Οδηγός Πρώτης Επαφής Κρατουμένου στις Φυλακές

Οδηγός Πρώτης Επαφής Κρατουμένου στις Φυλακές

Έκδοση της  Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δικηγόρων  του Συνδέσμου Προστασίας Δικαιωμάτων Φυλακισμένων & Αποφυλακισθέντων

Σημαντική συμβολή για την καλύτερη διαβίωση των υποδίκων και κρατουμένων στις Κεντρικές Φυλακές αποτελεί το βιβλιάριο , με τίτλο: “Οδηγός Πρώτης Επαφής Κρατουμένου”, αποτέλσμα συλλογικής εργασίας της   Επιπρόπου  Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρίας Στυλιανού – Λοττίδη και δικηγόρων  του Συνδέσμου Προστασίας Δικαιωμάτων Φυλακισμένων & Αποφυλακισθέντων. 

Στην υπό αναφορά έκδοση λαμβάνονται  υπόψη τα άρθρα της υφιστάμενης νομοθεσίας και οι εν ισχύ κανονισμοί , αλλά και η  εμπειρία, που αποκτήθηκε μέσω της επαφής με άτομα, που παρέμειναν υπό κράτηση είτε ως υπόδικοι, είτε ως κατάδικοι στις Κεντρικές Φυλακές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επίσης, για την  την έκδοση του  οδηγού ζητήθηκαν και λήφθηκαν οι απόψεις του Τμήματος Φυλακών.

Ο “Οδηγός Πρώτης Επαφής Κρατουμένου” ενημερώνει  τους  νεοεισερχόμενους στο σωφρονιστικό Ίδρυμα  σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και τους κανόνες ασφαλούς συμβίωσης μέσα στη φυλακή. Ο οδηγός στοχεύει να απαντήσει με απλή κατανοητή γλώσσα σε κάποιες αρχικές απλές ερωτήσεις αναφορικά με τα δικαιώματα ενός κρατούμενου.

Σε πρώτο στάδιο ο Οδηγός εκδόθηκε ελληνικά και αγγλικά και σε μεταγενέστερο  θα ακολουθήσει η μετάφραση του σε γλώσσες, που κατανοούν άλλοι  αλλοδαποί κρατούμενοι των φυλακών. 

Οδηγίες για την καλύτερη διαβίωση στις Φυλακές by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

 

 

 

Share this post