Ο Μέγας Κανών στην Σμύρνη

Ο Μέγας Κανών στην Σμύρνη

Ετελέσθη, την Τετάρτην, 14ην Απριλίου ε.ε., η Ιερά Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου εις τον Ι. Ναόν Αγίας Φωτεινής Σμύρνης, κατά την οποίαν εψάλη ο Μέγας Κανών, ποίημα του Αγίου Ανδρέου, Επισκόπου Κρήτης, χοροστατούντος του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.

Ο Μ. Κανών εψάλη ελληνιστί και ρωσσιστί, καθώς ο Κανών ούτος είναι ιδιαιτέρως προσφιλής εις τους Σλαυοφώνους Ορθοδόξους, έχει δε μεταφρασθή επακριβώς και ψάλλεται κατανυκτικώς εις τας Σλαυοφώνους Εκκλησίας. Μετά το πέρας της Ι. Ακολουθίας ο Σεβ. κ. Βαρθολομαίος ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των αειμνήστων εκ των Ενδημούντων Ιεραρχών του Θρόνου Νικαίας Κωνσταντίνου και Συνάδων Διονυσίου. Σήμερα , Πέμπτη του Μ. Κανόνος ετελέσθη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, ιερουργούντος του οικείου Ποιμενάρχου.

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητρόπολης Σμύρνης, την Παρασκευήν, 16ην Απριλίου ε.ε., ψαλήσεται εν τω Ιερώ Ναώ Αγίας Φωτεινής Σμύρνης ο Ακάθιστος Ύμνος προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, χοροστατούντος του  Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, (ώρα ενάρξεως 16:00), ο οποίος, την επομένην, Σάββατον του Ακαθίστου, 17ην ιδίου, θα προστή της τελεσθησομένης Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας (ώρα ενάρξεως 09:00).
Ο κ. Βαρθολομαίος θα ιερουργήση και την επομένην, Κυριακήν, 18ην ιδίου, Ε΄ των Νηστειών, της Οσίας Μητρός ημών Μαρίας της Αιγυπτίας (ώρα ενάρξεως 09:00), και θα  χοροστατήσει τόσον κατά τον Μέγαν Εσπερινόν της προτεραίας, Σαββάτου, 17ης ιδίου, (ώραν 17:00), όσον και κατά τον τελευταίον ΣΤ΄ Κατανυκτικόν Εσπερινόν, το εσπέρας της Κυριακής, 18ης ιδίου (ώραν 17:00).

 

Share this post