Η Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου ενίσταται στον εξαναγκαστικό εμβολιασμό

Η Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου ενίσταται στον εξαναγκαστικό εμβολιασμό

Ανησυχία για την αύξηση του αριθμού κρουσμάτων και του ποσοστού θετικότητας εξέφρασαν Υπουργός Υγείας και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής για τον κορονοϊό.

H Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου σε γνώμη που εξέδωσε για τους εμβολιασμούς έναντι COVID-19 διατυπώνει τη θέση ότι με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και την εξέταση των αρχών δεοντολογίας, η επιβολή υποχρεωτικού εμβολιασμού του συνόλου του πληθυσμού κατά της νόσου COVID-19 δε συνιστά μέτρο συμβατό με αυτές και είναι τουλάχιστο πρώιμο και ως  εκ τούτου θα πρέπει να αποφεύγεται η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων που άμεσα ή έμμεσα εξαναγκάζουν τους πολίτες σε εμβολιασμό.

Η Επιτροπή επικαλείται την τρέχουσα επιστημονική γνώση, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η περιορισμένη γνώση ως προς την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και το εύρος αυτής σε συνθήκες (και) εκτός των κλινικών δοκιμών και ειδικότερα, σε ποιο βαθμό τα εμβόλια είναι ικανά να προλαμβάνουν τη λοίμωξη, τη μετάδοση, την εκδήλωση της νόσου ή/και τη σοβαρότητα αυτής. Επίσης, θα πρέπει να διασαφηνισθεί η ασφάλεια τους σε βάθος χρόνου, η διάρκεια της ανοσίας που επάγεται και ιδιαίτερα, κατά πόσο θα υπάρξει η ανάγκη επαναληπτικών εμβολιασμών καθώς και η αποτελεσματικότητα τους σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως τους ηλικιωμένους, τα ευπαθή άτομα και τα παιδιά.

Παραθέτοντας τις θέσεις επί των Αρχών Δεοντολογίας σε σχέση με την αρχή της ωφελιμότητας (beneficence) διατυπώνει τη θέση ότι οι άγνωστες ή λιγότερο γνωστές παράμετροι, δίδουν μια αβέβαιη εικόνα κατά πόσο είναι δυνατό να επιτευχθεί βέλτιστη και με πληρότητα αγαθοεργία με την εισαγωγή υποχρεωτικού εμβολιασμού και η ενδεχόμενη εμφάνιση ζητημάτων σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια που να διαφοροποιεί τη σχέση οφέλους-κινδύνου των εμβολίων, δεν μπορεί με βεβαιότητα να συνηγορήσει ως προς την πρόθεση για ελαχιστοποίηση της βλάβης.

Σε σχέση με την αρχή της μη-βλάβης (non-maleficence) διατυπώνει τη θέση ότι οι βλάβες που δυνατό να προκληθούν από τους εμβολιασμούς περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα όπως τη θεραπευτική αποτυχία έως και την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών που να ανατρέπουν τη σχέση οφέλους-κινδύνου ειδικότερα, σε διευρυμένο επίπεδο που να συνιστά ατυχή έκβαση στην προστασία της δημόσιας υγείας και συνεπάγεται ότι ο κίνδυνος βλάβης είτε είναι ελάχιστος, είτε ότι υπάρχει η δυνατότητα ελαχιστοποίησης του, αποτελούν παραμέτρους που αναμένεται να τεκμηριωθούν μελλοντικά.

Η Επιτροπή Βιοηθικής τονίζει ότι η αρχή της αυτονομίας (respect for autonomy) καθορίζει ότι εναπόκειται στο κάθε πρόσωπο ατομικά να επιλέξει ελεύθερα και με επίγνωση κατά πόσο θα εμβολιασθεί εφόσον του προσφερθεί η επιλογή, χωρίς οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο εξαναγκασμό. Παρατηρεί πως ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στο σκεπτικισμό και στη διστακτικότητα εμβολιασμού είναι οι λιγότερο γνωστές ή μέχρι στιγμής άγνωστες παράμετροι αναφορικά με τη νόσο COVID-19 και των εμβολίων ειδικότερα στο θέμα της ασφάλειας. Επίσης, παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη απόφασης των πολιτών αν θα εμβολιαστούν ή όχι μπορεί να είναι η ευρύτερη φιλοσοφία/κοσμοθεωρία τους, το επίπεδο εμπιστοσύνης στη συμβατική ιατρική, η θρησκεία καθώς και η επιρρέπεια στο να γίνουν πιστευτές ψευδείς ή παραπλανητικές ειδήσεις που διαχέονται, ή συνδυασμός των πιο πάνω. Προσθέτει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη και τις παρενέργειες του εμβολίου, θα πρέπει να είναι προσβάσιμες τόσο από τα ΜΜΕ, όσο και από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με αντικειμενικό τρόπο, έτσι που η απόφαση του ατόμου κατά πόσον επιθυμεί να εμβολιαστεί ή όχι, να είναι αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής και όχι παραπλάνησης (fake news).

