Ελεγκτική Υπηρεσία: Σημαντικό το πόρισμα της Επιτροπής για τις κατ’ εξαίρεση πολιτιγραφήσεις

Ελεγκτική Υπηρεσία: Σημαντικό το πόρισμα της Επιτροπής για τις κατ’ εξαίρεση πολιτιγραφήσεις

“Οι εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το θέμα των πολιτογραφήσεων που είχαν προηγηθεί της ενδιάμεσης Έκθεσης της Ερευνητικής Επιτροπής, καθώς και η δημόσια συζήτηση των θεμάτων αυτών που προκλήθηκε μετά τη δημοσίευση των εκθέσεών της Υπηρεσίας, συνέβαλαν θετικά στη διαμόρφωση ορθών και ασφαλών συμπερασμάτων από την πλειοψηφία της Επιτροπής”, αναφέρει 
 σε εκτενή ανακοίνωση της η Ελεγκτική Υπηρεσία σε σχέση με την ενδιάμεση Έκθεση της Επιτροπής για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Στην ανακοίνωση, η Υπηρεσία αρχικά αναφέρεται στις δύο της εκθέσεις και στις αντιδράσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας καθώς και της Κυβέρνησης. Στις αντιδράσεις σημειώνει τη δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα ότι το περιεχόμενό της έκθεσης του Ελεγκτή υπερέβαινε τις συνταγματικές εξουσίες του καθώς και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου ότι ο Γενικός Ελεγκτής εκτρέπεται, παραβιάζει διατάξεις του Συντάγματος, περιφρονεί και υποσκάπτει άλλους θεσμούς.

Στη συνέχεια, η Υπηρεσία αναφέρεται σε παλαιότερη της ανακοίνωση, με την οποία δήλωσε ότι το έργο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Ερευνητικής Επιτροπής δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα, αλλά αντίθετα μπορεί να είναι συμπληρωματικά και να γίνονται χωρίς κανένα πρόβλημα, παράλληλα και ταυτόχρονα.

Εν συνεχεία, σημειώνεται πως ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έδωσε πολύωρη κατάθεση ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής την 1η Δεκεμβρίου 2020, σημειώνοντας ότι “οι πολύ κριτικές ερωτήσεις, με έντονο το στοιχείο αμφισβήτησης, που υποβλήθηκαν από όλα τα μέλη της Επιτροπής προς τον Γενικό Ελεγκτή, καθιστούν ακόμη πιο σημαντικό το πόρισμα της Επιτροπής αφού είναι προφανές ότι, για να καταλήξει η πλειοψηφία των μελών σε αυτό, είχε αφετηρία μία εντελώς διαφορετική θέση”.

*Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης

Η Ελεγκτική Υπηρεσία – Ενδιάμεση Έκθεση Ερευνητικής Επιτροπής by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

* Η ενδιάμεση έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής ΕΔΩ

Κατ΄εξαίρεση πολιτογραφήσει… by ARISTEIDIS VIKETOS

 

 

Share this post