Πέντε πυλώνες αλλαγών στην Νομική Υπηρεσία

Πέντε πυλώνες αλλαγών στην Νομική Υπηρεσία

Σε πέντε πυλώνες εστιάζονται οι αλλαγές,  που έγιναν και  δρομολογούνται στο άμεσο μέλλον, στην Νομική Υπηρεσία. Οι πυλώνες αυτοί είναι:

  1. Διοικητική και τεχνική ενίσχυση της Νομικής Υπηρεσίας – Ψηφιοποίηση.
  2. Διαδικασία ανέγερσης ιδιόκτητου κτηρίου.
  3. Προώθηση πλήρωσης κενών θέσεων σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας.
  4. Ταχεία ανταπόκριση της Νομικής Υπηρεσίας στο έργο της και ολοκλήρωση όλων των υφιστάμενων εκκρεμοτήτων.
  5. Ενίσχυση παραγωγικότητας, δημιουργία νέας δομής και ανακατανομή εργασίας.

Ο Γενικός Εισαγγελέας , Γιώργος Σαββίδης , και ο ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας , Σάββας Αγγελίδης, ενημέρωσαν τους νομικούς λειτουργούς για τις αλλαγές, που στόχο έχουν να καταστήσουν την Νομική Υπηρεσία έναν ευέλικτο και σύγχρονο Οργανισμό. 

Ο κ. Σαββίδης έδωσε έμφαση  στην ολοκληρωτική αναδιοργάνωση της Νομικής Υπηρεσίας και στον εξορθολογισμό της δομής της, ώστε να μπορούν να τύχουν αποτελεσματικότερης διαχείρισης οι πολύ μεγάλες, ποικιλόμορφες και σοβαρές προκλήσεις, με τις οποίες η Νομική Υπηρεσία του Κράτους βρίσκεται αντιμέτωπη σήμερα.

*Ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρει:

Αλλαγές για ευέλικτη Νομική Υπηρεσία by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd


 

Share this post