Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΠΘΑΥ) 2021-2027 παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ).

Ο προϋπολογισμός του νέου Προγράμματος ανέρχεται συνολικά στα 54.7 εκατομμύρια ευρώ, με τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι της τάξης των 38,5 εκατομμύριων ευρώ, που αντιστοιχεί στο 70% του προϋπολογισμού. Τα υπόλοιπα 16,4 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία, ως εθνική συμμετοχή.

Στην ομιλία του, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής σημείωσε ότι το πρόγραμμα αποτελεί ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σχεδιασμό για περαιτέρω ανάπτυξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. «Αποτελεί, επίσης, το μέσο για να αξιοποιήσουμε αειφορικά τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα, μέσω μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας στρατηγικής», συμπλήρωσε.

Μέσω του Προγράμματος, τόνισε ο Υπουργός, θα προκηρυχθούν σχέδια χορηγιών για δράσεις προώθησης της γαλάζιας οικονομίας, μετάβασης σε βιώσιμη αλιεία και βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, μείωσης των εκπομπών ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου, προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, εκσυγχρονισμού των αλιευτικών καταφυγίων και στήριξης των παράκτιων κοινοτήτων.

Τα σχέδια προνοούν επίσης, ανέφερε ο κ. Καδής, την επιχορήγηση δράσεων για αντιμετώπιση κρίσεων και απρόβλεπτων περιστατικών που διαταράζουν την αγορά, όπως το σχέδιο χορηγιών για άμβλυνση των επιπτώσεων από την αιφνίδια αύξηση των τιμών βασικών συντελεστών παραγωγής λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, το οποίο βρίσκεται ήδη σε διαδικασία υλοποίησης.

Ως προς το θαλάσσιο περιβάλλον, τομέας ύψιστης προτεραιότητας για το υπουργείο, το πρόγραμμα, επισήμανε ο Υπουργός, περιλαμβάνει σημαντικές δράσεις για ορθολογική διαχείριση των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, για παρακολούθηση των παράκτιων οικοτόπων και ειδών και για προώθηση της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που σχετίζονται με τη θάλασσα.

«Πριν κλείσω, και επειδή οι αριθμοί λένε σχεδόν πάντα την αλήθεια, θα ήθελα να σημειώσω με έμφαση ότι, μέσω της υλοποίησης του Προγράμματος, αναμένεται να επωφεληθούν πέραν των 700, μικρομεσαίων κυρίως, επιχειρήσεων, να αυξηθούν κατά 10% περίπου οι θέσεις εργασίας και κατά 5% ο αριθμός των επιχειρήσεων, και να επωφεληθούν άμεσα 2500 περίπου συμπολίτες μας», κατέληξε ο Υπουργός.

Παρουσιάζοντας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών κα Μαρίνα Αργυρού ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην έγκριση του προγράμματος.

Επισήμανε ότι το ΕΠΘΑΥ 2021-27 αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για υλοποίηση των εθνικών στόχων και του οράματος του Τμήματος, που αφορά στην «οικονομική και κοινωνική ευημερία του αλιευτικού τομέα της Κύπρου, σε ένα καθαρό, υγιές και παραγωγικό θαλάσσιο περιβάλλον».

«Είναι καθήκον και ευθύνη όλων μας η προστασία και διατήρηση υγιών και παραγωγικών οικοσυστήματων για διασφάλιση της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας του αλιευτικού κλάδου, της αειφόρου ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας, της παροχής ποικιλίας αγαθών και υπηρεσιών, τα οποία εξασφαλίζουν την ευημερία των ανθρώπων και αποτελούν επένδυση τόσο για τις υφιστάμενες όσο και για τις επόμενες γενεές, γιατί η θάλασσά μας είναι και θα είναι το μέλλον μας» κατέληξε η Διευθύντρια του ΤΑΘΕ.

Για την παρουσίαση της Διευθύντριας του ΤΑΘΕ κας Μαρίνας Αργυρού πατήστε εδώ.

Share this post