ΥΠΟΙΚ: Διευρύνονται οι επιλέξιμοι του ΕΣΤΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Διευρύνονται οι επιλέξιμοι του ΕΣΤΙΑ

Οι αιτήσεις που έτυχαν μιας υποτυπώδους, μη βιώσιμης και φαινομενικής αναδιάρθρωσης λόγω κακής πρακτικής των τραπεζών, θα εμπίπτουν στο σχέδιο Εστία, παρά το γεγονός ότι έχουν απορριφθεί

Στο σχέδιο Εστία θα ενταχθούν αιτήσεις οι οποίες είχαν τύχει υποτυπώδους χειρισμού από τις τράπεζες, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης ο οποίος μίλησε για κακή πρακτική των τραπεζών προσθέτοντας ότι το ζήτημα αυτό θα είναι αντικείμενο συζήτησης με τον Σύνδεσμο Τραπεζών.

Σε δηλώσεις μετά την σημερινή  συνεδρίαση του Υπουργικού ο κ. Πετρίδης είπε ότι ένα από τα βασικά κριτήρια για ένταξη στο σχέδιο Εστία για ΜΕΔ και προστασία κύριας κατοικίας, είναι τα δάνεια να ήταν μη εξυπηρετούμενα τόσο κατά την 30η Ιουλίου 2017 όσο και κατά την 30η Ιουνίου 2019.

Πρόσθεσε ότι σε συνεργασία με Υπουργείο Εργασίας το ΥΠΟΙΚ έχει εξετάσει όλες τις συμπληρωμένες αιτήσεις και αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι υπάρχει ένας αριθμός αιτήσεων στις οποίες προηγήθηκε αναδιάρθρωση με όρους που αρχικά απαιτούσαν την καταβολή πολύ χαμηλής δόσης, της τάξης κάποιων δεκάδων ευρώ, η οποία δεν κάλυπτε τους τόκους ούτε και την δόση κεφαλαίου και η οποία αυξήθηκε σημαντικά, πολλαπλασιάστηκε όπως είπε, μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2017.

«Συνεπώς τα δάνεια αυτά στην αρχή ήταν εξυπηρετούμενα και δεν εντάχθηκαν στο σχέδιο με βάση τις πρόνοιες και αυτό που επισημάνθηκε όμως είναι ότι αυτή η αναδιάρθρωση ήταν υποτυπώδης, και φαινομενική, ήταν μια κακή πρακτική των τραπεζών και προνοούσε την καταβολή πολύ χαμηλής δόσης κατά τις 30 Σεπτεμβρίου του 2017, ενώ η δυνατότητα εξυπηρέτησης μετά όταν αυξανόταν η δόση ήταν ανέφικτη», τόνισε.

Ο κ. Πετρίδης είπε ότι ως εκ τούτου το Υπουργικό σήμερα αποφάσισε ότι αυτές οι αιτήσεις που έτυχαν μιας υποτυπώδους, μη βιώσιμης και φαινομενικής αναδιάρθρωσης λόγω κακής πρακτικής των τραπεζών, θα εμπίπτουν στο σχέδιο Εστία, παρά το γεγονός ότι έχουν απορριφθεί γιατί τα δάνεια είχαν θεωρηθεί εξυπηρετούμενα κατά την ουσιώδη ημερομηνία.

«Θέλω να καλέσω τις τράπεζες, και θα συζητήσουμε αυτό το θέμα και με τον Σύνδεσμο Τραπεζών τις επόμενες μέρες, να ασκήσουν και για άλλες περιπτώσεις ομοιόμορφο χειρισμό αυτών που δεν έκαναν αιτήσεις», σημείωσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Share this post