Βαρθολομαίος: “Κάθε προσπάθεια αμφισβητήσεως του Ουκρανικού Αυτοκεφάλου, εισάγει μίαν ανερμάτιστον «νέαν εκκλησιολογίαν»,

Βαρθολομαίος: “Κάθε προσπάθεια αμφισβητήσεως του Ουκρανικού Αυτοκεφάλου, εισάγει μίαν ανερμάτιστον «νέαν εκκλησιολογίαν»,

“Η αγία αποστολή της Εκκλησίας δεν προάγεται επί τη βάσει μιάς «κλειστής» και «εσωστρεφούς» θεολογίας και πνευματικότητος, αι οποίαι αγνοούν ή απορρίπτουν τον κόσμον, διά να διαφυλάξουν αλώβητον την δήθεν απειλουμένην υπό του πολιτισμού, των ιστορικών εξελίξεων και του «εν τω κόσμω» χαρακτήρος της Εκκλησίας, ορθοδοξίαν και καθαρότητα της πίστεως”, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος , ο οποίος κήρυξε   στην Ι. Θεολογική Σχολή της Χάλκης, την έναρξη Διορθοδόξου Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: “Η συμβολή των Χαλκιτών καθηγητών και αποφοίτων εις τας διορθοδόξους σχέσεις”.

Tο συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείθηκε με αφορμή την συμπλήρωση 100 ετών από την Διοργάνωση του Πανορθοδόξου Συνεδρίου του 1923 στην Κωνσταντινούπολη και ήταν  αφιερωμένο στη συμβολή της Σχολής στο πεδίο των Διορθοδόξων Σχέσεων, πήραν μέρος  ως εισηγητές Ιεράρχες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Καθηγητές Πανεπιστημίων της Ελλάδος και της Ευρώπης, απόφοιτοι της Σχολής και λοιπές προσωπικότητες διεθνούς κύρους. 

Τον Αρχιεπίσκοπο  Νέας  Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ. Γεώργιο εκπροσώπησε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Γρηγόριος Ιωαννίδης, ο οποίος ανέγνωσε χαιρετισμό του. 

Στο περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου ο Παναγιώτατος επεδωσε τιμητικές πλακέτες στην Πρόεδρο, Ναταλία Πούλου, και την Διευθύντρια, Φλώρα Καραγιάννη, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, καθώς και στην  κ. Ειρήνη Βανταράκη, για την όλη τους προσφορά και συνδρομή στο έργο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

*Περισσότερα διαβἀστε στον σύνδεσμο και παρακολουθείστε στα βίντεο

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κήρυξε την έναρξη Διορθοδόξου Επιστημονικού Συνεδρίου στην Ι. Θεολογική Σχολή της Χάλκης – Οικουμενικό Πατριαρχείο (ec-patr.org) 

 

Share this post