Προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντή στο ΡΙΚ

Προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντή στο ΡΙΚ

Μετά την έγκριση του υπουργείου Εσωτερικών για ξεπάγωμα της θέσης του Γενικού Διευθυντή του ΡΙΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού  αποφάσισε να προχωρήσει σε διαδικασία για την πλήρωση της θέσης και να γίνει προκήρυξη της, με σχετική δημοσίευση στον Τύπο.

Ήδη η θέση είναι κενή εδώ και  20 μήνες  από την παραίτηση του Μιχάλη Μαραθεύτη. 

Περαιτέρω, στο πλαίσιο του νέου οργανογράμματος του οργανισμού, λήφθηκε απόφαση για μείωση του αριθμού των υπηρετούντων μόνιμων υπαλλήλων, μέσω της προκήρυξης σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης. Συγκεκριμένα, από το Δ.Σ.  αποφασίστηκε όπως το σχέδιο εθελούσιας εξόδου του προσωπικού, ετοιμαστεί σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών. Επιπλέον, το ΡΙΚ θα μελετήσει σε συνεργασία με το  Υπουργείο και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Προσωπικού, το ενδεχόμενο το σχέδιο να καλύψει εκτός από τους μόνιμους υπαλλήλους και τους συνεργάτες αορίστου χρόνου. 

Σημειώνεται ότι το νέο οργανόγραμμα του ΡΙΚ περιλαμβάνει 264 οργανικές θέσεις, μειώνοντας κατά 100 περίπου άτομα τον αριθμό των εργαζομένων σήμερα. Στόχος είναι μέσα από τις αφυπηρετήσεις και το σχέδιο εθελούσιας εξόδου, σε βάθος τριετίας να επιτευχθεί ο στόχος που τέθηκε μέσα από το οργανόγραμμα, χωρίς ωστόσο να γίνει απόλυση οποιουδήποτε εργαζομένου η οποία είναι και η βασική προϋπόθεση της συμφωνίας.

Share this post