Το Υπουργικό αποφάσισε να ζητήσει από τον Γ.Ε. διορισμό ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής

Το Υπουργικό αποφάσισε να ζητήσει από τον Γ.Ε. διορισμό ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής

Θα διερευνηθούν όλες οι  περιπτώσεις πολιτογραφήσεων από την περίοδο εφαρμογής του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων μέχρι και το 2020

Τον διορισμό ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής για να διερευνήσει όλες τις περιπτώσεις πολιτογραφήσεων από την περίοδο εφαρμογής του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων μέχρι και το 2020 αποφάσισε σήμερα να ζητήσει από τον Γενικό Εισαγγελέα  το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Σε δηλώσεις  στους δημοσιογράφους,  μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κυριάκος  Κούσιος, είπε ότι «μετά από εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών, που υπεβλήθη από την κα Έμιλυ Γιολίτου, Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης η οποία αναπληροί τον Υπουργό Εσωτερικών, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας τον διορισμό ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής με βάση τον Περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμο Κεφάλαιο 214, στη βάση όρων εντολής που ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας θα αποφασίσει για να διερευνήσει όλες τις περιπτώσεις πολιτογραφήσεων δυνάμει του άρθρου 111(α) του Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002 μέχρι 2020 και θα αφορά την περίοδο από την εφαρμογή του προγράμματος μέχρι και την 31η Ιουλίου το 2020, κατά την οποία ημερομηνία ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Ο αριθμός των μελών της Ερευνητικής Επιτροπής, όπως προφανώς και τα μέλη που θα τη συγκροτούν, θα αποφασιστεί από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Σημειώνω ότι ο Νόμος Περί Ερευνητικών Επιτροπών δίνει ευρείες εξουσίες διερεύνησης προς την επιτροπή και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα αποσταλεί στον Γενικό Εισαγγελέα άμεσα.

Η τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από την κα Δήμητρα Καλογήρου ως Πρόεδρο και μέλη τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή και την κα Έλλη Φλουρέντζου, Δικηγόρο της Δημοκρατίας Α’, ολοκλήρωσε την έρευνα της και παρέδωσε το πόρισμα της στον Υπουργό Εσωτερικών.

Όπως είναι γνωστό, η τριμελής επιτροπή εξέτασε συγκεκριμένο αριθμό περιπτώσεων επενδυτών που πολιτογραφήθηκαν με βάση το σχέδιο επενδύσεων, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε σχετικά το Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη του πορίσματος και το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εσωτερικών να μελετήσει το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής σε συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα και να υποβάλει τις εισηγήσεις του προς το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την επόμενη συνεδρία του.

Γνωστοποιήθηκαν στον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου τα ονόματα των προσώπων που θα συγκροτήσουν την Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης για την Αποστέρηση Υπηκοότητας, που προβλέπεται στο άρθρο 113(5) του Περί Αρχείου Πληθυσμού Τροποποιητικού Νόμου 113/1 του 2020 και ενημερώθηκε σχετικά το Υπουργικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος της ανεξάρτητης επιτροπής ορίζεται εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, και ως μέλη ο Γενικός Λογιστής ή εκπρόσωπος του και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης ή εκπρόσωπός του.

Η  ανεξάρτητη επιτροπή εξέτασης αποστέρησης υπηκοότητας συγκροτήθηκε ως ακολούθως:

Πρόεδρος η κα Έλενα Ζαχαριάδου Γεωργιάδου, Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. Μέλη ο κ. Στέλιος Κουντούρης, Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας και η κα Μαριάννα Πατσαλίδου, Διευθύντρια του Τμήματος Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Είναι ήδη γνωστό ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα νέα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που καταρτίστηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και αφορούν μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, αλλά και στην απασχόληση. Ήδη, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Υπουργός Οικονομικών έχουν δώσει συνέντευξη Τύπου και έχουν αναλύσει τα νέα προγράμματα”.

