Βαθιά εκτίμηση από το Κράτος της Παλαιστίνης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βαθιά εκτίμηση από το Κράτος της Παλαιστίνης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κράτους της Παλαιστίνης εκφράζει τη βαθιά του εκτίμηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσφατη έγκριση της έκθεσής του.  Ἑπαινούμε την ακλόνητη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη λύση των δύο κρατών που βασίζεται στα σύνορα του 1967 και την έκκληση για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 

Για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ανακοίνωση σημειώνει :

” Αυτή η στάση αποτελεί μια ισχυρή επιβεβαίωση από τους εκπροσώπους  των λαών της Ευρώπης και της δέσμευσης της ΕΕ για την προάσπιση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναγνωρίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα της παλαιστινιακής υπόθεσης και την αναγκαιότητα δράσης σύμφωνα με τη διεθνή συναίνεση.  Η ευθυγράμμιση αυτής της έκθεσης με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2014 καταδεικνύει μια ενθαρρυντική και ουσιαστική στροφή προς τη δικαιοσύνη και την ειρήνη.

 Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κράτους της Παλαιστίνης εκτιμά ιδιαίτερα τη σαφή στάση του ψηφίσματος για την υποστήριξη του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση, καθώς και τη σαφή στάση υποστήριξης του έργου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), την αμεροληψία και την ουδετερότητά του.  Εκτιμούμε την έκκληση της ΕΕ να βοηθήσει το ΔΠΔ και τον Εισαγγελέα του στην προώθηση της έρευνας και της δίωξης των συνεχιζόμενων παραβιάσεων.  Αυτή είναι μια σημαντική δέσμευση για την υποστήριξη της λογοδοσίας και την προώθηση της δικαιοσύνης, τους ακρογωνιαίους λίθους της διαρκούς ειρήνης.

 Χαιρετίζουμε την έκκληση του Κοινοβουλίου για στοχευμένα μέτρα της ΕΕ κατά των ισραηλινών οικισμών και την έκκληση προς το Ισραήλ, την κατοχική δύναμη να αποσύρει τους τρομοκρατικούς χαρακτηρισμούς παλαιστινιακών ΜΚΟ είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και τη διατήρηση της ακεραιότητας του ανθρωπιστικού έργου και του έργου για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 Καθώς προχωράμε, το κράτος της Παλαιστίνης παρακινείται βαθιά από τις συστάσεις της έκθεσης και εκτιμά την ακλόνητη δέσμευση της ΕΕ στις αρχές της δικαιοσύνης, της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι αυτές οι εκκλήσεις δεν θα παραμείνουν στη σφαίρα της ρητορικής, αλλά θα οδηγήσουν σε αποφασιστικές ενέργειες, καταλύοντας μια νέα εποχή ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας για τους Παλαιστίνιους.

 Η ευγνωμοσύνη μας εκτείνεται σε όλους εκείνους που εργάστηκαν ακούραστα για την σύνταξη  αυτής της πρωτοποριακής έκθεσης.  Μαζί, επιβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητά μας να μεταφράσουμε αυτά τα λόγια σε πράξη, για ένα δίκαιο και ειρηνικό μέλλον όπου τα δικαιώματα όλων θα γίνονται σεβαστά και θα υποστηρίζονται.

 Καλούμε όλους τους ευρωβουλευτές να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μείνουν ακλόνητοι στην εφαρμογή της δικαιοσύνης.  Δεν είμαστε ίσες πλευρές σε μια σύγκρουση, είμαστε ένας κατεχόμενος λαός που αναζητά ελευθερία, δικαιοσύνη και αυτοδιάθεση από μια κατοχική δύναμη.  Είναι επιτακτική ανάγκη να αναγνωρίσουμε τις συστημικές αδικίες που επιβάλλονται στον λαό μας, τις επιθέσεις στα παιδιά και τους θεσμούς μας και τη στέρηση των θεμελιωδών μας δικαιωμάτων.

 Προτρέπουμε θερμά τους δεξιούς ευρωβουλευτές να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν αυτή  τη  πραγματικότητα.  Δεν είμαστε ίσες πλευρές σε μια σύγκρουση, είμαστε κατεχόμενοι.

 Εν κατακλείδι, ελπίζουμε ότι κάθε ευρωβουλευτής, ανεξάρτητα από την πολιτική του τάση, θα κινηθεί να υποστηρίξει ένα δίκαιο και ειρηνικό ψήφισμα που θα σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τις προσδοκίες του παλαιστινιακού λαού”.

* Παρατίθεται η  Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη αρχών για τις προσωρινές συμφωνίες αυτοκυβέρνησης της 13ης Σεπτεμβρίου 1993 (Συμφωνίες του Όσλο),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο για τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ως εκπροσώπου του παλαιστινιακού λαού, της 29ης Απριλίου 1994 (Πρωτόκολλο του Παρισιού) και την ενδιάμεση συμφωνία Ισραήλ-Παλαιστίνης για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας της 28ης Σεπτεμβρίου 1995 (Συμφωνία του Όσλο ΙΙ),

 

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης «περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου» (Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης),

 

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης ΕΕ–Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ), το οποίο εγκρίθηκε τον Μάιο του 2013,

 

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή κοινή στρατηγική για τη στήριξη της Παλαιστίνης 2021-2024 – Προς ένα δημοκρατικό, υπεύθυνο και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος,

 

–  έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή ενδιάμεση συμφωνία σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας(1),

 

–  έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου(2) (συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ),

 

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012, της 12ης Μαΐου 2014, της 22ας Ιουλίου 2014, της 20ής Ιουλίου 2015 και της 20ής Ιουνίου 2016,

 

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 22ας Αυγούστου 2022, σχετικά με τις ισραηλινές επιδρομές κατά έξι παλαιστινιακών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,

 

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 14/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Άμεση χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Παλαιστινιακή Αρχή»,

 

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της ΕΕ και του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), της 17ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με τη στήριξη της EE προς το UNRWA (2021-2024),

 

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 9ης Φεβρουαρίου 2021, με τίτλο «Ανανέωση της εταιρικής σχέσης με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας – Ένα νέο θεματολόγιο για τη Μεσόγειο» (JOIN(2021)0002),

 

–  έχοντας υπόψη την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2015, για την ένδειξη της καταγωγής εμπορευμάτων που προέρχονται από τα εδάφη τα οποία κατέχει το Ισραήλ από τον Ιούνιο του 1967(3),

 

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 12ης Νοεμβρίου 2019(4), σχετικά με τα προϊόντα που παράγονται από ισραηλινούς εποικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη (ΚΠΕ),

 

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της 15ης Μαΐου 2023, με τίτλο «2022 Report on Israeli settlements in the occupied West Bank, including East Jerusalem» [Έκθεση για το 2022 σχετικά με τις ισραηλινούς εποικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ],

 

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της 28ης Μαρτίου 2023, με τίτλο «One Year Report on Demolitions and Seizures in the West Bank, including East Jerusalem»[Ετήσια έκθεση σχετικά με τις κατεδαφίσεις και τις κατασχέσεις στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ],

 

–  έχοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο(5) και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

 

–  έχοντας υπόψη τη νέα συμφωνία-πλαίσιο συνασπισμού της ισραηλινής κυβέρνησης και τις κυβερνητικές κατευθυντήριες γραμμές,

 

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 30ής Απριλίου 2021, σχετικά με την αναβολή των εκλογών στην Παλαιστίνη,

 

