«Στηρίζουμε τον Θηλασμό – Μαζί!»

«Στηρίζουμε τον Θηλασμό – Μαζί!»

Ο μήνας Οκτώβρης έχει καθιερωθεί από την Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού του Υπουργείου Υγείας Κύπρου , ως Μήνας Προώθησης Μητρικού Θηλασμού και στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται η οργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τους διάφορους υποστηρικτές του θηλασμού στην Κύπρο. Το φετινό σύνθημα του μήνα «Στηρίζουμε τον Θηλασμό – Μαζί!» έχει οριστεί από την Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για τον Θηλασμό (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) και δίνει έμφαση στη δικτύωση, την πληροφόρηση και τη δραστηριοποίηση όλων των φορέων, με σκοπό την επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030. Καλεί τους υποστηρικτές και όσους εργάζονται για τον θηλασμό, αλλά και τους φορείς λήψης αποφάσεων, να δημιουργήσουν νέες και στοχευμένες συνεργασίες σε διάφορα επίπεδα, με σκοπό την προστασία, την προαγωγή και την υποστήριξη του μητρικού θηλασμού.

Η Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού, βασιζόμενη στις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τονίζει ότι στα βρέφη και στα μικρά παιδιά, ο μητρικός θηλασμός συνιστά μια από τις πιο σημαντικές πηγές φροντίδας και υγείας, αν όχι και την πιο σημαντική. Τα οφέλη είναι πολλά και δεν προσμετρούνται μόνο στη βρεφική ηλικία, αλλά και μετέπειτα όταν το βρέφος γίνεται παιδί και το παιδί έφηβος.

Οι ευεργετικές επιπτώσεις του θηλασμού δεν περιορίζονται μόνο στα παιδιά, αλλά καλύπτουν επίσης θέματα προστασίας της υγείας της μητέρας και της ευημερίας της οικογένειας. Εκτεταμένο ερευνητικό έργο τεκμηριώνει τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν τα χαμηλά ποσοστά ή η πρόωρη διακοπή του θηλασμού και συμβάλλει στην αύξηση του κόστους στον τομέα της πρόληψης και αντίστοιχα στην αύξηση των ανισοτήτων υγείας. Δεν πρέπει επίσης να παραβλέπεται, το γεγονός ότι το μητρικό γάλα προσφέρεται εντελώς δωρεάν και σε «ασφαλή συσκευασία». Για τούτο και η προστασία, η προαγωγή και η υποστήριξη του μητρικού θηλασμού αποτελούν προτεραιότητα στις πολιτικές Δημόσιας Υγείας όχι μόνο σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Συμμαχίας Δράσης για τον Θηλασμό, η απουσία θηλασμού συνδέεται με οικονομικές απώλειες περίπου 302 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκόσμια.

Συνεπώς, το μητρικό γάλα αποτελεί μοναδικό θησαυρό ζωής, υγείας και ευεξίας για το παιδί, τη μητέρα, την οικογένεια και την κοινωνία γενικότερα και είναι προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας να δημιουργηθούν οι συμμαχίες και να αναπτυχθούν όλα τα απαραίτητα εχέγγυα, ώστε να καταστεί δυνατό να μπορούν να θηλάζουν όλες οι μητέρες τα βρέφη τους, όπου και όποτε αυτά το έχουν ανάγκη.

Το Υπουργείο Υγείας από την πλευρά του, μέσω της Εθνικής Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού, προωθεί την υλοποίηση σχετικής Στρατηγικής, την εφαρμογή της Πολιτικής Μητρικού Θηλασμού και την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας για τα Φιλικά προς το Βρέφος Νοσοκομεία σε συνεργασία με νοσοκομεία τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Στόχος, η εφαρμογή όλων των αναγκαίων διαδικασιών για επαναφορά του μητρικού θηλασμού ως του φυσιολογικού τρόπου αποκλειστικής διατροφής των βρεφών για τους πρώτους έξι μήνες ζωής και συνέχισής του μαζί με κατάλληλες, επαρκείς συμπληρωματικές τροφές, μέχρι τα δύο έτη ή για όσο επιθυμεί η μητέρα και το παιδί.

Ενημερωτικό υλικό για την αξία του μητρικού θηλασμού της Εθνικής Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού, του Υπουργείου Υγείας υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας: http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page78_gr/page78_gr?OpenDocument.

 

Share this post