Τηλεοπτικό σποτ για την προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων

Τηλεοπτικό σποτ για την προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων

Στο πλαίσιο των συνεχών του προσπαθειών για ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων στις κυπριακές θάλασσες, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, έχει προχωρήσει στην παραγωγή τηλεοπτικού σποτ,  στο οποίο παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες για θέματα που αφορούν στην προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων.

Η μαζική αλίευση νεαρών ψαριών ή άλλων θαλάσσιων ειδών έχει αρνητικές επιπτώσεις για τα αποθέματα, τα οικοσυστήματα και κατά συνέπεια, τον αλιευτικό τομέα.

Ένα από τα μέτρα κατά της υπεραλίευσης είναι ο καθορισμός ελάχιστου μεγέθους για τα σημαντικά εμπορικά αποθέματα και η απαγόρευση αλίευσης, κατοχής και εμπορικής εκμετάλλευσης ατόμων με μικρότερο μέγεθος. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στο κάθε άτομο να αναπαραχθεί τουλάχιστον μια φορά κάτι που μειώνει σημαντικά την πιθανότητα κατάρρευσης του αποθέματος του.

Για το σποτ για την προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων πατήστε εδώ.

Share this post