–  έχοντας υπόψη την αραβική ειρηνευτική πρωτοβουλία του 2002,

 

–  έχοντας υπόψη την εθνική στρατηγική για την υγεία 2017-2022 του Κράτους της Παλαιστίνης, του Οκτωβρίου του 2016,

 

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

 

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα παλαιστινιακά εδάφη που βρίσκονται υπό κατοχή από το 1967, της 21ης Σεπτεμβρίου 2022,

 

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΗΕ Γυναίκες, του 2022, με τίτλο «Women’s Role in Local Peacebuilding – Recommendations to better support the work of Palestinian women-led grassroots organizations» [Ο ρόλος των γυναικών στην τοπική οικοδόμηση της ειρήνης – Συστάσεις για καλύτερη στήριξη του έργου των παλαιστινιακών οργανώσεων βάσης υπό την ηγεσία γυναικών],

 

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ανεξάρτητης ειδικής ομάδας των Ηνωμένων Εθνών για την ενίσχυση των παλαιστινιακών δημόσιων θεσμών, του Απριλίου του 2004, με τίτλο «Reforming the Palestinian Authority: An Update» [Μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής: ενημέρωση],

 

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της Ad Hoc Επιτροπής Συνδέσμου των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Σεπτεμβρίου 2011,

 

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της 17ης Μαΐου 2023, με τίτλο «Health conditions in the occupied Palestinian territory, including east Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan» [Υγειονομικές συνθήκες στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ, και στο κατεχόμενο συριακό Γκολάν],

 

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, της 22ας Δεκεμβρίου 2021, με τίτλο «Palestinian Digital Economy Assessment» [Αξιολόγηση της παλαιστινιακής ψηφιακής οικονομίας],

 

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) της 22ας Δεκεμβρίου 2021 με τίτλο «The Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian People: Arrested Development and Poverty in the West Bank» [Το οικονομικό κόστος της ισραηλινής κατοχής για τον παλαιστινιακό λαό: υπολειπόμενη ανάπτυξη και φτώχεια στη Δυτική Όχθη] και της 8ης Αυγούστου 2022 με τίτλο «Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the Economy of the Occupied Palestinian Territory» [Έκθεση σχετικά με τη βοήθεια της UNCTAD προς τον παλαιστινιακό λαό: εξελίξεις στην οικονομία των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών],

 

–  έχοντας υπόψη την εν εξελίξει έρευνα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) όσον αφορά την κατάσταση στην Παλαιστίνη, η οποία κινήθηκε στις 3 Μαρτίου 2021,

 

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Carter Center, της 15ης Απριλίου 2022, με τίτλο «March 26, 2022 Municipal Elections in West Bank/Gaza» [Δημοτικές εκλογές της 26ης Μαρτίου 2022 στη Δυτική Όχθη/Γάζα],

 

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της σουηδικής κυβέρνησης, της 30ής Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την οικεία αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους,

 

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Αλγερίου, που υπογράφηκε από 14 παλαιστινιακές παρατάξεις στην Αλγερία στις 13 Οκτωβρίου 2022, οι οποίες δεσμεύθηκαν να διοργανώσουν εκλογές έως τον Οκτώβριο του 2023,

 

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 14ης Σεπτεμβρίου 2022 προς την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με τίτλο «Ανανεωμένη εταιρική σχέση με τη Νότια Γειτονία – Ένα νέο θεματολόγιο για τη Μεσόγειο»(6),

 

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ιδίως της 18ης Μαΐου 2017 σχετικά με την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή(7) και της 14ης Δεκεμβρίου 2022 σχετικά με τις προοπτικές για λύση δύο κρατών για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη(8),

 

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας(9),

 

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 118 του Κανονισμού του,

 

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0226/2023),

 

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λύση των δύο κρατών, σύμφωνα με την οποία το κράτος του Ισραήλ και το κράτος της Παλαιστίνης συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και αμοιβαίας αναγνώρισης με βάση τα σύνορα του 1967 και έχουν την Ιερουσαλήμ ως κοινή πρωτεύουσα, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, αποτελεί τη μόνη βιώσιμη λύση στη σύγκρουση, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουλίου του 2014·

 

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παλαιστινιακός λαός έχει δικαίωμα αυτοδιάθεσης, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και έχει υποστηριχθεί επανειλημμένα από τα όργανα του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων της Γενικής Συνέλευσης, του Συμβουλίου Ασφαλείας, της Επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα/του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

 

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παλαιστινιακή ηγεσία έχει αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ, ζητώντας παράλληλα τη δημιουργία κράτους της Παλαιστίνης με βάση τα προ του 1967 σύνορα, χωρίς όμως να πράξουν το ίδιο διαδοχικές ισραηλινές κυβερνήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παλαιστινιακή ηγεσία έχει επανειλημμένα ζητήσει νέες ειρηνευτικές συνομιλίες που θα οδηγήσουν σε λύση δύο κρατών·

 

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα της κατοχής, η ΠΑ δεν διαθέτει βασικές ικανότητες που βρίσκονται στο επίκεντρο της κρατικής υπόστασης, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου των συνόρων και της ικανότητας να εισπράττει πλήρως τους φόρους·

 

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν να διεξαχθούν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μόνον όταν αμφότερες οι πλευρές βρίσκονται επί ίσοις όροις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ άλλων, η έλλειψη πολιτικής βούλησης και διεθνούς αναγνώρισης, σε συνδυασμό με δεκαετίες κατοχής της Παλαιστίνης, αποτελούν σοβαρά εμπόδια στις δίκαιες διαπραγματεύσεις στην περίπτωση αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει συνεχής ανάγκη επενδύσεων σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της ΠΑ·

 

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αραβικά κράτη, όπως η Αίγυπτος ή η Ιορδανία, που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ εδώ και έτη, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση του διαλόγου για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων για την ασφάλεια και σταθερότητα·

 

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισραηλινή κατοχή παλαιστινιακών εδαφών συνεχίζεται εδώ και 56 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένει σταθερή θέση της ΕΕ ότι η μόνιμη κατοχή, οι εποικισμοί, οι κατεδαφίσεις και οι εξώσεις είναι παράνομες βάσει του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των εποίκων και η κατασκευή σχετικών υποδομών στη Δυτική Όχθη και την ανατολική Ιερουσαλήμ έχουν αυξηθεί δραματικά μετά την υπογραφή της Συμφωνίας του Όσλο και της Συμφωνίας του Όσλο ΙΙ και αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και μείζον εμπόδιο στην επίτευξη της λύσης δύο κρατών και δίκαιης, μόνιμης και συνολικής ειρήνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο έχει μεταβάλει ριζικά το κοινωνικό και δημογραφικό τοπίο της Δυτικής Όχθης, οδηγώντας στον κατακερματισμό των παλαιστινιακών περιοχών·

 

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα παλαιστινιακά εδάφη που βρίσκονται υπό κατοχή από το 1967(10) και διάφορες ισραηλινές, παλαιστινιακές και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέδωσαν πρόσφατα εκθέσεις που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ισραηλινή κυβέρνηση καταπατά και θεσμοθετεί διακρίσεις εις βάρος των Παλαιστινίων σε διάφορους τομείς, όπως η επιβολή του νόμου, οι οικοδομικές άδειες, η ελεύθερη κυκλοφορία και η οικονομική δραστηριότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Παλαιστίνιοι και οι Ισραηλινοί έποικοι δικάζονται σε διαφορετικά δικαστήρια και βάσει διαφορετικών νόμων για τα ίδια αδικήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαχωριστικό τοίχωμα που κατασκευάστηκε από το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη είναι παράνομο·

