Από την Χάρτα Δεοντολογίας Αναστασιάδη στον Κώδικα Χριστοδουλίδη

Από την Χάρτα Δεοντολογίας Αναστασιάδη στον Κώδικα Χριστοδουλίδη

Η Χάρτα Δεοντολογίας του πρώην προέδρου , Νίκου Αναστασιάδη, αντικαταστάθηκε από τον Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη της Κυβἐρνησης, ο οποίος ετοιμάστηκε κατόπιν οδηγιών του προέδρου Χριστοδουλίδη.

Μετά την σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, ανακοίνωσε: “το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε τη θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη της Κυβέρνησης. Θα ενημερωθούν σχετικά το Γενικό Λογιστήριο, οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων/Υφυπουργείων και ο Προϊστάμενος Διοίκησης της Προεδρίας για τις δικές τους ενέργειες, αναφορικά με τα όσα ο Κώδικας διαλαμβάνει για τη διαδικασία αποδοχής δώρων προς τα μέλη της Κυβέρνησης».

Πρόσθεσε ότι «ο Κώδικας Δεοντολογίας ετοιμάστηκε κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας από την Επίτροπο Νομοθεσίας, ενώ κατά τη σύνταξη του έχουν ληφθεί υπόψιν οι εισηγήσεις και απόψεις  της Κυπριακής Αντιπροσωπίας στην Επιτροπή Greco. Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας αντικαθιστά την προηγούμενη Χάρτας Δεοντολογίας, η δε υιοθέτηση του συνιστά υλοποίηση συγκεκριμένης πολιτικής του Προγράμματος Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, ο Κώδικας Δεοντολογίας, μεταξύ άλλων:

 (α) Προνοεί κατευθυντήριες γραμμές προς τα μέλη της Κυβέρνησης στη βάση των πιο πάνω αρχών δεοντολογίας.

(β) Ορίζει τη ‘σύγκρουση συμφέροντος’ για το μέλος της Κυβέρνησης ή σε σχέση με πρόσωπο το οποίο είναι ‘συνδεδεμένο’ με αυτό.

(γ) Ρυθμίζει την αποδοχή δώρων και φιλοξενίας από τα μέλη της Κυβέρνησης.

(δ) Εισάγει, για σκοπούς καλύτερης δυνατής εφαρμογής του, σύστημα επαρκούς παρακολούθησης και συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κώδικα με δυνατότητα λήψης μέτρων σε περίπτωση παράβασης και ανάλογα με τη σοβαρότητα αυτής.

(ε)  Προβλέπει τον διορισμό ανεξάρτητου Σύμβουλου Δεοντολογίας για να ασκεί συμβουλευτικά καθήκοντα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου ο Κώδικας “είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της  χρηστής διακυβέρνησης, ενώ τυχόν ανάγκη για αναθεώρηση του, νοουμένου ότι αυτή προκύπτει μέσα από την εμπειρική εφαρμογή του, θα αξιολογείται δεόντως, ώστε να διασφαλίζεται η περαιτέρω εξέλιξη και αποτελεσματικότητα του”.

Ερωτηθείς τι άλλο πέραν των δώρων αναφέρεται στον Κώδικα Δεοντολογίας, ο κ. Αντωνίου είπε ότι «ορίζεται ένα συγκεκριμένο ποσό μέχρι το οποίο μπορεί να ανέρχεται ένα δώρο,  που δύναται να λαμβάνει ένα μέλος της Κυβέρνησης και ουσιαστικά τίθενται τα όρια και γίνεται συγκεκριμένη αναφορά για το τι είναι δώρο και ο τρόπος με τον οποίον αποκτάται αυτό το δώρο».

*Το πλήρες κείμενο του Κώδικα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

 

Share this post