Τέσσερα+1 σχέδια στο νέο πακέτο στήριξης της κυβέρνησης

Τέσσερα+1 σχέδια στο νέο πακέτο στήριξης της κυβέρνησης

Τα σχέδια κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση λένε ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ

Τέσσερα  σχέδια στήριξης της απασχόλησης και των επιχειρήσεων καθώς και ένα σχέδιο στήριξης των ανέργων, περιλαμβάνει το νέο πακέτο της κυβέρνησης, το κόστος του οποίου υπολογίζεται ότι θα ανέλθει το τρίμηνο 13 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου στα €150 εκ.
Οι δικαιούχοι του σχεδίου ανέρχονται περίπου στις 50 χιλ. και οι πλείστοι εκ των οποίων θα προέρχονται από την ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου, οι υπουργοί οικονομικών και εργασίας Κωνσταντίνος Πετρίδης και ΖέταΑιμιλιανίδου αντίστοιχα, παρουσίασαν τα σχέδια, που είναι: 

1. Ειδικό σχέδιο ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων
2. Ειδικό σχέδιο οικονομικών δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την τουριστική βιομηχανία
3. Ειδικό σχέδιο για επιχειρήσεις ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων
4. Ειδικό σχέδιο πλήρους αναστολής εργασιών επιχειρήσεων
5. Ειδικό σχέδιο στήριξης ανέργων

Οι δύο υπουργοί τόνισαν ότι  βασικοί όροι και προϋποθέσεις των σχεδίων είναι η σημαντική μείωση στον κύκλο εργασιών εξαιτίας των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης.
Ανέφεραν ότι για να ενταχθεί μία επιχείρηση στα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας προϋπόθεση είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας, πράγμα το οποίο η αρμόδιος υπουργός τόνισε κατά κόρο στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.
«Κάνω έκκληση σε όλους», είπε η κ. Αιμιλιανίδου, «να προσλάβουν αυτούς τους ανέργους οι οποίοι σήμερα έχουν εξαντλήσει και το ανεργιακό τους επίδομα».

Το τρίτο σχέδιο αφορά οικονομικές δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα σχέδια και έχουν μία μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 40% για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο και τον Αύγουστο πέραν του 35%. Η κάλυψη των εργοδοτουμένων των εν λόγω επιχειρήσεων θα ανέρχεται στο 45% και τον Αύγουστό στο 40%.
Αν σε αυτές τις επιχειρήσεις, είπε η κ. Αιμιλιανίδου, εργοδοτούνται μέχρι τρία πρόσωπα, τότε θα καλύπτεται το 60% των απολαβών και των τριών προσώπων.
Η υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο, αν δεν ανήκουν στη λίστα του Υπουργείου Εργασίας για τις επιχειρήσεις που δεν πρέπει να στηριχθούν περαιτέρω.
Σε ότι αφορά το τέταρτο σχέδιο πλήρους αναστολής εργασιών μιας επιχείρησης, η στήριξη των εργαζομένων τους μέχρι 9 άτομα θα είναι 100% και η στήριξη πέραν των 9 εργαζομένων θα είναι στο 90%.
Αυτές οι επιχειρήσεις, πρόσθεσε, θα συνεχίσουν να στηρίζονται από το κράτος μέχρι το τέλος Αυγούστου.
Το πέμπτο σχέδιο αφορά στους εργαζόμενους οι οποίοι από τον περασμένο Μάρτιο κατέστησαν άνεργοι και έχουν εξαντλήσει ήδη το ανεργιακό τους επίδομα. Το κράτος θα συνεχίσει να τους επιδοτεί με το επίδομα που παραχωρείτο τους χειμερινούς μήνες.
Σε ερώτηση,  τι γίνεται με τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιχειρήσεις τεκμηριωμένα αποδεικνύουν ότι δεν αντέχουν το εργατικό κόστος, παρά τις επιδοτήσεις από το υπουργείο εργασίας, η υπουργός Εργασίας απάντησε με ένα παράδειγμα:
«Αν μία επιχείρηση έχει 10 εργοδοτούμενους, και το Υπουργείο Εργασίας καλύπτει το ανεργιακό επίδομα για τους πέντε, η επιχείρηση θα συνεχίσει να εργοδοτήσει μόνο τους πέντε υπαλλήλους της και αν συναινεί ο εργοδοτούμενος, τότε θα μπορεί να μειώσει και τις ώρες εργασίας. Οι υπόλοιποι πέντε θα καλύπτονται από το κράτος».

Οι αρμόδιοι υπουργοί σημείωσαν ότι η κάθε επιχείρηση που θα ενταχθεί στα νέα κρατικά σχέδια στήριξης της απασχόλησης θα πρέπει να έχει βεβαίωση από εξωτερικό ελεγκτή σε σχέση με το ύψος της μείωσης του κύκλου εργασιών της.
Το ανεργιακό επίδομα θα καταβάλλεται πλέον στην επιχείρηση αντί στον επηρεαζόμενο ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε ένα σχέδιο.