 

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ δεν επιτρέπει δραστηριότητες της ΠΑ στην προσαρτημένη ανατολική Ιερουσαλήμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΑ έχει έναν βαθμό μόνον ελέγχου στις μη συνορεύουσες ζώνες Α και Β της Δυτικής Όχθης, οι οποίες περιβάλλονται από τη ζώνη Γ, που βρίσκεται υπό πλήρη ισραηλινό έλεγχο και συνιστά το 60 % της Δυτικής Όχθης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορούν, επομένως, να αντιμετωπιστούν οι σχέσεις της ΕΕ με την ΠΑ χωρίς να αντιμετωπιστούν οι ισραηλινές πολιτικές·

 

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην οικεία συμφωνία-πλαίσιο συνασπισμού και τις κυβερνητικές κατευθυντήριες γραμμές, η νέα ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια για την προώθηση και ανάπτυξη εποικισμών στη Δυτική Όχθη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την πρώτη πρόταση της συμφωνίας-πλαίσιο συνασπισμού, «ο εβραϊκός λαός έχει αποκλειστικό και αναφαίρετο δικαίωμα σε όλα τα μέρη της γης του Ισραήλ … τη Γαλιλαία, το Νεγκέβ, το Γκολάν, και την Ιουδαία και Σαμάρεια»·

 

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπαλότητα μεταξύ των παλαιστινιακών πολιτικών ομάδων και η έλλειψη ενοποιημένου εθνικού οράματος ή στρατηγικής, που απαιτείται για την επίτευξη πολιτικής λύσης κατόπιν διαπραγματεύσεων, παραμένουν ορισμένες από τις κύριες προκλήσεις της παλαιστινιακής πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κατακερματισμένο κίνημα της Φατάχ, η συγκέντρωση εξουσιών στο αξίωμα του προέδρου της ΠΑ, η συρρίκνωση του χώρου για την παλαιστινιακή κοινωνία των πολιτών και η καταστολή των πολιτικών αντιφρονούντων και διαδηλωτών υπέρ των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων καταδεικνύουν ορισμένες από τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η ΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση την παλαιστινιακή Χαμάς·

 

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, το 2022 ήταν το πλέον αιματηρό έτος από το 2006 για τους Παλαιστίνιους που κατοικούν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις αρχές του 2023, έχει ενταθεί ο κύκλος της βίας, γεγονός που επηρεάζει έντονα τους αμάχους στα ΚΠΕ και επίσης στο Ισραήλ, οδηγεί δε σε αυξανόμενες εντάσεις και στην εργαλειοποίηση της σύγκρουσης από εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές ομάδες·

 

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωπαίοι αναπτυξιακοί εταίροι (η ΕΕ, τα κράτη μέλη της, η Νορβηγία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο) είναι μακράν οι μεγαλύτεροι χορηγοί και εκταμιεύουν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια προς τον παλαιστινιακό λαό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής βοήθεια είναι καθοριστική για τη σταθερότητα της Δυτικής Όχθης και της Γάζας και, ως εκ τούτου, επωφελής και για το Ισραήλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ υποχρεούται, βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, να καλύπτει τις βασικές ανάγκες και να εξασφαλίζει την ευημερία του άμαχου πληθυσμού υπό την κατοχή του·

 

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισραηλινές αρχές κατάσχουν και/ή κατεδαφίζουν εγκαταστάσεις, περιουσιακά στοιχεία και δομές στην Παλαιστίνη οι οποίες χρηματοδοτούνται από την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2022 κατεδαφίστηκαν ή κατασχέθηκαν συνολικά 101 δομές που είχαν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ ή τα κράτη μέλη της ΕΕ (αξίας 337 019 EUR)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ζητήσει επανειλημμένα από το Ισραήλ να αποζημιώσει την απώλεια χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ·

 

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενωσιακή συνδρομή παρέχει ζωτικής σημασίας δημοσιονομική στήριξη στην ΠΑ μέσω του προγράμματος PEGASE· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η ενωσιακή συνδρομή προς την Παλαιστίνη παρέχεται μόνο μέσω ετήσιων σχεδίων δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή στρατηγική 2021-2024 παρέχει τη βάση επί της οποίας μπορούν να εγκριθούν πολυετή προγράμματα δράσης, αλλά εξακολουθεί να μην υπάρχει πολυετής προοπτική για συγκεκριμένη χρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η εφαρμογή μιας αποτελεσματικής διαδικασίας για την κατανομή, την επανεξέταση και τον έλεγχο των ενωσιακών κονδυλίων·

 

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παλαιστινιακή Αρχή και η ΟΑΠ εξακολουθούν να παρέχουν «πληρωμές μάρτυρα» στις οικογένειες των Παλαιστινίων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της βίας κατά των Ισραηλινών ή σκοτώθηκαν από ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν επίσης να παρέχουν ιδιαίτερο μισθό σε Παλαιστίνιους στις ισραηλινές φυλακές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατικές πράξεις με εβραϊκούς στόχους·

 

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις 21 οργανώσεις που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο τρομοκρατίας, επτά είναι παλαιστινιακές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές τρομοκρατικές οργανώσεις που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο χρησιμοποιούν υβριδικές τρομοκρατικές τακτικές, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με μαχαίρια και βομβιστικών επιθέσεων κατά ισραηλινών αμάχων καθώς και εκτοξεύσεις πυραύλων από τη Γάζα στο Ισραήλ, επιδιώκοντας να πλήξουν σκόπιμα περιοχές αμάχων·

 

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το UNRWA, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμη σανίδα σωτηρίας για εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις και χρόνιες χρηματοδοτικές ελλείψεις που υπονομεύουν τις προσπάθειές του να εκτελεί τη βασική εντολή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδομένου του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει το Γραφείο στην προώθηση της σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή και στη διατήρηση των προοπτικών βιώσιμης ειρήνης, υποστηρίζει συνεχώς το απαραίτητο ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό έργο του UNRWA και τάσσεται υπέρ της συνέχισής του, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της εκπαίδευσης με βάση την οικοδόμηση της ειρήνης, τη συμφιλίωση, την ανεκτικότητα, τη συνύπαρξη και τη μη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε, τον Δεκέμβριο του 2022, να παραταθεί η εντολή του UNRWA έως τις 30 Ιουνίου 2026· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι οι μεγαλύτεροι χορηγοί του Γραφείου και ότι η ενωσιακή χρηματοδότηση περιλαμβάνει πολυετή συνεισφορά, διασφαλίζοντας προβλέψιμη στήριξη σύμφωνα με την κοινή δήλωση ΕΕ-UNRWA της 17ης Νοεμβρίου 2021·

 

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 η Ad Hoc Επιτροπή Συνδέσμου των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα παλαιστινιακά θεσμικά όργανα είναι έτοιμα να στηρίξουν την κρατική υπόσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έκτοτε, το δημοκρατικό καθεστώς της ΠΑ έχει επιδεινωθεί λόγω της εξωτερικής κατοχής και εσωτερικών προβλημάτων, όπως η εξασθένηση του κράτους δικαίου και η επιδεινούμενη διαφθορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, η κατοχή εδάφους σε περίοδο πολέμου αποτελεί προσωρινή κατάσταση και δεν στερεί την κατεχόμενη δύναμη από την κρατική υπόσταση ή την κυριαρχία της·

 