Γνωματεύει ότι είναι σημαντικό η πολιτεία και η επιστημονική κοινότητα να προβαίνουν προορατικά, συστηματικά και στοχευμένα σε αποτελεσματική, αντικειμενική, επαρκή και διαρκή ενημέρωση για τις επιστημονικές εξελίξεις σε σχέση με τα εμβόλια, έτσι ώστε οι πολίτες να ενδυναμώνονται και να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις σε σχέση με τους εμβολιασμούς.

Η αρχή του δικαίου (justice) προϋποθέτει ότι όλοι οι πολίτες τυγχάνουν δίκαιης αντιμετώπισης, αναφέρει, προσθέτοντας ότι η επιβολή υποχρεωτικού εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 ενδέχεται να δημιουργήσει αδικίες όπως ο στιγματισμός ή οι διακρίσεις έναντι των πολιτών που δεν θα εμβολιασθούν, είτε από επιλογή, είτε λόγω άλλων προσωπικών ή κοινωνικών συνθηκών. Συνεπώς, προκύπτει ότι, με βάση την αρχή της δικαιοσύνης, δεν δικαιολογείται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός σε αυτό το στάδιο και η τυχόν επιβολή του στο μέλλον θα πρέπει να αιτιολογηθεί με διαφανή και επαρκή τρόπο ώστε να συνιστά πράξη εύλογης δικαιοπραξίας.

Με βάση την αρχή της αναλογικότητας (proportionality) διατυπώνει τη γνώμη ότι η περίπτωση επιβολής υποχρεωτικού εμβολιασμού ως έσχατη παρέμβαση, το κοινωνικό όφελος θα πρέπει επαρκώς αιτιολογημένα, να υπερτερεί έναντι της προσωπικής ελευθερίας και αφού θα έχουν εξαντληθεί όλες οι λιγότερο επεμβατικές δράσεις. Στο παρόν στάδιο, δεν έχουν εξαντληθεί οι λιγότερο επεμβατικές δράσεις, προσθέτει.

Σύμφωνα με την αρχή της αποδοτικότητας (effectiveness), επισημαίνει ότι θα πρέπει τα προγράμματα εμβολιασμών να είναι οικονομικά αποδοτικά (cost-effective), εφόσον το κόστος χορήγησης ενός εμβολίου (πρόληψη) είναι σημαντικά μικρότερο από το κόστος της θεραπείας σε περίπτωση νόσησης και διατυπώνει τη θέση ότι μέχρι να μελετηθεί πιο επισταμένα και εφόσον τα προγράμματα εμβολιασμών θα αρχίσουν να παράγουν αντικειμενικά μετρήσιμα αποτελέσματα, είναι πρώιμο να θεωρηθεί ότι η αρχή της αποδοτικότητας εφαρμόζεται αποτελεσματικά στο παρόν στάδιο.

Διατυπώνει ακόμα τη γνώμη ότι ο βαθμός επιτυχίας των προγραμμάτων εμβολιασμού θα πρέπει να αξιολογείται διαρκώς λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων, την επιστημονική πρόοδο και την έκταση του εμβολιασμού των πολιτών, ώστε να είναι δυνατό να εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθεώρησης της παρούσας γνωμοδότησης εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο προσμετρώντας τα κοινωνικά δικαιώματα και το συλλογικό όφελος έναντι των ατομικών δικαιωμάτων και επιλογών.  

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ανησυχία για την αύξηση του αριθμού κρουσμάτων και του ποσοστού θετικότητας εξέφρασαν κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής για τον κορωνοϊό.

Στη συνάντηση δεν συζητήθηκε η αποκλιμάκωση των μέτρων, αφού αναμένεται ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα θα επαναξιολογηθούν την επόμενη εβδομάδα.

