Αφήστε πια τα κινητά! Η ζωή θέλει παιχνίδια και θέατρα πολλά!

Αφήστε πια τα κινητά! Η ζωή θέλει παιχνίδια και θέατρα πολλά!

Οι σχολικές γιορτές αποτελούν αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος του   Αναλυτικού Προγράμματος σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Η διοργάνωση και συμμετοχή των παιδιών σε σχολικές  γιορτές αποτελεί  θεσμό με παιδαγωγική και   πολιτιστική αξία, καθώς  προσφέρει   τη δυνατότητα σε όλη την κοινότητα (στα  παιδιά,  τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς) να συμμετέχουν σε ένα γεγονός που απελευθερώνει τη δημιουργικότητα και τη χαρά και συμβάλλει στην πνευματική  καλλιέργεια και συγκρότηση των μαθητών. Η προετοιμασία, οργάνωση και παρουσίαση της γιορτής δεν πρέπει να είναι αποκομμένη από την «καθημερινή παιδαγωγική εργασία» αλλά αναπόσπαστο μέρος της. Για παράδειγμα, το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης εισηγείται τη μέθοδο project ως την κύρια μορφή διδασκαλίας, και μάλλον όχι τυχαία. Τα παιδιά μέσα από τη μέθοδο project αποκτούν δεξιότητες έρευνας, αναζήτησης πηγών, και εις βάθος μελέτης θεμάτων τα οποία έχουν νόημα για τα ίδια και την εκπαίδευσή τους. Ένας από τους στόχους της μεθόδου αυτής αφορά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου των παιδιών με τρόπο που τα ίδια θα αποφασίσουν μέσω της διοργάνωσης μιας γιορτής. Μιας γιορτής από τα παιδιά για τα ίδια τα παιδιά.

«Αφήστε πια τα κινητά! Η ζωή θέλει παιχνίδια και θέατρα πολλά»

Η κορύφωση του project του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής του Πανεπιστημιακού Νηπιαγωγείου με θέμα το θέατρο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 24 Ιουνίου 2023 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τα παιδιά παρουσίασαν μέρος των γνώσεων αλλά και των δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά τη δεύτερη φάση του έργου τους. Κατά τη διάρκεια της παράστασης παρουσιάστηκαν από τα παιδιά διάφορα είδη θεάτρου, τα οποία επέλεξαν τα ίδια. Μαύρο θέατρο, κουκλοθέατρο, δραματοποιημένη αφήγηση, αρχαία τραγωδία, θεατρικό έργο και μιούζικαλ. Τα παιδιά επέλεξαν τους ρόλους, δημιουργήσαν τις στολές, τα αξεσουάρ αλλά και οτιδήποτε άλλο ήταν απαραίτητο για τον ρόλο τους, ενίσχυσαν τα σκηνικά και παρουσίασαν με ενθουσιασμό όλα όσα έμαθαν για το Θέατρο. Ταυτόχρονα, για την υλοποίηση του project τα παιδιά καλλιέργησαν αξίες για ορθή υιοθέτηση και αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Μέσα από τη διοργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης τα παιδιά απέκτησαν πολλαπλές δεξιότητες οι οποίες καλύπτουν όλους τους τομείς ανάπτυξης. Εκτός από την ενδυνάμωση του γνωστικού τομέα, την ενίσχυση του λεξιλογίου, την τεκμηρίωση των αποφάσεων και των επιλογών τους καθώς και την καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης, τα παιδιά απέκτησαν μοναδικές βιωματικές εμπειρίες και ανέπτυξαν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την αυτενέργειά τους. Μελετώντας ένα θέμα εις βάθος και διοργανώνοντας μια γιορτή με βάση όλα όσα έχουν ανακαλύψει κατά τη διάρκεια του project, τα παιδιά συνεργάζονται μεταξύ τους, με τις δασκάλες τους, τους γονείς τους και πιθανώς με άλλα μέλη της κοινότητας που μπορεί να προσφέρουν υπηρεσίες στη διοργάνωση μια σχολικής γιορτής. Με τον τρόπο αυτό, αναπτύσσουν χρήσιμες κοινωνικές δεξιότητες, απαραίτητες για την ενδυνάμωση της κοινωνικής τους συνείδησης, όπως είναι η εξέταση διαφορετικών απόψεων, η ομαδική διαχείριση προκλήσεων και η εύρεση αποτελεσματικότερων λύσεων.

Ο κοινός στόχος που μοιράζονται όσοι συμμετέχουν σε ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός διασφαλίζει την ουσιαστική επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία των μελών της κάθε ομάδας, αλλά και των διαφορετικών ομάδων μεταξύ τους. Το κάθε μέλος αποτελεί πλούσια πηγή ιδεών, προτάσεων και πληροφοριών για τα υπόλοιπα μέλη. Η αλληλεπίδραση αυτή βοηθά τους μαθητές να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τις διαφορετικές ιδέες και να καλλιεργήσουν την ικανότητά τους να καταλαβαίνουν την επιθυμία του άλλου. 

Πιστεύοντας,  στην αναντικατάστατη αξία των πρώτων χρόνων εκπαίδευσης και αγωγής, πιστεύουμε ότι οι γιορτές στο νηπιαγωγείο θα πρέπει να σέβονται τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, και να λαμβάνουν  υπόψη τους,  τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά της κάθε τάξης. Οι γιορτές καλούνται σήμερα, στην σύγχρονη παιδαγωγική  να έχουν νόημα για τα παιδιά  αποτελώντας νέες  μαθησιακές εμπειρίες.

 

Πηγή:  Δελτίο Τύπου Πανεπιστημίου Κύπρου 

Share this post