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΑ βρίσκεται αντιμέτωπη με απώλεια νομιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες παλαιστινιακές βουλευτικές εκλογές διεξάχθηκαν το 2006· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες παλαιστινιακές προεδρικές εκλογές διεξάχθηκαν το 2005· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάιο του 2021 επρόκειτο να διεξαχθούν βουλευτικές και προεδρικές εκλογές, αλλά ακυρώθηκαν από τον πρόεδρο Abbas με προεδρικό διάταγμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν αιτήματος της ΠΑ, η ΕΕ ζήτησε άδεια από τις ισραηλινές αρχές τον Φεβρουάριο του 2021 για διερευνητική αποστολή για την παρακολούθηση των ψηφοφοριών, αλλά δεν της επετράπη η πρόσβαση·

 

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΑ υιοθετεί ολοένα ολοένα και περισσότερο κατασταλτικές πρακτικές, όπως η καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων με χρήση παράνομης βίας, η στοχοποίηση δημοσιογράφων, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και δικηγόρων με αυθαίρετες συλλήψεις, και η υποβολή κρατουμένων σε βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι παλαιστινιακές αρχές κακοποιούν και βασανίζουν συστηματικά Παλαιστίνιους που τελούν υπό κράτηση, συμπεριλαμβανομένων επικριτών και αντιπάλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη και εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι οι παλαιστινιακές αρχές δεν εξασφάλισαν τη λογοδοσία για τη δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Nizar Banat·

 

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο του 2022, ο πρόεδρος Abbas εξέδωσε διάταγμα για τη σύσταση του Ανώτατου Συμβουλίου Δικαστικών Οργάνων και Αρχών, θέτοντας όλες τις παλαιστινιακές αρχές υπό τον έλεγχό του και ισοπεδώνοντας τον τελευταίο πυλώνα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στην Παλαιστίνη·

 

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στα παλαιστινιακά εδάφη βρίσκονται αντιμέτωπες με διακρίσεις και εξακολουθούν να έχουν λιγότερα δικαιώματα από τους άνδρες, για παράδειγμα όσον αφορά το διαζύγιο, την επιμέλεια τέκνων και την κληρονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που οι πράξεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλο έχουν αποποινικοποιηθεί στη Δυτική Όχθη, τα άτομα που ανήκουν στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπα με παρενόχληση και διακρίσεις·

 

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 84 % των συμμετεχόντων σε δημοσκόπηση του Μαρτίου 2022, την οποία διεξήγαγε το Παλαιστινιακό Κέντρο Ερευνών Πολιτικής και Έρευνας, πίστευε ότι υπάρχει διαφθορά στα θεσμικά όργανα της ΠΑ·

 

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή της ΕΕ για την υποστήριξη της παλαιστινιακής αστυνομίας και του κράτους δικαίου συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2006 για να βοηθήσει την ΠΑ στην οικοδόμηση παλαιστινιακού κράτους·

 

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΑ διατήρησε σταθερά τον συντονισμό με το Ισραήλ σε θέματα ασφάλειας, συμβάλλοντας στην ασφάλεια τόσο του Ισραήλ όσο και της Παλαιστίνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΑ σταμάτησε να συνεργάζεται με το Ισραήλ σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, τον Ιανουάριο του 2023, ανταποκρινόμενη στις τελευταίες εξελίξεις·

 

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και οι συνθήκες απασχόλησης στην Παλαιστίνη έχουν επιδεινωθεί σοβαρά λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισραηλινή κατοχή επιβάλλει σημαντικούς περιορισμούς στην παλαιστινιακή οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ελέγχου της γης, των υδάτων, των φυσικών ορίων, των εσόδων και της κινητικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί αυτοί εμποδίζουν το παλαιστινιακό εμπόριο, αποδυναμώνουν τα έσοδα του προϋπολογισμού της ΠΑ και συμβάλλουν στην εξάρτησή της από διεθνείς χορηγούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να προβούν οι παλαιστινιακές αρχές σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις, αλλά τούτο δεν αρκεί από μόνο του για τη διασφάλιση της βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα στα παλαιστινιακά εδάφη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό εμποδίζει τις παλαιστινιακές εξαγωγές προς την ΕΕ στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-ΟΑΠ και υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της ενωσιακής βοήθεια·

 

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποκλεισμός και οι διαλείπουσες συγκρούσεις έχουν πλήξει την οικονομία στη Γάζα και ότι το 63 % των κατοίκων της περιοχής χρειάζεται κάποια μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας·

 

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε ψήφισμα τον Δεκέμβριο του 2022, με το οποίο καλείται το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) να εκδώσει γνωμοδότηση σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις της εν εξελίξει κατοχής παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ αντέδρασε στο ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών με την κατάσχεση φορολογικών εσόδων αξίας 39 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που είχαν εισπραχθεί για λογαριασμό της ΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από 90 χώρες εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία» για τα τιμωρητικά μέτρα του Ισραήλ·

 

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Παλαιστίνιοι πλήττονται από τη χρήση, στα ΚΠΕ, ισραηλινού κατασκοπευτικού λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου του Pegasus, το οποίο τους στερεί το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, την ελευθερία της έκφρασης και ένα ανοικτό, ασφαλές και ελεύθερο διαδίκτυο·

 

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα διαδικασία για την είσοδο και διαμονή αλλοδαπών στην περιοχή της Ιουδαίας και Σαμάρειας, η οποία θεσπίστηκε από την ισραηλινή μονάδα συντονισμού κυβερνητικών δραστηριοτήτων στα εδάφη (COGAT), υποχρεώνει τους υπηκόους τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών της ΕΕ, να ζητούν άδεια εισόδου στη Δυτική Όχθη από την 20ή Οκτωβρίου 2022· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι κανόνες της COGAT περιορίζουν τη δυνατότητα των αλλοδαπών συζύγων Παλαιστινίων να ταξιδεύουν στη Δυτική Όχθη και επιβάλλουν παρόμοιους περιορισμούς σε εθελοντές, πανεπιστημιακούς και επιχειρηματίες που εργάζονται στη Δυτική Όχθη, υπονομεύοντας έτσι τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Παλαιστίνης·

 

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, «οι σχέσεις μεταξύ των μερών, καθώς και όλες οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, βασίζονται στον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δημοκρατικών αρχών, οι οποίες διέπουν τις εσωτερικές και τις διεθνείς τους πολιτικές και αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της παρούσας συμφωνίας»·

 

  1. συνιστά στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, κατά τη διεξαγωγή των σχέσεων της ΕΕ με την ΠΑ:

 

 

                α)           να εκφράσουν εκ νέου την αταλάντευτη υποστήριξη της ΕΕ για τη λύση των δύο κρατών, ως τη μόνη βιώσιμη λύση στη σύγκρουση, με το κράτος του Ισραήλ και το κράτος της Παλαιστίνης να συνυπάρχουν δημοκρατικά και ειρηνικά, αλλά και με εγγυήσεις όσον αφορά την ασφάλεια, την αμοιβαία αναγνώριση βάσει των συνόρων του 1967, αμοιβαία συμφωνηθείσες ισοδύναμες ανταλλαγές γης και την επιλογή της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας αμφότερων των κρατών, σύμφωνα με τις παραμέτρους των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Ιουλίου του 2014· να υποστηρίξουν έτσι, κατ’ αρχήν, την αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης σύμφωνα με τις παραμέτρους αυτές· να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον πλήρη σεβασμό προς τος διεθνές δίκαιο· να εκφράσουν εκ νέου την προσήλωση της ΕΕ στην εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για όλους του Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους·

