Ο Σμύρνης Βαρθολομαίος δεήθηκε υπέρ της συντμήσεως της πανδημίας του κορονοϊού

Ο Σμύρνης Βαρθολομαίος δεήθηκε υπέρ της συντμήσεως της πανδημίας του κορονοϊού

Κατά το Τυπικόν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας ετελέσθησαν η Ιερά Ακολουθία του Νυμφίου και η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, καθ’ εκάστην εσπέραν και πρωίαν, αντιστοίχως, των τριών πρώτων ημερών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος εις Σμύρνην.

Σήμερα Μεγάλη Τετάρτη ετελέσθη και το Μυστήριον του Ελαίου, μετά την Ι. Ακολουθίαν του Μικρού Αποδείπνου, καθ’ ην εψάλη και το προβλεπόμενον Τριώδιον του Αγίου Ανδρέου, Επισκόπου Κρήτης.


Τα μέλη της Ορθοδόξου Κοινότητος, προσήλθον και μετέσχον των Ιερών Ακολουθιών, εν όψει μάλιστα και της καθολικής απαγορεύσεως κυκλοφορίας ,που θα ισχύση  σε όλη την Τουρκία , από το βράδυ της Μ. Πέμπτης μέχρι και της 17ης Μαίου ε.ε., ο δε οικείος Ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης , Βαρθολομαίος, ιδιαιτέρως εμνημόνευσε κατά την τέλεσιν του Μυστηρίου του Ελαίου τους υπό της πανδημίας του κορονοϊού ασθενούντας συνανθρώπους μας, “δεηθείς υπέρ ταχείας αναρρώσεώς των και κολοβώσεως των ημερών του πανδημικού πειρασμού”, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.
 ΦΩΤΟ: ΙΜΣ

Share this post