισμό του ότι ήμουν ακόμα στην Κύπρο απέκρυψε από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου το email της λειτουργού 1 προς εμένα ότι η μή καταβολή είναι θέμα του λογιστηρίου.

Η Έρευνα του ΤΑΕ αφορούσε στη λήψη διαβεβαιώσεων και μόνο! Λόγω της συγκάλυψης των ενεργειών του Πανεπιστημίου Κύπρου από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανακαλύπτω ότι ο προϊστάμενος της λειτουργού 1 βρίσκεται και στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και ενημερώνω σχετικά την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1562/2014

Το Διοικητικό δικαστήριο δήλωσε αναρμόδιο στην υπόθεση και απέρριψε την Προσφυγή. Αυτό ήταν εν μέρει αναμενόμενο καθώς η Προσφυγή έγινε κυρίως για να βγούν στην επιφάνεια τα κρυφά έγγραφα. Η έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και του ΤΑΕ είδαν μόνο ό,τι το Πανεπιστήμιο Κύπρου ήθελε να τους παρουσιάσει και ουσιαστικά συγκάλυψαν τα καταγεγραμμένα ποινικά αδικήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Πουθενά στην όλη διαδικασία δεν εμφανίζονται οι όροι εντολής της λειτουργού 1  με αποτέλεσμα να ζητηθεί από μέρους μου εμφάνιση των τεκμηρίων που αναφέρονται.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δήλωσε  στο Δικαστήριο ότι δεν υπάρχουν εθνικές οδηγίες, σε αντίθεση με τις κατ’ επανάληψη ισχυρισμούς των λειτουργών 1 και 2 , του προϊσταμένου στο  Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών  και του Πρύτανη προς Ελεγκτική Υπηρεσία και Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

Η επιθεώρηση εγγράφων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου ήταν μια καλοστημένη παράσταση καθώς σε αντίθεση με τα 17 φυλλάδια που εμφάνισαν ,στο Δικαστήριο κατατέθηκε ογκώδης φάκελος που δεν είχα το χρόνο να μελετήσω διεξοδικά.

Αγωγή 2777/2017

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Αγωγή του δηλώνει ότι είχα εξοφλήσει τις οφειλές μου απο το 2012 επομένως η απόπειρα απόσπασης επιπλέον χρημάτων από την λειτουργό 2 και η συγκάλυψη της απόπειρας απο τη λειτουργό 1  είναι πλέον καταγεγραμμένα ποινικά αδικήματα.

Η διαδικασία τρέχει παράλληλα με την Προσφυγή 1562/2014 με αποτέλεσμα να μην είμαι σε θέση να αξιολογήσω τον ογκώδη φάκελο του Πανεπιστημίου Κύπρου και να ετοιμάσω αναλυτικό υπόμνημα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ 2777/2017

Το Δικαστήριο αποδέχεται την ένορκη δήλωση της λειτουργού 1, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα έγγραφα έχουν κατατεθεί στο Διοικητικό Δικαστήριο και απορρίπτει την κατάθεση μου ως μή κατατεθείσα βάσει των προνοιών.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τον Ιούλιο του 2013 που ενημερώνομαι ότι η λειτουργός 1  εξαπατά τους φοιτητές μέχρι και τον Οκτώβριο του 2022 που ολοκληρώνεται η Αγωγή 2777/2017 πουθενά δεν εμφανίζονται οι κοινοτικές οδηγίες που οφείλει να ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η συνεχής τοποθέτηση του προϊσταμένου της λειτουργού 1  και στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (διορισμένος συνεχώς, από το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο), παράλληλα με τη θέση του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου φαίνεται ότι έγινε προς επίτευξη του σκοπού αυτού.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατακράτησε τη χορηγία μου και προχώρησε σε κατ΄ επανάληψη έκνομες μεθοδεύσεις για νομιμοποίηση των ενεργειών του.

Η Προσφυγή 1562/2014 και η Αγωγή 2777/2017 καταγράφουν ποινικά κολάσιμες πράξεις και πράξεις διαφθοράς και συνεχείς ενέργειες νομιμοποίησης της διαφθοράς για διάστημα 10 ετών.

Για κάποιο ανεξήγητο λόγο, ο προϊστάμενος στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που έχει θέση και στο Πανεπιστήμιο  είναι μέχρι και σήμερα και σε τρίτη θέση, ως Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Οργάνου Erasmus Coordinators!

Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση μου απο την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καταγραφεί άλλο ένα αντίστοιχο κρούσμα, στην Ιταλία και πάλι χωρίς διερεύνηση..”. 

 

Share this post