                β)            να εκφράσουν την ανησυχία τους για την αυξανόμενη βία που χαρακτηρίζει την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση από το 2022 και τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσής της· να ζητήσουν τον άμεσο τερματισμό όλων των πράξεων βίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, προκειμένου να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος βίας· να καταβάλουν ουσιαστικές προσπάθειες για την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων· να τονίσουν ότι η βία, η τρομοκρατία και η υποκίνηση είναι θεμελιωδώς ασυμβίβαστες με την ειρηνική επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης·

                γ)            να ζητήσουν τον άμεσο τερματισμό της παλαιστινιακής τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των πυραυλικών επιθέσεων τις οποίες πραγματοποίησαν παλαιστινιακές τρομοκρατικές οργανώσεις που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο τρομοκρατών, μεταξύ άλλων της Χαμάς, της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ και του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης·

                δ)            να συνεργαστούν με το Ισραήλ, την ΠΑ, τις ΗΠΑ και τους Άραβες εταίρους στην περιοχή, με σκοπό να εμποδιστεί ο εκ νέου εξοπλισμός των τρομοκρατικών ομάδων στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, καθώς και το οικείο λαθρεμπόριο όπλων, η παρασκευή ρουκετών και η διάνοιξη σηράγγων· να τονίσουν τη συντριπτική ανάγκη για αφοπλισμό όλων των τρομοκρατικών ομάδων στη Γάζα· να καταδικάσουν τις απαράδεκτες δραστηριότητες της Χαμάς στη Γάζα και, στο πλαίσιο αυτό, να επισημάνουν εκ νέου την ανάγκη να αναλάβει η ΠΑ τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας·

                ε)            να καλέσουν την ΠΑ να καταδικάσει και να διακόψει όλους τους δεσμούς με εξτρεμιστικές οργανώσεις και τρομοκρατικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή·

                στ)          να τονίσουν τη σημασία των διαπραγματεύσεων με ευθύτητα και ειλικρίνεια μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων εκπροσώπων βάσει διεθνώς συμφωνημένων παραμέτρων, και να υπενθυμίσουν σε αμφότερες τις πλευρές τη σημασία της συμμετοχής των γυναικών και των θρησκευτικών και άλλων μειονοτήτων σε όλα τα επίπεδα των διαπραγματεύσεων· να συστήσουν κοινή ειρηνευτική πρωτοβουλία υπό την ηγεσία της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να αποκατασταθεί ένας πολιτικός ορίζοντας για δίκαιη, συνολική και μακροχρόνια ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης· να εκφράσουν τη λύπη της ΕΕ για τις μονομερείς αποφάσεις ορισμένων κρατών να αναγνωρίσουν την Ιερουσαλήμ ως αδιαίρετη πρωτεύουσα του Ισραήλ και να μεταφέρουν τις πρεσβείες τους·

                ζ)             να διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ αποτρέπουν την άμεση ή έμμεση διοχέτευση της χρηματοδότησης της ΕΕ σε τρομοκρατικές οργανώσεις· να υπενθυμίσουν ότι, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, τα εξωτερικά κονδύλια της ΕΕ δεν πρέπει να διατίθενται καταχρηστικά σε δραστηριότητες που υποκινούν το μίσος και τη βία·

                η)            να υπογραμμίσουν τη σημασία να καταδικαστεί και να εξαλειφθεί κάθε μορφή ρητορικής μίσους και βίαιης συμπεριφοράς τόσο από την ισραηλινή όσο και από την παλαιστινιακή πλευρά και ανεξάρτητα από το πλαίσιο· να τονίσουν τη σημασία της παιδείας σε σχέση με τη διαμόρφωση προοπτικών για μια λύση δύο κρατών· να εκφράσουν εκ νέου τη θέση της ΕΕ ότι όλα τα σχολικά βιβλία και το σχολικό υλικό αμφότερων των πλευρών πρέπει να τηρούν τα πρότυπα της UNESCO για την ειρήνη, την ανεκτικότητα, τη συνύπαρξη και τη μη βία·

                θ)            εκφράζει την αποδοκιμασία του για το προβληματικό και μισαλλόδοξο περιεχόμενο των παλαιστινιακών σχολικών βιβλίων και της διδασκόμενης ύλης, το οποίο δεν έχει αφαιρεθεί· υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση και η πρόσβαση των μαθητών σε ειρηνικά και αμερόληπτα σχολικά βιβλία είναι ουσιαστικής σημασίας, ιδίως στο πλαίσιο της αυξανόμενης εμπλοκής εφήβων σε τρομοκρατικές επιθέσεις· τονίζει ότι η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς την Παλαιστινιακή Αρχή στον τομέα της εκπαίδευσης θα πρέπει να παρέχεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων θα ευθυγραμμίζεται με τα πρότυπα της UNESCO, όπως αποφασίστηκε από τους υπουργούς Παιδείας της ΕΕ στο Παρίσι στις 17 Μαρτίου 2015, ότι θα διαγραφούν όλες οι αντισημιτικές αναφορές και ότι θα αφαιρεθούν παραδείγματα που υποκινούν το μίσος και τη βία, όπως έχει επανειλημμένα ζητηθεί στα ψηφίσματα που συνοδεύουν τις αποφάσεις απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οικονομικά έτη 2016, 2018, 2019 και 2020· ζητά, συνεπώς, από την Επιτροπή να εξετάσει ενδελεχώς αν η Παλαιστινιακή Αρχή τροποποιεί με ταχύ ρυθμό το πλήρες πρόγραμμα σπουδών·

                ι)             να αναγνωρίσουν ότι οι Συμφωνίες του Αβραάμ αποτελούν παράγοντα αναδιοργάνωσης των διακρατικών σχέσεων στην περιοχή· να ανοίξουν διάλογο με τις αραβικές χώρες που έχουν υπογράψει τις Συμφωνίες του Αβραάμ, από κοινού με την ΕΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίον οι οικείες συμφωνίες εξομάλυνσης με το Ισραήλ θα μπορούσαν να συμβάλουν στη λύση των δύο κρατών, στην παλαιστινιακή οικονομική ανάπτυξη και στη συνολική ανάπτυξη της περιοχής·

                ια)          να ζητήσουν από το Ισραήλ, ως κατοχική δύναμη, να σταματήσει να καταστρέφει ζωτικές μη στρατιωτικές υποδομές και να εκμεταλλεύεται παράνομα υδάτινους και χερσαίους πόρους στα ΚΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ· να τονίσουν την επείγουσα ανάγκη να προωθηθούν σχετικά σχέδια ανασυγκρότησης και ανάπτυξης εν προκειμένω, μεταξύ άλλων στη Λωρίδα της Γάζας, και να ζητήσουν στήριξη για τις αναγκαίες προσπάθειες, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τη Διεθνή Διάσκεψη του Καΐρου για την Παλαιστίνη το 2014·

                ιβ)          να στηρίξουν τις παλαιστινιακές εκκλήσεις για ανανεωμένη πολιτική εκπροσώπηση χωρίς αποκλεισμούς· να καλέσουν επιτακτικά την παλαιστινιακή πολιτική ηγεσία να εξασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε να διενεργηθούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση ελεύθερες, αξιόπιστες, διαφανείς και δίκαιες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου να ενισχυθεί η νομιμότητά τους· να προωθήσουν τη συμμετοχή των νέων, των γυναικών και των μειονοτήτων στη διαδικασία αυτή και να υπογραμμίσουν τη σημασία μιας ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας και του σεβασμού της ελευθερίας της έκφρασης· να τονίσουν ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η ΠΑ δεν έχει διενεργήσει εκλογές εδώ και περισσότερα από 16 έτη· να απαιτήσουν από το Ισραήλ να τηρήσει τις υποχρεώσεις του να επιτρέψει τη διενέργεια των εκλογών αυτών στην ανατολική Ιερουσαλήμ·

