Σημαντική ημέρα για την Ορθοδοξία

Σημαντική ημέρα για την Ορθοδοξία

31 χρόνια από την εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου .

Του Αριστείδη Χ. Βικέτου

Πριν από 31 χρόνια, στις 22 Οκτωβρίου 1991, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε  παμψηφεί  ως 270ο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και αυτοδικαίως (Δ’Οικουμενική Σύνοδος) Οικουμενικό Πατριάρχη τον  τότε Μητροπολίτη Γέρων Χαλκηδόνος Βαρθολομαίο από την Ίμβρο. Η ημέρα της εκλογής ήταν Τρίτη. Ο Βαρθολομαίος,  τότε 51 ετών, ενθρονίστηκε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι , στις 2 Νοεμβρίου 1991. Με την ευκαιρία του γεγονότος αυτού ταξίδεψα για πρώτη φορά στην Πόλη.

Από την αρχή της γνωριμίας μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης μου έδειξε την αγάπη Του και στις 12 Μαρτίου φέτος με τίμησε με την απονομή του οφικίου του Άρχοντος Νοταρίου της ΑτΧΜΕ.

Σε όλα τα χρόνια τις πατριαρχίας του  ο κ. Βαρθολομαίος αποδείχθηκε άξιος πηδαλιούχος της ανά την Οικουμένη Ορθοδοξίας. Το έργο του πολύπλευρο, θεολογικό, κοινωνικό, πολιτισμικό. Στα 31 χρόνια της πατριαρχίας του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος διατηρεί πιστά το εκκλησιαστικό ήθος και την παράδοση του Φαναρίου , ενώ συγχρόνως χάραξε μια νέα αναζωογονητική πορεία. 

Ο θρόνος του Οικουμενικού Πατριάρχη, ιδιαίτερα στην εποχή μας, έχει πολλές οδύνες και δοκιμασίες. Αρκετές από αυτές τις προκαλούν , δυστυχώς , Ομόδοξοι . Όμως , ο Οικουμενικός Πατριάρχης τις υπομένει με καρτερία και αγάπη, συνεχίζοντας το έργο Του. Τον περασμένο μήνα σε ομιλία Του στην Κομοτηνή, μεταξύ άλλων , τόνισε:

«Οἱ δημιουργοῦντες λογισμούς ἐναντίον τοῦ Φαναρίου σκοπόν ἔχουν νά πάρουν ἀπό τάς χεῖρας τῆς Ρωμηοσύνης τάς εὐθύνας τῆς Οἰκουμενικῆς Καθέδρας! Θά τό ἀνεχθῶμεν αὐτό; Προσωπικῶς, ὅσον ἀναπνέομεν, ὅσον ζῶμεν ἐπί γῆς, δέν θά ἐπιτρέψωμεν εἰς οὐδένα νά ἀπομειώσῃ, νά ζημιώσῃ τά δίκαια, τάς εὐθύνας, τήν θέσιν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως! Δέν θά ἀφήσωμεν τήν προπαγάνδαν νά ἀλλοτριώσῃ αὐτά τά ὁποῖα παρά τῶν μακαρίων ἡμῶν Πατέρων παρελάβομεν! Δέν θά ἐπιτρέψωμεν νά παρασύρεται τό ποίμνιόν μας ἀπό τά ἔξωθεν ψεύδη – τερατώδη ἐνίοτε! Ἔχετε ἐμπιστοσύνην, ἀδελφοί καί τέκνα, εἰς τόν Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τήν Ἐκκλησίαν, εἰς τάς Συνόδους. Δι᾿ αὐτῶν ὥρισεν ὁ Κύριος καί ἡ ἐκκλησιαστική παράδοσις νά διακονῆται ὁ θεσμός τῆς Ἐκκλησίας. Καί μόνον ἐντός τῆς Χάριτός της διατηρεῖται τό χάρισμα τοῦ Πνεύματος ἀσφαλές».

Ως κατακλείδα του μικρού αυτού σημειώματος ο υπογράφων δανείζεται τους λόγους του μακαριστού Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μελίτωνος Χατζή, γέροντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, προς τον προκάτοχό του, Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα: “Ικετεύομεν τον πανάγαθον Θεόν ίνα σε στηρίζει επί της πανιέρου και πρώτης ταύτης Καθέδρας των κατ’ Ανατολάς Εκκλησιών εις μακρότητα ευλογημένων χρόνων. Αμήν”

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟ: ageliaforos.com

Share this post