 

Για τα ξενοδοχεία η συμμετοχή στο ειδικό σχέδιο, εξυπακούει, όπως είπε η υπουργός εργασίας, μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 40% μέχρι 30 Ιουνίου και μέχρι 31 Ιουλίου, ενώ από την 1η Αυγούστου μέχρι 31 του ίδιου μήνα η μείωση του κύκλου εργασιών θα πρέπει να είναι πέραν του 35%.
Από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 12 Οκτωβρίου στο σχέδιο θα μπορούν να ενταχθούν ξενοδοχειακές μονάδες με μειωμένο κύκλο εργασιών πέραν του 50%.
Για του μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, το σχέδιο θα καλύπτει την επιδότηση εργασίας κατά 90% και τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο κατά 50%.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να επαναδραστηριοποιηθούν, τότε το σχέδιο προβλέπει για τους μήνες από Ιούνιο μέχρι Οκτώβριο επιδότηση της εργασίας κατά 80%.
Η κ. Αιμιλιανίδου σημείωσε ότι για το συγκεκριμένο σχέδιο προβλέπεται όπως τα ξενοδοχεία δώσουν κίνητρα στον εσωτερικό τουρισμό σε συνεργασία με το υφυπουργείο τουρισμού.
Το συνολικό ύψος της επιδότησης των εισοδημάτων εργαζομένων και επιχειρήσεων στις τρεις φάσεις του προγράμματος κρατικής στήριξης άγγιξε τα €500 εκ. Στηρίχτηκαν από τα δημόσια ταμεία 190 χιλ. πολίτες, 26 χιλ. επιχειρήσεις και 22 χιλ. αυτοεργοδοτούμενοι.
Στο πλαίσιο της τρίτης φάσης του προγράμματος το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τη συνομολόγηση συμφωνίας εγγύησης ύψους €38,11 εκ. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμετοχή στον μηχανισμό Sure. Σημείωσαν ότι η συμμετοχή της Κύπρου αποσκοπεί στην προστασία των θέσεων εργασίας των εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία.
Ο κ. Πετρίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει στο βέλτιστο βαθμό όλα τα εργαλεία τα οποία παρέχονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

                                                              ΦΩΤΟ: Στ. Ιωαννίδης
Όπως αναφέρθηκε, το συνολικό ύψος της δημοσιονομικής στήριξης εκτιμάται στο €1,2 δισ. και η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων υπολογίζεται πέραν του €1,7 δισ.
Οι αρμόδιοι υπουργοί τόνισαν ότι η παρέμβαση του κράτους για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από την υγειονομική κρίση απέτρεψε τον οικονομικό στραγγαλισμό των επιχειρήσεων δίνοντας τους το αναγκαίο οξυγόνο για να μην χρεοκοπήσουν στην κρίσιμη περίοδο αλλά και την περίοδο της ανάκαμψης.

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ , Στέφανος Στεφάνου , δήλωσε:

“Θα προβούμε σε συνολική τοποθέτηση για το πακέτο που εξήγγειλε σήμερα η κυβέρνηση, αφού μελετήσουμε ενδελεχώς όλα τα σχέδια που περιλαμβάνονται σ’ αυτό.
Ως μια πρώτη αντίδραση σημειώνουμε ότι το πακέτο αποτελεί συνέχεια και προέκτασή του προηγούμενου πακέτου -για το οποίο είχαμε δηλώσει ότι κινείται προς την ορθή κατεύθυνση- με συγκεκριμένες προσαρμογές και στοχεύσεις.
Γνώμονας του ΑΚΕΛ είναι να βοηθηθεί η επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικοοικονομικές συνέπειες από την πανδημία και να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας. Σε αυτό στοχεύουν οι τοποθετήσεις και οι εισηγήσεις μας.
Μπορούμε, λοιπόν, εκ πρώτης να εκτιμήσουμε ως θετικό το μέτρο –που ήταν και δική μας εισήγηση- για προσαρμογή της κρατικής στήριξης ώστε να βοηθηθούν και οι επιχειρήσεις που λόγω της γεωγραφικής περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται, πλήττονται δυσανάλογα από την πανδημία, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές.
Παραμένει βέβαια αναπάντητο το μεγάλο πρόβλημα των ενοικίων που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, ιδιαίτερα όσοι δραστηριοποιούνται σε τουριστικές και εμπορικές περιοχές που κατά βάση έχουν πολύ υψηλά ενοίκια.
Όσον αφορά τον τερματισμό της αυτοδήλωσης για τη μείωση του κύκλου εργασιών και την εισαγωγή προϋπόθεσης για βεβαίωση από εγκεκριμένο λογιστή, κατανοούμε ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Ωστόσο, αυτή η αλλαγή ενδέχεται να προκαλέσει δυσκολίες στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στην προϋπόθεση που τίθεται.
Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι το κράτος οφείλει να εντείνει δραστικά τους ελέγχους ώστε να αποτραπεί η θυματοποίηση των εργαζομένων, η περαιτέρω απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και οι επιθέσεις εργοδοτών σε βάρος των δικαιωμάτων και των απολαβών των εργαζομένων”.

Η Επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΕΚ, Νατάσα Ιωάννου, σημείωσε:

“Από μία πρώτη ανάγνωση των σχεδίων στήριξης της οικονομίας που ανακοινώθηκαν σήμερα, διαπιστώνουμε ότι αυτά κινούνται προς την θετική κατεύθυνση.
Αυτό που για την ΕΔΕΚ είναι το πιο σημαντικό, είναι τα όποια μέτρα σχεδιάζονται από την κυβέρνηση, να εξασφαλίζουν τη διατήρηση της καταναλωτικής δυνατότητας των πολιτών και να μην υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση των αυτοτελώς εργαζομένων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με λειτουργικά έξοδα.
Εκτιμούμε πως μόνο έτσι θα καταστεί δυνατή η μείωση των επιπτώσεων από την πανδημία στην κυπριακή οικονομία”.

*Αναλυτικά τα σχέδια είναι:

 

 

 

Share this post