Τα μανιτάρια του Αγίου Όρους

Τα μανιτάρια του Αγίου Όρους

Άλλος ένας «θησαυρός» του Αγίου Όρους, ένα ακόμα θαύμα της Δημιουργίας στο πλαίσιο του φυτικού πλούτου της Αθωνικής χερσονήσου, σε σχήματα, χρώματα … και βεβαίως επιπτώσεις (ευεργετικές ή καταστρεπτικές) αποκαλύπτεται στην σελίδα Μανιτάρια Αγίου Όρους / Fungi of Mount Athos. Μικρά, σπουδαία, αλλά και εφήμερα έργα τέχνης, κρυμμένα ταπεινά μέσα στα μεγαλειώδη δάση.

Βασιδιομύκητες, Dacrymycetales, DacrymycetaceaeΕπιστημ. Όνομα: Calocera cornea (Batsch) Fr.Ελληνικό όνομα: Καλοκέρας το κερατοειδέςΞυλοτροφικός, σε δάσος Πλατύφυλλης δρυός (Quercus frainetto)

Η ιστοσελίδα αυτή, που αποτελεί το νεώτερο τέκνο της Αγιορειτικής Μνήμης / Athos Memory ενημερώνεται με την καθοδήγηση του διακεκριμένου μυκητολόγου κ. Στέφανου Διαμαντή και αποβλέπει στη δημιουργία του πλήρους καταλόγου των μυκήτων (και όχι μανιταριών, όπως επιτυχώς επισημαίνουν οι επιστήμονες, καθότι πρόκειται για ευρύτερη οικογένεια) του Αγίου Όρους.

Βασιδιομύκητες, Dacrymycetales, DacrymycetaceaeΕπιστημ. Όνομα: Calocera viscosa (Pers.) Fr.Ελληνικό όνομα: Καλοκέρας το κολλώδες Ξυλοτροφικός, σε δάσος Χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis)

Ο κ. Διαμαντής είναι ο γνωστός δασολόγος, ο οποίος με προσωπικό κόπο και χάριν στην επισταμένη μελέτη του, έσωσε τα δάση καστανιάς του Αγίου Όρους από την καταστρεπτική ασθένεια του έλκους. Η συμβολή του αυτή υπήρξε καθοριστική τόσο για τα δάση και τη φύση, όσο και για τα μοναστήρια. Έκτοτε ο αφανής αυτός διακονητής του Περιβολιού της Παναγίας έμεινε πιστός προσκυνητής, έχοντας δημιουργήσει και βαθιές σχέσεις φιλίας με πολλούς πατέρες των μονών.

Βασιδιομύκητες, Polyporales, PolyporaceaeΕπιστημ. Όνομα: Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr.Ελληνικό όνομα: Λεντίνος ο χειμερινόςΞυλοτροφικός, σε δάσος Χνουδωτής δρυός (Quercus pubescens)

Όλες οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται στα Μανιτάρια Αγίου Όρους / Fungi of Mount Athos είναι από την Αγιορειτική Φύση, όπως επίσης και όλες οι λήψεις είναι του κ. Στέφανου Διαμαντή.

Βασιδιομύκητες, Agaricales, LycoperdaceaeΕπιστημ. Όνομα: Lycoperdon pratense Pers.Ελληνικό όνομα: Λυκόπερδο το λιβαδίσιο Σαπροτροφικός, σε χορτολιβαδική έκταση

Βασιδιομύκητες, Russulales, AlbatrellaceaeΕπιστημ. Όνομα: Bovista plumbea Pers.Ελληνικό όνομα: Μποβίστα η μολυβδόχρωμη Σαπροτροφικός, σε χορτώδη θέση κατά μήκος δασοδρόμου

 

Πηγή: http://agioritikesmnimes.blogspot.com

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΩ: Βασιδιομύκητες, Polyporales, PolyporaceaeΕπιστημ. Όνομα: Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr.Ελληνικό όνομα: Λεντίνος ο χειμερινός.Ξυλοτροφικός, σε δάσος Χνουδωτής δρυός (Quercus pubescens)

Share this post