                ιγ)           να διασφαλίσουν ότι οι ισραηλινές αρχές επιτρέπουν στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχουν πρόσβαση στα ΚΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας·

                ιδ)          να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το έργο της κεντρικής εκλογικής επιτροπής και να συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς για την προαγωγή της εκλογικής διαδικασίας· να παράσχουν κάθε αναγκαία πολιτική στήριξη και τεχνική συνδρομή ώστε να διευκολυνθεί η διενέργεια εκλογών στο σύνολο των παλαιστινιακών εδαφών, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ· να προσφερθούν ενεργά να αναπτύξουν αποστολή εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ στα ΚΠΕ αφότου ανακοινωθούν γενικές βουλευτικές εκλογές·

                ιε)           να τονίσουν τη σημασία που έχουν οι ελεύθερες, δίκαιες και δημοκρατικές εκλογές και ο σεβασμός τους από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως και η προσδοκία ότι όλοι όσοι υποβάλλουν υποψηφιότητα στις εκλογές θα αποκηρύξουν τη βία ως μέσο επίτευξης των πολιτικών τους στόχων·

                ιστ)        να ζητήσουν επιτακτικά την υπαγωγή της ανατολικής Ιερουσαλήμ, της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας σε ένα νόμιμο, δημοκρατικό καθεστώς της ΠΑ· να διευκολύνουν τον εθνικό διάλογο, τη συμφιλίωση, την ασφάλεια, την ειρήνη και την οικοδόμηση συναίνεσης μεταξύ όλων των πολιτικών και κοινωνιακών παραγόντων της Παλαιστίνης· να επαινέσουν τις διεθνείς προσπάθειες διαμεσολάβησης για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των διαφόρων παλαιστινιακών πολιτικών παρατάξεων·

                ιζ)           να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την παλαιστινιακή παρουσία και ανάπτυξη στη ζώνη Γ και την ανάληψη, από την ΠΑ, του πλήρους ελέγχου της ζώνης Γ, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία του Όσλο και τη Συμφωνία του Όσλο ΙΙ·

                ιη)          να καλέσουν την ΠΑ να εγγυηθεί τον σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου και να επιβεβαιώσει εκ νέου τη διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης καταργώντας το διάταγμα του Οκτωβρίου του 2022 με το οποίο θεσπίστηκε το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστικών Οργάνων και Αρχών, που θα βοηθήσει επίσης να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στα θεσμικά όργανα· να συνδράμουν με συγκεκριμένα μέτρα για διοικητικές μεταρρυθμίσεις του Νομοθετικού Συμβουλίου και του δικαστικού συστήματος, ειδικότερα του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου· να προτρέψουν τις παλαιστινιακές αρχές να πάψουν να παρεμποδίζουν τους νόμους που εκκρεμούν, ιδίως την οικογενειακή και κοινωνική νομοθεσία, αλλά και τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

                ιθ)          να ενθαρρύνουν μέτρα για τη συμπερίληψη των νέων και των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης κοινωνιακών αποφάσεων· να ζητήσουν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της παρενόχλησης και των διακρίσεων σε βάρος κοριτσιών και γυναικών, όπως τα «εγκλήματα τιμής», καθώς και κατά ατόμων που ανήκουν στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστών, δημοσιογράφων, καλλιτεχνών, θρησκευτικών και άλλων μειονοτήτων, και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων·

                κ)            να εκφράσουν την ανησυχία τους για τη συρρίκνωση του πεδίου δράσης της κοινωνίας των πολιτών και να προσπαθήσουν να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ θα δώσει υψηλή προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό στο πλαίσιο του πολιτικού της διαλόγου με την ΠΑ· να καλέσουν επιτακτικά την ΠΑ να εξαλείψει τους κατασταλτικούς περιορισμούς στη χρηματοδότηση και καταχώριση μη κυβερνητικών οργανώσεων και να μην θέτει αυθαίρετα υπό κράτηση άτομα που ασκούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους· να συνεχίσουν να παροτρύνουν την ΠΑ να σέβεται την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και της έκφρασης, καθώς και το δικαίωμα στη συμμετοχή του κοινού, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των εργαζομένων να οργανώνονται μέσω ελεύθερων και ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων·

                κα)         να καλέσουν τις ισραηλινές στρατιωτικές αρχές να αποσύρουν τον χαρακτηρισμό έξι παλαιστινιακών κοινωνικών οργανώσεων και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως τρομοκρατικών, προκειμένου να μην συρρικνωθεί περαιτέρω ο χώρος για την παλαιστινιακή κοινωνία των πολιτών·

                κβ)         να απαιτήσουν από την ΠΑ να θεσπίσει ανεξάρτητους και αξιόπιστους μηχανισμούς ώστε να διερευνηθούν περιστατικά βασανιστηρίων ή κακομεταχείρισης και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο έδαφός της, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της δυνάμει του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων, στο οποίο προσχώρησε το 2017· να στηρίξουν μια ανεξάρτητη έρευνα για τον θάνατο του Nizar Banat και να ζητήσουν να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι· να καλέσουν επιτακτικά την ΠΑ να καταστήσει τις δυνάμεις ασφαλείας υπόλογες για περιπτώσεις αυθαίρετων συλλήψεων, κακοποίησης και βασανιστηρίων, να απελευθερώσει αμέσως όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και να αποσύρει όλες τις κατηγορίες· να καταδικάσουν τη συνεχιζόμενη χρήση βασανιστηρίων από τις παλαιστινιακές αρχές·

                κγ)          να καλέσουν την ΠΑ να τροποποιήσει την εθνική νομοθεσία ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα διεθνή νομικά πρότυπα για την καταπολέμηση των διακρίσεων, μεταξύ άλλων αναγνωρίζοντας τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου ως προστατευόμενα χαρακτηριστικά δυνάμει του αστικού δικαίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα εγκλήματα μίσους απαγορεύονται δια νόμου, και να διερευνά επιμελώς κάθε υποψία διακρίσεων·

                κδ)          να καλέσουν την ΠΑ να ευθυγραμμίσει την εθνική νομοθεσία με τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, ιδίως καταργώντας κάθε τμήμα του ποινικού κώδικα που μετριάζει την ποινή για τα αποκαλούμενα «εγκλήματα τιμής», περιλαμβάνοντας τον συζυγικό βιασμό στον ορισμό του βιασμού και διασφαλίζοντας ότι οι ποινές για εγκλήματα έμφυλης βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι ανάλογες με τη σοβαρότητα των αδικημάτων·

                κε)          να συνεχίσουν να υπογραμμίζουν ότι οι ισραηλινοί εποικισμοί στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου· να ζητήσουν να δοθεί αμέσως τέλος στην πολιτική εποικισμού, τα σχέδια επέκτασης, την έξωση οικογενειών Παλαιστινίων και την κατεδάφιση των σπιτιών τους, καθώς αποτελούν μείζον εμπόδιο στη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και ασφάλειας επιτόπου, συνιστούν δε παραβιάσεις της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης·

