Α. Αδάμου: Στήριξη της Κύπρου στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας.

Α. Αδάμου: Στήριξη της Κύπρου στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δρ Αδάμος Αδάμου δέχθηκε σήμερα τον νέο πρέσβη της Ουκρανίας στην Κύπρο,  Ruslan Nimchynskyi. Ανακοίνωση της Βουλής αναφέρει ότι ο κ. Αδάμου εξέφρασε ευχαριστίες για τη στάση αρχών που τηρεί η Ουκρανία όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα, επαναβεβαιώνοντας, παράλληλα, τη στήριξη της Κύπρου στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: “Κατά τη συνάντηση, υπογραμμίστηκαν, εκατέρωθεν, οι φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών στη βάση κοινών αρχών και η κοινή βούληση για  περαιτέρω ενίσχυσή τους σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένων των τομέων του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας και του πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η ουσιαστική συμβολή του κοινοβουλευτικού διαλόγου και της συνεργασίας και εξετάστηκαν δυνατοί τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης των ανταλλαγών μεταξύ των Κοινοβουλίων των δύο χωρών”. 

Αντηλλάγησαν, τέλος, απόψεις όσον αφορά στην πορεία και τη διαχείριση της πανδημίας του Covid-19 στις δύο χώρες .

 

Share this post