Προδρόμου: Δεν εγκαταλείφθηκε ο σχεδιασμός για δημιουργία Σχολής του Π.Κ. στην Λάρνακα

Προδρόμου: Δεν εγκαταλείφθηκε ο σχεδιασμός για δημιουργία Σχολής του Π.Κ. στην Λάρνακα

Δήλωση -απάντηση Πρυτανείας Πανεπιστημίου Κύπρου για την δημιουργία Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας στη Λάρνακα

Σε σχέση με σχόλια και δημόσιες τοποθετήσεις που επαναφέρουν το ζήτημα της δημιουργίας Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, διευκρινίζει, σε γραπτή δήλωση , τα ακόλουθα:  

“Η Κυβέρνηση δεν έχει εγκαταλείψει σε καμία περίπτωση τον αρχικό σχεδιασμό ούτε την  πρόθεση να προχωρήσει, σύμφωνα και με την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας, στη δημιουργία Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα.

Όπως ενημερώθηκε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη Συνεδρία της ημερομηνίας 10/4/2019,  και εν συνεχεία ο Δήμαρχος και άλλες Αρχές και φορείς της Λάρνακας, σε συνάντηση που πραγματοποίησαν με τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στις 10/7/2020, πρόβλημα στην υλοποίηση του εν λόγω έργου έχει δημιουργηθεί από τη στιγμή που το Πανεπιστήμιο Κύπρου άλλαξε την αρχική εκτίμηση κόστους του Έργου και από 25 εκατομμύρια ευρώ (55 εκατομμύρια κόστος με εκτίμηση εσόδων 30 εκατομμυρίων σε βάθος δεκαετίας) υπέβαλε νέα εκτίμηση κόστους ύψους πέραν των 100 εκατομμυρίων ευρώ (με εκτίμηση εσόδων 3,5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος δεκαετίας).

Εξάλλου, πρόσθετος λόγος για τον οποίο μέχρι στιγμής δεν μπορούσε να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου είναι η εγκατάλειψη του αρχικού χώρου στον οποίο προβλεπόταν να ανεγερθεί η Σχολή και στον οποίο αναφερόταν -μετά από συνεννοήσεις- και η εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η Κυβέρνηση είναι πάντα έτοιμη να υλοποιήσει τον αρχικό σχεδιασμό, εφόσον το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμφωνεί και αποδέχεται να προχωρήσει στη δημιουργία Σχολής στη βάση της αρχικής εκτίμησης που είχε δοθεί και ο Δήμος Λάρνακας μπορεί να κάνει τις διευθετήσεις για τον χώρο ανέγερσης, όπως ήταν οι αρχικές διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας”.

Γραπτή Δήλωση της Πρυτανείας

Τη βούληση ΠΚ να εργαστεί για υλοποίηση της δημιουργίας Σχολής στη Λάρνακα,  εκφράζει η Πρυτανεία

Αναφορικά με το θέμα της δημιουργίας Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας στη Λάρνακα και μετά τη δημόσια δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κύπρου σε γραπτή δήλωση σημειώνει:

“Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με απόφαση της Συγκλήτου, ενέκρινε καταρχήν την ίδρυση της Σχολής υπό την προϋπόθεση ότι η νέα Σχολή θα τύχει της στήριξης του κράτους και θα συμπεριληφθεί στον αναπτυξιακό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου. Με την ανάληψη των καθηκόντων της Πρυτανείας στις 16 Δεκεμβρίου 2018, ετοιμάστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου αναλυτικός προϋπολογισμός για την χρονική περίοδο 2019 -2030. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός ετοιμάστηκε με βάση την έκθεση της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ίδρυση της Σχολής και αφορά, μεταξύ άλλων, τα κατασκευαστικά έργα, το απαιτούμενο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, και τον εξοπλισμό.  Το συνολικό κόστος ίδρυσης και λειτουργίας για την περίοδο 2019-2030 εκτιμήθηκε στο ποσό των 101 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δεν θα πρέπει να θεωρείται μεγάλο για μια τέτοια Σχολή με αυξημένες ανάγκες σε εργαστηριακούς και ερευνητικούς χώρους. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου αλλά και καταγραφή των αναγκαίων ενεργειών που έπρεπε να γίνουν, υποβλήθηκαν στους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας, τον Απρίλιο του 2019. Για την αποκατάσταση της αλήθειας, ας σημειωθεί όμως ότι το Υπουργείο Παιδείας, με επιστολή του ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2019 προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου (δηλαδή πριν την υποβολή του αναλυτικού προϋπολογισμού τον Απρίλιο 2019) αναφέρει πως το Υπουργείο Οικονομικών το ενημέρωσε με επιστολή του ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2018, «ότι το κράτος δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση ανέγερσης της προτεινόμενης Σχολής».

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θεωρεί πολύ σημαντικό τον τομέα των επιστημών και της τεχνολογίας της θάλασσας. Είναι γι’ αυτό το λόγο, που πρόσφατα υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Κέντρο Αριστείας CMMI και το Δήμο Λάρνακας για συνέργειες και στέγαση Ερευνητικών Κέντρων του Πανεπιστημίου Κύπρου, που ειδικεύονται στον συγκεκριμένο τομέα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αριστείας στη Λάρνακα.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει τη βούλησή του να εργαστεί με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας για την υλοποίηση του έργου λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό κόστος που θα απαιτηθεί”.

Share this post