Το ΤΕΠΑΚ «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος»

Το ΤΕΠΑΚ «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος»

Το βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» για τη χρονιά 2021 απέσπασε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στα Παγκύπρια Περιβαλλοντικά Βραβεία για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις 2021.

Τα Βραβεία συνδιοργανώνονται από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ) και το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

Η αξιολόγηση των υποψήφιων έργων έγινε από Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης στην παρουσία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Κλέλιας Βασιλείου και εκπροσώπων όλων των συνεργαζόμενων φορέων.

Με βάση την αξιολόγηση αυτή, το ΤΕΠΑΚ έχει βραβευθεί με το βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» για τη χρονιά 2021.

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σε ειδική επίσημη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Η επίδοσή των βραβείων θα γίνει από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.  

Το Βραβείο  απονέμεται στον οργανισμό/επιχείρηση, ο οποίος διαχειρίζεται τα περιβαλλοντικά θέματα ως αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής του πολιτικής, εγκαθιδρύοντας πρακτικές και δράσεις που προστατεύουν το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, μειώνει τις καταναλώσεις φυσικών πόρων μέσω της υιοθέτησης των κατάλληλων βέλτιστων πρακτικών, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, αναλαμβάνει δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης των χώρων του και στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης ενισχύει με διάφορους τρόπους τους τοπικούς περιβαλλοντικούς φορείς και φιλο-περιβαλλοντικές δράσεις.

 

 

Share this post