                κστ)       να ζητήσουν να σπάσει ο κύκλος της βίας και να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης, από την ΕΕ, στοχευμένων μέτρων ειδικά για την αντιμετώπιση της εποικιστικής επέκτασης στη Δυτική Όχθη·

                κζ)          να τηρήσουν την υποχρέωση για πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας και των διμερών ρυθμίσεων που ισχύουν για τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από εποικισμούς, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας την εξαίρεσή τους από το προτιμησιακό τελωνειακό καθεστώς και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εν λόγω καθεστώτος· να διασφαλίσουν ότι η αρχή της νομικής διαφοροποίησης μεταξύ του εδάφους του κράτους του Ισραήλ και των κατεχόμενων από το 1967 εδαφών εφαρμόζεται με συνέπεια στο πλήρες εύρος των διμερών σχέσεων της ΕΕ με το Ισραήλ και παρακολουθείται δεόντως, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ενωσιακές πολιτικές, τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και την απόφαση 2334 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 23ης Δεκεμβρίου 2016· να ζητήσουν την εκπόνηση ανεξάρτητης έκθεσης σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα της ΕΕ όσον αφορά τα προϊόντα από εποικισμούς·

                κη)         να συνεργαστούν με την ΠΑ για την από κοινού καθιέρωση τακτικού πολιτικού διαλόγου σε υπουργικό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· να τονίσουν τη σημασία της ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-ΟΑΠ· να εκφράσουν εκ νέου τη δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του αντισημιτισμού, και να τονίζουν την εν λόγω δέσμευση στις σχέσεις της ΕΕ με την ΠΑ· να υπογραμμίσουν τη σημασία του πολιτικού έργου του Γραφείου του εκπροσώπου της ΕΕ (Δυτική Όχθη και Λωρίδα της Γάζας, UNRWA) και να ζητήσουν την ενίσχυσή του·

                κθ)         να επιδιώξουν την επαναλειτουργία των παλαιστινιακών θεσμικών οργάνων στην προσαρτημένη ανατολική Ιερουσαλήμ· να φιλοξενούν τακτικές συναντήσεις με Παλαιστινίους αξιωματούχους στην ανατολική Ιερουσαλήμ και να στηρίξουν τη συμμετοχή τους στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της ανατολικής Ιερουσαλήμ· να αντιταχθούν στις προσπάθειες επιβολής των ισραηλινών προγραμμάτων σπουδών στα παλαιστινιακά σχολεία· να σεβαστούν τα δικαιώματα των Παλαιστινίων να επιλέγουν το οικείο εκπαιδευτικό υλικό·

                λ)            να επιδιώξουν τον άμεσο τερματισμό του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας και να εξασφαλίσουν ότι οι Ισραηλινοί σέβονται το δικαίωμα των Παλαιστινίων, και αντιστρόφως, στην ειρήνη και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των Παλαιστινίων να εξέρχονται από τη Λωρίδα της Γάζας για εργασία, σπουδές ή ιατρικούς λόγους ή για να επισκέπτονται συγγενείς στη Δυτική Όχθη και αλλού, καθώς και της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων· να συνεχίσουν να στηρίζουν τις προσπάθειες για τον μετριασμό της ανθρωπιστικής κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας και να επιδιώξουν ενεργά την εξεύρεση πολιτικής λύσης στον 16ετή αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένων εκατέρωθεν εγγυήσεων ασφάλειας που θα τηρούνται από όλα τα μέρη·

                λα)         να ενισχύσουν τη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής συνδρομής για την πράσινη μετάβαση, τη συμμετοχή των νέων, τον εκδημοκρατισμό, τη χρηστή διακυβέρνηση και την εφαρμογή προσπαθειών και μέτρων κατά της διαφθοράς, όπως η μεταρρύθμιση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών· να επεκτείνουν τη βοήθεια προς την παλαιστινιακή κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δέχονται επιθέσεις· να διασφαλίσουν την εφαρμογή των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και να υπογραμμίσουν ότι η χρηματοδότηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ή της ΠΑ δεν πρέπει να αναστέλλεται για αυθαίρετους λόγους ή χωρίς αποδεικτικά στοιχεία κατάχρησης· να διασφαλίσουν τη συνέχιση της χρηματοδότησης για βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης·

                λβ)         να συνεχίσουν και να επεκτείνουν τη χρηματοδότηση και τα προγράμματα της ΕΕ σε ευάλωτες περιοχές γύρω από την ανατολική Ιερουσαλήμ και σε γεωργικές περιοχές της Δυτικής Όχθης και να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των Παλαιστινίων που ζουν στη ζώνη Γ·

                λγ)          να καλέσουν το Ισραήλ να μειώσει τους φυσικούς και διοικητικούς περιορισμούς στις παλαιστινιακές οικονομικές δραστηριότητες και το εμπόριο, και να σταματήσει να ευνοεί τις ισραηλινές εταιρείες εποίκων έναντι των Παλαιστινίων όσον αφορά τις οικοδομικές άδειες, τις άδειες λειτουργίας και την πρόσβαση σε φυσικούς πόρους στη ζώνη Γ· να επιμείνουν ότι το Ισραήλ πρέπει να συμβάλει οικονομικά στις βασικές ανάγκες και την ευημερία των Παλαιστινίων υπό την κατοχή του σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, αντί να αφήνει τους διεθνείς δωρητές να επωμιστούν την ευθύνη·

                λδ)         να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένη δράση όταν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δέχονται επιθέσεις· να διαβουλεύονται συστηματικά με παλαιστινιακές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε να συμβάλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ και της θέσης της όσον αφορά την κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη·

                λε)          να αποδοκιμάσουν τις έντονες διαφορές στις υπηρεσίες υγείας που διατίθενται σε Ισραηλινούς και σε Παλαιστίνιους αντίστοιχα, καθώς οδηγούν σε υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας για τους Παλαιστίνιους· να απαιτήσουν από τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι Παλαιστίνιοι ασθενείς έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη·

                λστ)       να παρακολουθούν την εφαρμογή της κοινής στρατηγικής 2021-2014 για την Παλαιστίνη και να διαβουλευθούν σε πολιτικό επίπεδο με το Κοινοβούλιο πολύ πριν από την κατάρτιση και έγκριση της επόμενης κοινής στρατηγικής για τη στήριξη της Παλαιστίνης, για την περίοδο 2024-2027· να παρακολουθούν αποτελεσματικότερα τη χρήση, από την ΠΑ και όλους τους δικαιούχους, της ενωσιακής χρηματοδότησης·

                λζ)          να παράσχουν στους Παλαιστίνιους εταίρους ασφάλεια και προβλεψιμότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, συνοδεύοντας την κοινή στρατηγική 2024-2027 με πολυετές σχέδιο δράσης·

                λη)         να εκφράσουν την ανησυχία τους για τον τρόπο με τον οποίον η ενωσιακή πολιτική και η αποτελεσματικότητα της χρηματοδοτικής βοήθειας στα ΚΠΕ υπονομεύονται από τους παράνομους εποικισμούς, την ισραηλινή κατοχή και τους σχετικούς περιορισμούς που επιβάλλονται στην παλαιστινιακή οικονομία· να υπογραμμίσουν την ανάγκη για λογοδοσία και να καλέσουν όλα τα μέρη να σεβαστούν την πολιτική της ΕΕ· να απαιτήσουν αποζημίωση για την κατεδάφιση όλων των ενωσιακά χρηματοδοτημένων υποδομών στα ΚΠΕ· να ευθυγραμμίσουν τις πολιτικές έναντι του Ισραήλ με τον στόχο της ΕΕ για την επίτευξη ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών και να αντιταχθούν σε πολιτικές που παρεμποδίζουν τη δημιουργία βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους·

