Παρουσίαση του βιβλίου «Μύθοι και Αλήθειες για τα ζώα της Κύπρου»

Παρουσίαση του βιβλίου «Μύθοι και Αλήθειες για τα ζώα της Κύπρου»

Παρουσιάστηκε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας το βιβλίο «Μύθοι και Αλήθειες για τα Ζώα της Κύπρου». Στο πλαίσιο της παρουσίασης συντόμους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου και ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής.

Η παρουσίαση του περιεχομένου του βιβλίου πραγματοποιήθηκε από τον Λειτουργό του Κλάδου Βιοποικιλότητας του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Χάρη Νικολάου, ενώ το παιδαγωγικό πλαίσιο που διέπει την έκδοση παρουσίασε η Προϊστάμενη της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη κ. Αραβέλλα Ζαχαρίου.

Αναφορικά με το βιβλίο σημειώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) έχοντας διαχρονικά ως προτεραιότητα των πολιτικών του τα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, έχει προχωρήσει στην έκδοση του βιβλίου «Μύθοι και Αλήθειες για τα Ζώα της Κύπρου». Η παρούσα έκδοση είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΥΠΠΑΝ με το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ).

Για την έκδοσή του εργάσθηκαν λειτουργοί της Μονάδας για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπως επίσης και λειτουργοί του ΥΓΑΑΠ.

Μέσα από απλά κείμενα, πλαισιωμένα από παραστατική εικονογράφηση, αλλά και μια σειρά δημιουργικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών, το βιβλίο εξετάζει έξι «παρεξηγημένα» είδη ζώων που ζουν στην Κύπρο, το ανθρωποπούλι, την αράχνη, την αλεπού, τη νυχτερίδα, το φίδι και τον σκαντζόχοιρο, επιχειρώντας να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους στην κατάργηση στρεβλώσεων και λανθασμένων αντιλήψεων που επικρατούν σε σχέση με αυτά. Ζητούμενό του είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια του σεβασμού και στη μείωση των κινδύνων εξαφάνισής τους.

Το βιβλίο έχει δοθεί σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες της Β’, Γ’ και Δ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων και μπορεί να αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους στο σχολείο, στο σπίτι, στο πεδίο κ.λπ. παρέχοντας μοναδικές εμπειρίες δημιουργικής μάθησης και ευαισθητοποίησης σε μικρούς και μεγάλους, που σχετίζονται με την προστασία της βιοποικιλότητας του τόπου μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρούσα έκδοση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα διεπιστημονικής συνεργασίας επιστημόνων από ποικίλα πεδία (βιοποικιλότητας, προστασίας και διατήρησης της φύσης, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης), αλλά και κοινής προσπάθειας φορέων και υπηρεσιών του δημοσίου για παραγωγή εκπαιδευτικών και μαθησιακών εργαλείων υψηλής ποιότητας.

Share this post