Πρόγραμμα διαδικτυακών μαθημάτων προς μαθητές και μαθήτριες σε μη σχολικό χρόνο

Πρόγραμμα διαδικτυακών μαθημάτων προς μαθητές και μαθήτριες σε μη σχολικό χρόνο

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος διαδικτυακών μαθημάτων προς μαθητές και μαθήτριες, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με σκοπό τη συνεχή ενδυνάμωσή τους σε σημαντικά θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, ατομικής βελτίωσης και ψυχοπαιδαγωγικού περιεχομένου.  

Τα διαδικτυακά μαθήματα θα διεξάγονται από τις 11 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι τις 18 Μαρτίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 – 13:00. Οι ακριβείς ημερομηνίες των μαθημάτων, καθώς και πληροφορίες σύνδεσης, αναγράφονται στον πιο κάτω πίνακα:

Ημερομηνία Περιγραφή/Θέμα Συμμετέχοντες/

Συμμετέχουσες

Σύνδεσμος
11/02/23

 

11:00–13:00

Τα δικαιώματα του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον Μαθητές Λυκείου http://bit.ly/3wFij3l
18/02/23

 

11:00–13:00

Κτίζοντας υγιείς σχέσεις: Διεκδικώντας τα όρια μας Στ’ Δημοτικού, Α’ και Β’ Γυμνασίου http://bit.ly/3HE91eg
4/03/23

 

11:00–13:00

Νομικές Σπουδές-Το επάγγελμα του δικηγόρου στην πράξη. Κράτος Δικαίου και διαδικασία απονομής Δικαιοσύνης. Μαθητές

Α΄ Λυκείου

http://bit.ly/40oqEpQ

 

11/03/23

 

11:00–13:00

Η Βιοποικιλότητα της Κύπρου και η σημασία της διατήρησης και της προστασίας της Μαθητές/

Μαθήτριες Γυμνασίου/

Λυκείου

http://bit.ly/40fMifG
18/03/23

 

11:00–13:00

Κίνδυνοι διαδικτυακού εθισμού στην εφηβεία και μέτρα θωράκισης Μαθητές

Λυκείου/ΤΕΣΕΚ

http://bit.ly/3RfjXSG

 

 

Share this post