Η Ε.Υ. για τις ανακαινίσεις της προεδρικής κατοικίας: Οι εγκρίσεις «δεν ήταν σύννομες και δόθηκαν καθ’ υπέρβαση εξουσίας»

Η Ε.Υ. για τις ανακαινίσεις της προεδρικής κατοικίας: Οι εγκρίσεις «δεν ήταν σύννομες και δόθηκαν καθ’ υπέρβαση εξουσίας»

Η συνολική εργασία συντήρησης και ανακαίνισης της προεδρικής κατοικίας στον 1ο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, ύψους της τάξης των €150.000, δεν περιλήφθηκε  ρητά στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα του κρατικού προϋπολογισμού, ή σε συμπληρωματικό Προϋπολογισμό.

Οι εγκρίσεις για τις εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης στην προεδρική κατοικία, στον 1ο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου,   «δεν ήταν σύννομες και δόθηκαν καθ’ υπέρβαση εξουσίας», διαπιστώνει σε ανακοίνωση της η Ελεγκτική Υπηρεσια (Ε.Υ), η οποία δόθηκε σήμερα , 2.8.2023, το απόγευμα στην δημοσιότητα.

 Η ανακοίνωση  αναφέρει ότι δεν εντοπίζει εργασίες, που δεν έπρεπε να είχαν εκτελεστεί, αλλά επισημαίνει:

(α)     η συνολική εργασία συντήρησης και ανακαίνισης της προεδρικής κατοικίας στον 1ο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, ύψους της τάξης των €150.000, θα έπρεπε να είχε περιληφθεί ρητά στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα του κρατικού προϋπολογισμού, ή σε συμπληρωματικό Προϋπολογισμό, ώστε να τύχει έγκρισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων,

(β)     η εργασία αυτή θα έπρεπε να είχε προσφοροδοτηθεί από το ΤΔΕ και να ανατεθεί σε εργολάβο που θα επιλεγόταν μέσω ανοικτών διαδικασιών, σύμφωνα με την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, και

(γ)     οι πολύ περιορισμένες εργασίες, που θα έπρεπε εξ ανάγκης να είχαν ανατεθεί στον ανάδοχο της σύμβασης που αφορά στην Ενεργειακή Αναβάθμιση, θα έπρεπε να είχαν προωθηθεί από το ΤΔΕ προ της έκδοσης των οδηγιών εκτέλεσής τους για έγκριση από την ΚΕΑΑ (αυτό αφορά μόνο τις εργασίες των οποίων η ανάθεση σε διαφορετικό εργολάβο θα συνεπαγόταν σημαντική αναστάτωση ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή).

Το θέμα της συντήρησης και ανακαίνισης στην προεδρική κατοικία, στον 1ο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου είχε θέσει ο ageliaforos.com  προς τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη στην συνέντευξη του (20.6.2023)  για τις 100 πρώτες μέρες διακυβέρνησης. 

Σε σχετική ερώτηση ο κ. Χριστοδουλίδης απάντησε :«Δεν έχω κανένα πρόβλημα να δώσω το οποιοδήποτε σχέδιο. Και ξέρετε και κάτι, αν θέλετε πριν να φύγετε από το Προεδρικό, μπορείτε να το επισκεφθείτε να δείτε από μόνος σας». Ωστόσο, μόλις έκλεισαν οι κάμερες ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μας είπε : ” Όχι τώρα, να κελίσουμε ραντεβού για μια άλλη φορά”. Όμως μέχρι σήμερα το ραντεβού δεν διευθετήθηκε. Προεδρική κατοικία: Ο Χριστοδουλίδης δεσμεύτηκε στην τηλεόραση, αλλά μετά… ανακάλεσε – Αγγελιαφόρος (ageliaforos.com)

Επίσης, η ανακοίνωση  της Ε.Υ σημειώνει: “κατ’ αρχάς  δεν υπάρχει σε οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό αναφορά που να υποδηλοί ευθέως ή εμμέσως υποχρέωση της Δημοκρατίας να μεριμνήσει δια την παροχή κατοικίας και/ή εξοχικής κατοικίας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και/ή την οικογένειά του. Αυτό που φαίνεται ότι εύλογα μπορεί να λεχθεί είναι ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εθιμικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί, χωρίς την καταβολή ενοικίου, τις κατοικίες στο Προεδρικό Μέγαρο και στο Τρόοδος ενόσω αυτές είναι διαθέσιμες.

Αυτό όμως δεν μπορεί να σημαίνει ότι η Δημοκρατία οφείλει να προβαίνει σε συντήρηση, ανακαίνιση ή βελτίωση των κατοικιών αυτών ως έχουσα υποχρέωση έναντι του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τέτοιες εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης ή συντήρησης μπορούν να αναλαμβάνονται από τη Δημοκρατία μόνο κατ’ εκλογή της, όταν η ίδια κρίνει ότι οι εργασίες αυτές είναι αναγκαίες για τη διαφύλαξη της περιουσίας της”.

Η ανακοίνωση  θέτει και θέμα  άμεσης μείωσης της προεδρικής φρουράς, μετά την απόφαση του ΠτΔ να μετακομίσει οικογενειακώς στο Προεδρικό Μέγαρο.

*Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση της Ε.Υ. στον σύνδεσμο 

Ανακοινωθέντα Άρθρο – PIO

Share this post