Η ευρωπαϊκή δημοκρατία είναι ζωντανή.

Η ευρωπαϊκή δημοκρατία είναι ζωντανή.

Η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) στη σημερινή συνάντησή της  δεσμεύτηκε για τα κατωτέρω:
Το Μάιο του 2019 οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο για τις πολιτικές και δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρώπη. Η σημαντική αύξηση της συμμετοχής στην Ευρώπη αποδεικνύει ότι η ευρωπαϊκή δημοκρατία είναι ζωντανή. Οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι έδωσαν στο νεοεκλεγμένο Κοινοβούλιο νέα και ισχυρή νομιμοποίηση για την επόμενη πενταετία. Ως ο μόνος θεσμός της ΕΕ που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί αναμφισβήτητα τον πλέον νομιμοποιημένο χώρο για να συζητηθεί και να αποσαφηνιστεί η λαϊκή εντολή για την αλλαγή.
Βάσει των αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών εκλογών, οι πολιτικές ομάδες του ΕΚ θα πραγματοποιήσουν στρατηγικό, διαφανή και δημοκρατικό διάλογο για την εντολή της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το αποτέλεσμα αυτής της εσωτερικής συζήτησης θα αποτελέσει τη βάση του διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η εντολή για την αλλαγή και η στρατηγική ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συνδιαμορφώσουν μια στέρεη βάση για τις ανανεωμένες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Δήλωση αριθ. 11 επί του άρθρου 17 παράγραφοι 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν από κοινού ευθύνη για την καλή διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά συνέπεια, οι αντιπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πραγματοποιούν, πριν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τις αναγκαίες διαβουλεύσεις στο καταλληλότερο πλαίσιο (…)».
Το ΕΚ δεσμεύεται να ενισχύσει τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου εφιστούμε την προσοχή στα ψηφίσματα του ΕΚ Bresso Brok, González Pons, Verhofstadt, Jáuregui, τα οποία επανεπιβεβαιώνουν τη στήριξή του στη διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων ώστε ο/η επόμενος/η Πρόεδρος της Επιτροπής να έχει δημοσιοποιήσει το πρόγραμμα και το χαρακτήρα του πριν τις εκλογές και να έχει εμπλακεί σε πανευρωπαϊκή προεκλογική εκστρατεία.

Share this post