Προεδρία Δημοκρατίας: Άνευ δημοσιονομικής επιβάρυνσης η Γραμματεία Συντονισμού και Υποστήριξης Κυβερνητικού Έργου

Προεδρία Δημοκρατίας: Άνευ δημοσιονομικής επιβάρυνσης η Γραμματεία Συντονισμού και Υποστήριξης Κυβερνητικού Έργου

Η Γραμματεία Συντονισμού και Υποστήριξης Κυβερνητικού Έργου, η σύσταση της οποίας περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, κάτω από τον πυλώνα «Ανασύνταξη του Κράτους»,  τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή, αναφέρει ανακοίνωση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Στην  ανακοίνωση υποστηρίζεται:

“Στόχος και αποστολή της Γραμματείας, η οποία θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, είναι η ενίσχυση του έργου της Κυβέρνησης, στο πλαίσιο του επιτελικού κράτους, ως προς τη σφαιρική παρακολούθηση και συντονισμό στην εφαρμογή πολιτικών, την προώθηση μεταρρυθμίσεων και την υλοποίηση έργων, στη βάση στρατηγικού σχεδιασμού και σε συνεργασία με όλα τα αρμόδια Υπουργεία και Υφυπουργεία. 

Η σύσταση της Γραμματείας ακολουθεί καλές πρακτικές πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών, οι αντίστοιχοι μηχανισμοί των οποίων έχουν συμβάλει καταλυτικά στη βελτιστοποίηση διαδικασιών και έγκαιρη υλοποίηση των Κυβερνητικών τους πολιτικών.

Η Γραμματεία θα στελεχώνεται από 12 λειτουργούς από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.  Η επιλογή των λειτουργών αυτών έγινε μέσω του μηχανισμού εσωτερικής αγοράς εργασίας και αφού προηγήθηκε ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος.  Πρόκειται δηλαδή για προσωπικό που θα αποσπαστεί στην Προεδρία χωρίς οποιαδήποτε δημοσιονομική επιβάρυνση.

Το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας αποτελεί το μεγάλο μας Κοινωνικό Συμβόλαιο το οποίο έτυχε έγκρισης στις τελευταίες εκλογές από τον λαό.  Η υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης αποτελεί για την Κυβέρνηση αδιαπραγμάτευτη αποστολή.  Η σύσταση της Γραμματείας Συντονισμού και Υποστήριξης Κυβερνητικού Έργου θα αποτελέσει ένα καθοριστικό υποστηρικτικό και αποδοτικό μηχανισμό υλοποίησης των στόχων της διακυβέρνησης”.

Share this post