Μνημόνιο Συνεργασίας Πανεπιστημίου Κύπρου – Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας

Μνημόνιο Συνεργασίας Πανεπιστημίου Κύπρου – Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας

Εγκαινιάζεται ερευνητική συνεργασία της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας με το Εργαστήριο Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίων του Πανεπιστημίου Κύπρου  για πρότυπα προγράμματα κατάρτισης χειροτεχνών σε παραδοσιακές τεχνικές της Κύπρου.

Τριετές Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η επιστημονική και ερευνητική συνεργασία της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας (ΥΚΧ) με το Εργαστήριο Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίων του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, στους τομείς: του ενεργειακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, διαχείρισης, αποκατάστασης και αναβάθμισης κτηρίων και υποστατικών που κατέχονται ή χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία, της καταγραφής, διασφάλισης και εξέλιξης της κυπριακής χειροτεχνίας (craft) και του σχεδιασμού (design), της προώθησης και βελτίωσης της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των χειροτεχνικών προϊόντων, της εξωστρέφειας και της διάδοσης των χειροτεχνικών προϊόντων, της ανάπτυξης της έρευνας και καινοτομίας, των γνώσεων και δεξιοτήτων, της προώθησης και ενημέρωσης, της αναδιοργάνωσης των δομών της ΥΚΧ, της ανάπτυξης κοινών δράσεων, εκπαιδευτικών και μη, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και της παροχής τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης.

Μεταξύ άλλων, το Μνημόνιο προνοεί την πρακτική άσκηση φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας και διεξαγωγή μελετών σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Το Εργαστήριο Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίων του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας θα αναλάβει τη σύνταξη πρότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης χειροτεχνών σε παραδοσιακές τεχνικές της Κύπρου. Στόχος του έργου είναι η σύνταξη τριών πρότυπων προγραμμάτων κατάρτισης στις παραδοσιακές τεχνικές της κεραμικής, της υφαντικής και της κεντητικής, η κοστολόγηση των εν λόγω προγραμμάτων, η σύνταξη κανονισμού εκπαίδευσης και κανονισμού επιλογής των καταρτιζόμενων. Επιστημονικός Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του εν λόγω Ερευνητικού Έργου εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Σαββίδης. Υπεύθυνος Συντονιστής εκ μέρους της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας είναι η κα Μαρία Αναξαγόρα, Ανώτερη Λειτουργός Χειροτεχνίας Οικοτεχνίας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής Υπογραφής η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου, χαρακτήρισε πολύτιμη τη συνεργασία μεταξύ των δυο Μερών και υπογράμμισε την σημασία της  συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και της παροχής της ερευνητικής τεχνογνωσίας των ακαδημαϊκών για το σχεδιασμό των πρότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης χειροτεχνών σε παραδοσιακές τεχνικές της Κύπρου, που είτε έχουν πλέον χαθεί, είτε τείνουν να εξαφανιστούν, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι στο μέλλον η εν λόγω συνεργασία με το Πανεπιστήμιο θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς.

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης τόνισε ότι η υπογραφή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας συνεργασίας αφενός με το Υπουργείο Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας και αφετέρου με την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας με την εμπλοκή του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, για να διαβεβαιώσει ότι η ακαδημαϊκή εμπειρογνωμοσύνη βρίσκεται στη διάθεση του Υπουργείου και για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Η κα Μαρία Αναξαγόρα, επικεφαλής της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα Αρχιτεκτονικής για τη στήριξη που θα παρέχει στην Υπηρεσία για τη διάσωση της λαϊκής τέχνης.

 Ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, Αναπληρωτής Καθηγητής  Ανδρέας Σαββίδης διαβεβαίωσε ότι το Τμήμα θα υποστηρίξει όποια θέματα πολιτισμού, πολιτιστικής κληρονομιάς και χειροτεχνίας και τεχνών που τείνουν να εξαφανιστούν. «Το Τμήμα έχει τη διάθεση να στηρίξει την διαιώνιση της τεχνογνωσίας των παραδοσιακών εικαστικών επαγγελμάτων», κατέληξε.

 

Share this post