Σε ερώτηση αν το έργο της Επιτροπής υπό την κ. Καλογήρου έχει ολοκληρωθεί, ο κ. Κούσιος είπε πως «έχουμε το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής, της οποίας προήδρευε η κα Καλογήρου. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι με την παράδοση του πορίσματος έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες αυτής της Επιτροπής.

Τώρα θα διοριστεί, ελπίζουμε, με απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα μια άλλη ανεξάρτητη επιτροπή με όρους εντολής που θα αποφασίσει ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας για να ερευνήσει όλες τις πολιτογραφήσεις που έχουν γίνει από την έναρξη του προγράμματος επενδύσεων, το 2008 μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης του νέου νομοθετικού πλαισίου από τη Βουλή στις 31 Ιουλίου φέτος και που έχουν δημοσιευτεί οι νέοι κανονισμοί στις 8 Αυγούστου το 2020».

Κληθείς να σχολιάσεις τις ενστάσεις που εξέφρασαν νομικοί για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφέροντος, αφού ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας διετέλεσαν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τις αποφάσεις του οποίου θα κληθεί να ερευνήσει η τριμελής επιτροπή, ο κ. Κούσιος είπε ότι «επιτροπές ανεξάρτητες για διερεύνηση θεμάτων μπορεί να διορίσει είτε το Υπουργικό Συμβούλιο, είτε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο έκρινε ότι είναι σκόπιμο ότι τον διορισμό αυτής της ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής να τον κάνει ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος για να απαντήσει τα ερωτήματα, τα οποία έχετε θέσει, όπως έχουν παρουσιαστεί».

Ερωτηθείς αν η Κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Έχω πει ότι είναι αρμοδιότητα του Γενικού Εισαγγελέα, όταν θα λάβει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, να δει το όλο θέμα, να δει τις οποιεσδήποτε ενστάσεις  και να αποφασίσει σε νομικό επίπεδο εάν δημιουργούνται  οποιαδήποτε θέματα».

Σε ερώτηση, γιατί το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εξετάσει όλες τις πολιτογραφήσεις από την έναρξη του προγράμματος, ο κ. Κούσιος ανέφερε ότι «ακριβώς για να μη μένουν είτε κενά είτε σκιές για το πρόγραμμα.

Θα πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη έρευνα, να δοθούν όλες οι απαντήσεις από την αρμόδια Επιτροπή που θα διορίσει ο Γενικός Εισαγγελέας, ελπίζουμε, και να μη μένουν οποιαδήποτε αιωρούμενα ερωτηματικά ή να μη μένουν οποιεσδήποτε αιωρούμενες αμφισβητήσεις».

Γιώργος Σαββίδης

Κληθείς να πει τι θα γίνει με τον διορισμό της επιτροπής, αν ο Γενικός Εισαγγελέας αποφανθεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος, ο κ. Κούσιος είπε ότι “αρμόδιοι για να διορίζουν ερευνητικές επιτροπές με βάση τον νόμο, κεφάλαιο 44 είναι το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Γενικός Εισαγγελέας”.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ανέφερε,  αποφάσισε να εισηγηθεί στον Γενικό Εισαγγελέα τον διορισμό αυτής της επιτροπής, δεν μπορεί το Υπουργικό Συμβούλιο να επιβάλει στον Γενικό Εισαγγελέα. “Όταν, λοιπόν, η εισήγηση του Υπουργικού Συμβουλίου θα πάει στον Γενικό Εισαγγελέα, ο ίδιος θα κρίνει εάν και κατά πόσον θα προχωρήσει με τη συγκρότηση της συγκεκριμένης επιτροπής και τους όρους εντολής, και αν αποφασίσει ότι συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος για να μην προχωρήσει, τότε το θέμα θα απασχολήσει ξανά το Υπουργικό Συμβούλιο», κατέληξε ο κ. Κούσιος.

Share this post