Τεχνολογίες ΘΗΣΕΑΣ για τις αμυντικές δυνατότητες της Ε.Φ.

Τεχνολογίες ΘΗΣΕΑΣ για τις αμυντικές δυνατότητες της Ε.Φ.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε , στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, επίδειξη τεχνολογιών του συστήματος ΘΗΣΕΑΣ σε εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου, οι οποίες στοχεύουν στην τεχνολογική βελτίωση υφιστάμενων τεχνολογιών και στη δημιουργία νέων αμυντικών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς.

Οι τεχνολογίες αιχμής αναπτύσσονται μέσα από το έργο  ΘΗΣΕΑΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΘΗΝΑ», η οποία υποστηρίζει την αμυντική έρευνα, καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη. Συντονιστής του έργου είναι το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου και συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Κέντρο Αριστείας CYENS και οι εταιρείες SignalGenerix LTD και Eight Bells LTD. Απώτερος στόχος του έργου, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2023, είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος επίγνωσης κατάστασης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

Ο Προϊστάμενος του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Άμυνας, εξήρε τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των φορέων της κοινοπραξίας στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου ΘΗΣΕΑΣ. Παράλληλα  επεσήμανε τον σκοπό της Δράσης «ΑΘΗΝΑ» που είναι η ενίσχυση και ανάπτυξη του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στον τομέα της Άμυνας, με στόχο την υποστήριξη δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς, σκοπός ο οποίος επιτυγχάνεται μέσω της εκτέλεσης του έργου ΘΗΣΕΑΣ.

Εκ μέρους του Κέντρου Αριστείας «Κοίος» και του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Καθηγητής Γεώργιος Έλληνας εξέφρασε την ικανοποίηση του για αυτή τη συνέργεια, μέσω της οποίας αξιοποιείται η επιστημονική και τεχνολογική αριστεία στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας. Οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται μέσα από το έργο ΘΗΣΕΑΣ, πρόσθεσε, έχουν την ικανότητα να ενισχύσουν αποτελεσματικά την επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Φρουράς, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και κινδύνους.

Πηγή-ΦΩΤΟ: Πανεπιστήμιο Κύπρου

Share this post