Δεύτερη σειρά αποφοίτων Θ.Σ. Εκκλησίας Κύπρου

Δεύτερη σειρά αποφοίτων Θ.Σ. Εκκλησίας Κύπρου

Του αρχιμ. Τριφύλλιου Ονησιφόρου

«…Έξι έτη μετά τρυγούμε για δεύτερη φορά τους γλυκείς καρπούς τής γνώσης και των λοιπών επιτευγμάτων της Σχολής. Με χαρά προσφέρουμε στην Εκκλησία μας και στην κοινωνία τη δεύτερη σειρά αποφοίτων της, με την ελπίδα ότι θα υπηρετήσουν τον Χριστό και το Ευαγγέλιο για το καλό και τη σωτηρία του λαού μας».

Λόγια βγαλμένα «ἐκ τῶν μυχῶν» τής ψυχής τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου κατά την, χάριτι καὶ εὐδοκίᾳ Θεού, δεύτερη τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών τής Θεολογικής Σχολής τής Εκκλησίας Κύπρου, που έλαβε χώρα το εσπέρας τής Παρασκευής 25ης Σεπτεμβρίου.

Στη λιτή, λόγῳ των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, εφετεινή τελετή, το παρόν τους έδωσαν ο Υπουργός Παιδείας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, εκπρόσωπος τής Ελληνικής Πρεσβείας, οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων Κύπρου και Frederick, ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Επιθεωρητές και Εκπαιδευτικοί.

          Η θεολογική Σχολή ήταν ένα όραμα ζωής για τον Προκαθήμενο τής Εκκλησίας τής μαρτυρικής Κύπρου, που από πέρσι προσφέρει στην κυπριακή κοινωνία ανθρώπους χρηστούς, «οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι» (Β΄ Τιμ. 2,2). 

Άτρυτοι οι κόποι και αδιάλειπτος ο αγώνας όλων εκείνων που έχουν στρατευθεί εξ αρχής στην υλοποίηση αυτού του οράματος. Διεύθυνση, Καθηγητές, γραμματειακό και λοιπό προσωπικό. Τρυγούν όμως, φέτος, για δεύτερη φορά, πολλούς εύχυμους και πέπειρους καρπούς.

«Ἐπὶ τῆς Σχολῆς αὐτῆς» η Εκκλησία Κύπρου στηρίζει πολλές ελπίδες.

Μόνιμος στόχος η διάπλαση ήθους· «μορφωμένος διὰ πολλῶν γνώσεων ἄνθρωπος, ἀλλὰ στερούμενος ἤθους καὶ χαρακτῆρος εἶναι μᾶλλον αἴτιος βλάβης ἢ ὠφελείας!» «Δὲν νομίζομεν πολὺ δύσκολον τὴν ἵδρυσιν Θεολογικῆς Σχολῆς ἐν Κύπρῳ». Χρειάστηκε μισός αιώνας, κρίμασιν οἷς Κύριος μόνον οἶδε, τα λόγια του ευκλεούς και κλεινού Εθνάρχου Μακαρίου να γίνουν πραγματικότητα·  «Εὐχῆς ἔργον θὰ ἦτο, ἐὰν ἡ Ἐκκλησία Κύπρου, πλὴν τῆς λειτουργούσης σήμερον Ἱερατικῆς Σχολῆς, εἶχε καὶ Θεολογικὴν Σχολήν, διὰ νὰ παρέχῃ οὕτω εἰς τοὺς νέους κληρικούς της πλήρη θεολογικὴν κατάρτισιν. Μία τοιαύτη πανεπιστημιακοῦ ἐπιπέδου Σχολὴ μεγάλως καὶ ποικίλως θὰ συμβάλῃ εἰς τὴν ἐξύψωσιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν προαγωγὴν τοῦ πολυσχιδοῦς ἔργου της». (22 Ιουν. 1969)

Συγχαρητήρια για τη σημερινή κατάκτησή σας! Μπορείτε να κατακτήσετε πολλά περισσότερα· «οπλιστείτε με αλήθεια και υπομονή και πορευτείτε σε έναν κόσμο που δεν θα σας διαμορφώσει, αλλά εσείς θα διαμορφώνετε· ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 5,19)».

ΦΩΤΟ : ΙΑΚ

Share this post