Γενικός Ελεγκτής στον ageliaforos.com: Διεξάγεται έλεγχος κάθε δαπάνης στο προεδρικό

Γενικός Ελεγκτής στον ageliaforos.com: Διεξάγεται έλεγχος κάθε δαπάνης στο προεδρικό

Θα γίνει ενημέρωση των πολιτών για σκοπούς διαφάνειας, ως προς το είδος των εργασιών που διεξάγονται στο προεδρικό και το κόστος αυτών, διαβεβαιώνει σε σημερινή, 29/7/23, απαντητική επιστολή του προς την ιστοσελίδα μας ο  Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Οδυσσέας Μιχαηλίδης. 

Επίσης , στην επιστολή τονίζεται: “Εμείς θα ελέγξουμε, εάν οι όποιες εργασίες έγιναν, έγιναν νομότυπα. Στις εργασίες και δαπάνες που θα ελέγξουμε περιλαμβάνονται και τυχόν υπηρεσίες αρχιτέκτονα ή διακοσμητή”.

Για το κατά πόσον ο υπουργός Μεταφορών και Έργων  Αλέξης Βαφεάδης πριν κάποια χρόνια είχε ενεργήσει ως ο αρχιτέκτονας του ΠτΔ σε ιδιωτική κατοικία του, “αυτό δεν περιλαμβάνει πτυχή που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας”, διευκρινίζει ο κ. Μιχαηλίδης. 

Η επιστολή του Γενικού Ελεγκτή, την οποία λάβαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι η ακόλουθη:

“Αγαπητέ Αριστείδη σε χαιρετώ.

Ο έλεγχος κάθε δαπάνης που γίνεται ή θα γίνει στο προεδρικό, είτε στο πλαίσιο της Σύμβασης για ενεργειακή αναβάθμιση, είτε μέσω άλλων συμβάσεων, είτε και με συνεργεία αυτεπιστασίας του Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λευκωσίας διεξάγεται ήδη από την Υπηρεσία μας. Τούτο προϋποθέτει τόσο τη συλλογή στοιχείων όσο και επιτόπου επισκέψεις. Ο έλεγχος διεξάγεται από την Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Υπηρεσίας η οποία, όπως ίσως γνωρίζεις, στελεχώνεται από μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, εάν υπάρχουν ευρήματα, αυτά θα δημοσιοποιηθούν μέσω Ειδικής Έκθεσης. Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος του θέματος για τους πολίτες, ακόμη και να μην υπάρχουν ευρήματα, θα προβούμε μέσω κάποιας ανακοίνωσης σε σχετική ενημέρωση των πολιτών για σκοπούς διαφάνειας, ως προς το είδος των εργασιών που διεξάγονται και το κόστος αυτών.

Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης

Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας”. 

Σε διευκρινίσεις , που ζητήσαμε στην συνέχεια , ο κ. Μιχαηλίδης απάντησε:

“Εμείς θα ελέγξουμε εάν οι όποιες εργασίες έγιναν, έγιναν νομότυπα. Στις εργασίες και δαπάνες που θα ελέγξουμε περιλαμβάνονται και τυχόν υπηρεσίες αρχιτέκτονα ή διακοσμητή.

Αν η ερώτηση για το θέμα Αλέξη Βαφεάδη είναι αυτή που είδαμε σε δημοσιεύματα, κατά πόσο δηλαδή πριν κάποια χρόνια είχε ενεργήσει ως ο αρχιτέκτονας του ΠτΔ σε ιδιωτική κατοικία του, αυτό δεν περιλαμβάνει πτυχή που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας.

Τυχόν διενέργεια αλλαγών σε δημόσιες συμβάσεις διέπεται από σχετική ΚΔΠ που καθορίζει το ρόλο του Συντονιστή, του Προϊσταμένου του Τμήματος, της Τμηματικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ) και της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), ανάλογα με το ύψος της αλλαγής. Αυτά θα ελέγξουμε. Ο Συντονιστής της σύμβασης για ενεργειακή αναβάθμιση είναι αρχιτέκτονας στο Γραφείο Α’ Αρχιτέκτονα, άρα εξ ορισμού ο ρόλος του θα ελεγχθεί αν έγιναν αλλαγές στο συμβόλαιο εκείνο”.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων 

Σήμερα λάβαμε απάντηση και από το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου (ΤΑΚ)  αναφορικά με τα έργα στο προεδρικό. 

Ανακαίνιση προεδρικού by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

Share this post