Επιπρόσθετα, από την ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων διαπιστώνεται ότι στην παρούσα φάση η αύξηση των κρουσμάτων δεν επηρεάζει το Σύστημα Υγείας.

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, την ανησυχία για την αύξηση του αριθμού κρουσμάτων και του ποσοστού θετικότητας εξέφρασαν κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής για τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με τις θέσεις που εκφράστηκαν από πλευράς επιδημιολογικής ομάδας, οδηγός για τα επόμενα βήματα είναι η επάρκεια και η δυνατότητα του Συστήματος Υγείας να ανταποκριθεί.

Από την ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων διαπιστώνεται ότι στην παρούσα φάση η αύξηση των κρουσμάτων δεν επηρεάζει το Σύστημα Υγείας, ενώ από τα στοιχεία που υπάρχουν φαίνεται ότι έχουν μειωθεί οι νοσηλείες βαριών περιστατικών.

Σε σημαντικό βαθμό η αποφόρτιση του Συστήματος Υγείας οφείλεται και στην εμβολιαστική κάλυψη των ηλικιωμένων, οι οποίοι έχουν αυξημένο ρίσκο σοβαρής νόσησης.

Τέλος, στη συνάντηση δεν συζητήθηκε η αποκλιμάκωση των μέτρων, αφού αναμένεται ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα θα επαναξιολογηθούν την επόμενη εβδομάδα.

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι σήμερα, 2 Μαρτίου 2021 ένα άτομο έχει αποβιώσει από τη νόσο COVID-19, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό θανάτων σε 232.

79 ασθενείς COVID-19 νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 22 σε σοβαρή κατάσταση.Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 32,933 τεστ ανίχνευσης της νόσου με τη μοριακή μέθοδο (PCR) και τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test).288 (ποσοστό θετικότητας: 0,87%) νέα περιστατικά της νόσου COVID-19 εντοπίστηκαν από τα μοριακά τεστ (PCR) και τα τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων σε 35,297.

Ακολουθούν αναλυτικά τα σημερινά αποτελέσματα.

Α. Θάνατοι από τη νόσο COVID-19:

Το ένα άτομο που απεβίωσε με την τελική αιτία θανάτου να αποδίδεται στη νόσο COVID-19, αφορά σε:

– Άντρα, ηλικίας 52 ετών, χωρίς να αναφέρονται υποκείμενα νοσήματα στο Ιατρικό Πιστοποιητικό Αιτιών Θανάτου, που κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των θανάτων με τελική αιτία τη νόσο COVID-19 ανέρχεται σε 232, εκ των οποίων:

– 155 άντρες (67%), και

– 77 γυναίκες (33%).

Ο μέσος όρος ηλικίας των θανόντων από την ασθένεια είναι τα 79 έτη.

Β. Νοσηλευόμενοι:

Συνολικά, στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ νοσηλεύονται 79 ασθενείς της νόσου COVID-19, εκ των οποίων οι 22 σε σοβαρή κατάσταση ή σε συνθήκες ΜΑΦ.

Από τους 22 ασθενείς που είναι κρίσιμα, οι εννέα είναι διασωληνωμένοι, οι τρεις νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εκτός αναπνευστήρα και 10 σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.

Γ. Θετικά περιστατικά COVID-19 (PCR test και rapid test αντιγόνου):

Από τις 32,933 εργαστηριακές διαγνώσεις που διενεργήθηκαν σήμερα οι 2,780 έγιναν με τη μοριακή μέθοδο (PCR) και οι 30,153 με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test), εντοπίστηκαν 288 περιστατικά της νόσου COVID-19, που προέκυψαν ως εξής:

• 61 κρούσματα από 515 δείγματα που λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης των στενών επαφών (πρωτογενείς επαφές) κρουσμάτων.
• 24 κρούσματα από 1,227 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
• 13 κρούσματα από 336 δείγματα που λήφθηκαν από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων.
• 9 κρούσματα από 688 δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) σε ιδιωτικά κλινικά εργαστήρια.
• 181 κρούσματα από 29,465 δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας.

Επιπρόσθετα, διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις, χωρίς τον εντοπισμό κρούσματος:

• 430 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.
• 272 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος παραπομπών από Προσωπικούς Ιατρούς και ελέγχου ειδικών ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας.

Share this post