                λθ)         να επανεξετάσουν την εντολή της αποστολής της ΕΕ για την υποστήριξη της παλαιστινιακής αστυνομίας και του κράτους δικαίου, ώστε να βελτιωθεί η συμβολή της στη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών επιτόπου·

                μ)            να αναθέσουν τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με τη μεταφορά της αρμοδιότητας για την ισραηλινή πολιτική διοίκηση και τη COGAT από στρατιωτικό διοικητή σε μη στρατιωτικό υπουργό εντός του Υπουργείου Άμυνας, και τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο για τη συνεργασία της ΕΕ με τους επίσημους αυτούς φορείς·

                μα)         να εκφράσουν την ανησυχία τους για τον αρνητικό αντίκτυπο των νέων κανόνων που περιορίζουν την είσοδο και διαμονή αλλοδαπών πολιτών στη Δυτική Όχθη, τόσο για την παλαιστινιακή κοινωνία όσο και για τους πολίτες της ΕΕ που επιθυμούν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να ζήσουν στη Δυτική Όχθη· να επισημάνουν ότι οι περιορισμοί αυτοί έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην εφαρμογή του προγράμματος Erasmus+· να απαιτήσουν από τις ισραηλινές αρχές να καταργήσουν όλα τα μέτρα που έχουν τέτοιες συνέπειες· να διευκολύνουν την είσοδο των Παλαιστινίων πολιτών στην ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω του αερολιμένα Ben Gurion·

                μβ)         να σημειώσουν εκ νέου την έντονη υποστήριξη της ΕΕ για το έργο του ΔΠΔ, καθώς και για την αμεροληψία και ουδετερότητα του· να εκφράσουν τη λύπη τους για την περιορισμένη πρόοδο που έχει σημειωθεί στην έρευνα του ΔΠΔ όσον αφορά τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στα ΚΠΕ και να δεσμευθούν να βοηθήσουν το ΔΠΔ και τον εισαγγελέα του να προβούν σε έρευνα και δίωξη·

                μγ)         να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία της ΠΑ, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, να ζητηθεί συμβουλευτική γνώμη από το ΔΔ σχετικά με τις νομικές συνέπειες της κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ· να εκφράσουν την ανησυχία τους για την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επιβάλει κατασταλτικά μέτρα κατά του λαού, της ηγεσίας και της κοινωνίας των πολιτών της Παλαιστίνης, όπως η παρακράτηση κεφαλαίων και η εφαρμογή μορατόριουμ στα κατασκευαστικά σχέδια στη ζώνη Γ, ως απάντηση στο αίτημα της Γενικής Συνέλευσης για συμβουλευτική γνωμοδότηση του ΔΔ· να στηρίξουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για εγκλήματα που διαπράχθηκαν στα ΚΠΕ·

                μδ)         να συνηγορήσουν υπέρ της αναθεώρησης του Πρωτοκόλλου του Παρισιού προκειμένου να παρασχεθεί στην ΠΑ μεγαλύτερη αυτονομία ως προς την οικονομική και δημοσιονομική διακυβέρνηση, για παράδειγμα παρέχοντάς της τη δυνατότητα να καθορίζει την οικεία φορολογική πολιτική (π.χ. συντελεστές ΦΠΑ) και να προβαίνει στην είσπραξη φόρων· να καλέσουν επιτακτικά τις ισραηλινές αρχές να μην παρακρατούν, για πολιτικούς σκοπούς, τα φορολογικά έσοδα που οφείλουν στις παλαιστινιακές αρχές·

                με)         να συνεχίσουν να εφαρμόζουν την προσέγγιση βάσει κινήτρων και τον πολιτικό διάλογο στο πλαίσιο του προγράμματος PEGASE, μεταξύ άλλων πραγματοποιώντας πιο συχνές και συστηματικές συνεδριάσεις και χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους δείκτες, με σκοπό να βοηθήσουν την ΠΑ να διαμορφώσει αποτελεσματικά και υπεύθυνα θεσμικά όργανα που θα είναι έτοιμα να στηρίξουν την κρατική υπόσταση και θα καταστήσουν δυνατή την κοινωνική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς· να ενισχύσουν τον διάλογο πολιτικής και να καλέσουν επιτακτικά το Υπουργείο Εσωτερικών της ΠΑ και τις αρχές που είναι υπό την εποπτεία του να δώσουν τέλος στις αυθαίρετες συλλήψεις και τα βασανιστήρια και να διερευνήσουν και να διώξουν τους υπευθύνους για τις παραβιάσεις· εάν δεν σημειωθεί πρόοδος, να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αναστείλουν προσωρινά την ενωσιακή χρηματοδοτική βοήθεια προς το Υπουργείο στο πλαίσιο του PEGASE και να ανακατανείμουν τα κονδύλια αυτά σε παλαιστινιακές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σε φορείς εποπτείας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ωσότου το Υπουργείο εκπληρώσει ορισμένα κριτήρια αναφοράς, διατηρώντας παράλληλα το συνολικό επίπεδο χρηματοδοτικής στήριξης για την ΠΑ·

                μστ)       να συνεχίσουν να συνεργάζονται με την ΠΑ και το UNRWA για να εξασφαλιστεί συνεχιζόμενη και πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη, ούτως ώστε οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στα ΚΠΕ και στις γειτονικές χώρες υποδοχής να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη συνδρομή και προστασία που έχει εντολή να παρέχει το Γραφείο· να ενθαρρύνουν τη συνεχιζόμενη συνεργασία με περιφερειακούς και διεθνείς χορηγούς προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πολιτική στήριξη για το UNRWA συνοδεύεται από κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους, και να καλέσουν τη διεθνή κοινότητα να εφαρμόσει στο Γραφείο ένα βιώσιμο μοντέλο χρηματοδότησης· να υπενθυμίσουν ότι, στη συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής αποφάσισαν από κοινού να αυξήσουν τη γραμμή του προϋπολογισμού για τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Νότια Γειτονία και ότι τα κονδύλια θα διατεθούν εν μέρει στο UNRWA· να διαθέσουν πρόσθετους πόρους για τον προϋπολογισμό του βασικού προγράμματος του UNRWA, ο οποίος στηρίζει την παροχή βασικών υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη·

2. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στον Επίτροπο Γειτονίας και Διεύρυνσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στην Παλαιστινιακή Αρχή και το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

 

(1)          ΕΕ L 187 της 16.7.1997, σ. 3.

(2)          ΕΕ L 147 της 21.6.2000, σ. 3.

(3)          ΕΕ C 375 της 12.11.2015, σ. 4.

(4)          Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Νοεμβρίου 2019, Organisation juive européenne και Vignoble Psagot Ltd κατά Ministre de l’Économie et des Finances, C-363/18, ECLI:EU:C:2019:954.

(5)          ΕΕ C 303 της 15.12.2009, σ. 12.

(6)          ΕΕ C 125 της 5.4.2023, σ. 154.

(7)          ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 113.

(8)          ΕΕ C 177 της 17.5.2023, σ. 73.

(9)          ΕΕ C 294 της 12.8.2016, σ. 9.

(10)       https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/a77356-situation-human-rights-palestinian-territories-occupied-1967

Share this post