Μεταξὺ Βασιλεύουσας, Φράγκων καὶ Γαληνοτάτης. Ἕνας Κωνσταντινουπολίτης ζωγράφος στὴν Κύπρo

Μεταξὺ Βασιλεύουσας, Φράγκων καὶ Γαληνοτάτης. Ἕνας Κωνσταντινουπολίτης ζωγράφος στὴν Κύπρo

Η Μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού  στον Καλοπαναγιώτη.- Τόμος προς τιμήν του διακεκριμένου Κύπριου  βυζαντινολόγου Κώστα Ν. Κωνσταντινίδη

Του ομότιμου καθηγητή Δημήτρη Δ. Τριανταφυλλόπουλου

Τ0 κείμενο με τον πιο πάνω τίτλο του καθηγητή Δημήτρη Δ. Τριανταφυλλόπουλου, που αναρτούμε σήμερα,  είναι από τον τόμο  προς τιμήν του διακεκριμένου Κύπριου  βυζαντινολόγου Κώστα Ν. Κωνσταντινίδη. Ο τίτλος του τόμου, «Bibliophilos: Books and Learning in the Byzantine World», αντανακλά την μείζονα συμβολή του Καθηγητή Κωνσταντινίδη στους τομείς της Ελληνικής Παλαιογραφίας, των εκδόσεων βυζαντινών κειμένων, της Βυζαντινής Ιστορίας, Λογιοσύνης και Εκπαίδευσης, καθώς και των χειρογράφων και του πολιτισμού της Κύπρου.

Ο τόμος ξεκινά με Πρόλογο και Τabula Gratulatoria αφιερωμένα στον τιμώμενο, και ακολουθούν είκοσι άρθρα, γραμμένα από έμπειρους και νεότερους μελετητές, οι οποίοι είναι πρώην συνάδελφοι και μαθητές του Καθηγητή Κωνσταντινίδη. Αυτά τα άρθρα, τα οποία εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά, προσφέρουν νέο υλικό και ρίχνουν νέο φως στη μελέτη των ελληνικών χειρογράφων, των σταχωτών και των γραφέων τους, καθώς και της ζωής, του έργου και της δραστηριότητας βυζαντινών λογίων, δασκάλων και μαθητών, προσφέροντας εκδόσεις μη δημοσιευμένων κειμένων, συμπεριλαμβανομένων επιστολών και ποιημάτων, και διερευνώντας ποικίλες όψεις της Βυζαντινής και της Κυπριακής ιστορίας, λογοτεχνίας, τέχνης, επιστήμης και πολιτισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο οι συγγραφείς συχνά αντιμετωπίζουν κριτικά προγενέστερες απόψεις και προσφέρουν νέες ερμηνείες και οπτικές. Ο Bibliophilos είναι ένα βιβλίο για τον φοιτητή, τον δάσκαλο και μελετητή του Βυζαντίου, αλλά και για κάθε βιβλιόφιλο συνολικά.

Επιστημονική Επιμέλεια:

Χαράλαμπος Δενδρινός, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο,

Ηλίας Γιαρένης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα.

Bibliophilos

Books and Learning in the Byzantine World

In: Byzantinisches Archiv, 39

Edited by: Charalambos Dendrinos and Ilias Giarenis

De Gruyter | 2021

Ο καθηγητής Κώστας  Κωνσταντινίδης του Νεοκλή από την Κύπρο έχει γνωστικό αντικείμενο την Βυζαντινή Ιστορία. Έκανε προπτυχιακές σπουδές στο  Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών (1969-1973) (Βαθμός πτυχίου: Άριστα) και μεταπτυχιακές στο  University of London (King’s
College) (1975-1979) -Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Higher Education in Byzantium in the Thirteenth
and early Fourteenth Century (1204-c. 1310) – επόπτες/-τρια Διδακτορικής Διατριβής: Donald M. Nicol (FBA), Robert
Browning (FBA)
Ήταν υπότροφος του ΙΚΥ στην διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών και, κατόπιν εξετάσεων, υπότροφος του ΙΚΥ για τις μεταπτυχιακές του
σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Υποτροφία και από το Central Research Fund του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Έχει πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο και είναι μέλος  της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, της Επιτροπής Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Society for the Promotion of Byzantine Studies (Βρετανία), της Ελληνικής Παλαιογραφικής Εταιρείας (επί σειράν ετών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών , των Alumni του King᾽s College London και του Dumbarton Oaks Center κ.α.

 

*Ακολουθεί το κείμενο του Δημήτρη Δ. Τριανταφυλλόπουλου,   το οποίο αναφέρεται  σε ένα, όπως το χαρακτηρίζει,  από «τα εμβληματικότερα,  αλλά  κα προβληματιά μνημεία της Κύπρου»,  το  σύνθετο συγκρότημα της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού  στον Καλοπαναγιώτη.

Η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστού στον Καλοπαναγιώτη by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd


 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post