Ψηφιακό αρχείο για το Κυπριακό από το 1930-2021

Ψηφιακό αρχείο για το Κυπριακό από το 1930-2021

Ένα νέο Ψηφιακό Αρχείο, το οποίο καλύπτει όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό είναι πλέον διαθέσιμο στο κοινό σε τρεις (ελληνικά , τουρκικά , αγγλικά ) γλώσσες. Δημιουργός του Αρχείου το  Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου. 

Το Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου (το ΚΦΔ ή το Φόρουμ) είναι ένας άτυπος χώρος για διάλογο μεταξύ πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων απο τις δύο κοινότητες στην Κύπρο. Έχει σχεδιαστεί από τους πιο πάνω φορείς ως ένας μακροπρόθεσμος μηχανισμός που αποσκοπεί στη υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας .

Σχετκή ανακοίνωση αναφέρει : “Στο πλαίσιο του Φόρουμ, οι εμπλεκόμενοι φορείς εργάζονται συλλογικά για την αναγνώριση προκλήσεων και τη ανάπτυξη κοινών αρχών, οραμάτων και επιλογών για το μέλλον. Όλα τα πιο πάνω είναι θεμελιωμένα σε μια αμοιβαία κατανόηση η οποία καθίσταται δυνατή μέσα απο τους κοινούς πόρους γνώσης που αποτελούν τη βάση για τη διεξαγωγή του διαλόγου. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τους κοινἀ αποδεκτούς πόρους γνώσης ως βάση που επιτρέπει τον συλλογικό προβληματισμό και την ανάπτυξη επιλογών για ανάδυση απο το αδιέξοδο. Ως εκ τούτου, οι κοινοί πόροι γνώσης επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να διεξάγουν ένα διάλογο βασισμένο σε γεγονότα. Ο οδηγός αυτός αποτελεί μέρος των Κοινών Πόρων Γνώσης του Κυπριακού Φόρουμ Διαλόγου.

Το Φόρουμ αποτελεί μια διαδικασία που ανήκει στους συμμετέχοντές της, αφού οι ίδιες οι συμμετέχουσες οργανώσεις καθορίζουν την ημερήσια διάταξη, τις αξίες, τις αρχές καθώς και τα αποτελέσματα του διαλόγου τους. Κάθε συναντίληψη που επιτυχάνεται ανάμεσα στους συμμετέχοντες αποτελεί ορόσημο που συμβάλλει στην προσέγγιση των δύο κοινοτήτων. Αυτές οι προσπάθειες έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν την επίσημη διαπραγματευτική διαδικασία, να ενεργήσουν ως δίχτυ ασφαλείας της και να προετοιμάσουν την πορεία προς τη λύση.

Το Φόρουμ στηρίζεται από τη Γραμματεία του ΚΦΔ, η οποία είναι υπεύθυνη για τους κοινούς πόρους γνώσης και για τον οδηγό αυτό. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό μπορείτε να αποταθείτε στο [email protected]. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου επισκεφτείτε το cydialogue.org.”

Share this post