“Σφίγγα” ο Σαββίδης για τον Οδυσσέα.

“Σφίγγα” ο Σαββίδης για τον Οδυσσέα.

Διορίστηκε ερευνητική επιτροπή για τις Εταιρείες Cypra Ltd. και/ή Cypra Bioenergy Ltd. και/ή άλλων συνδεδεμένων και/ ή σχετιζόμενων εταιρειών και/ή προσώπων.

Παρά την θέση ότι ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, με τις ενέργειες εκφεύγει των αρμοδιοτήτων , που καθορίζονται από το Σύνταγμα, ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης,  απέφυγε να δηλώσει κατά πόσο η μεταξύ τους  αντίθεση θα οδηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο. Συγκεκριμένα ο κ. Σαββίδης , όταν ρωτήθηκε από το ageliaforos.com κατά πόσο θα πάρει την πρωτοβουλία να φέρει το θέμα  ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, περιορίστηκε να απαντήσει  : σε αυτό το στάδιο δεν θέλω να προβώ  σε άλλα σχόλια επί της υπόθεσης αυτής”.

Ο Γενικός Εισαγγελέας ανακοίνωσε τον διορισμό  τριμελούς  ερευνητικής επιτροπής για την υπόθεση του σφαγείου Cypra. Σε δηλώσεις του στη Νομική Υπηρεσία, ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι επικεφαλής της επιτροπής διορίζεται ο τέως Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου, Χάρης Πογιατζής. Μέλη διορίστηκαν  ο τέως αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης και η τέως Ανώτατη Επαρχιακή Δικαστής Λεμονιά Καουτζάνη.

«Η ερευνητική επιτροπή εντέλλεται να διεξάγει διαχρονικό έλεγχο για ενδελεχή εξέταση όλων των θεμάτων που θα διερευνήσει. Οι ακριβείς όροι εντολής της θα καθοριστούν σε σχετικό διάταγμα που θα δημοσιευτεί εντός των προσεχών ημερών, αφού διεκπεραιωθούν όλα τα διαδικαστικά θέματα», ανέφερε ο κ. Σαββίδης.

Είπε πως η ερευνητική επιτροπή θα συμπληρώσει την έρευνά της και θα υποβάλει την έκθεσή της στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία ως ήθελε αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, μετά από αίτημα της ερευνητικής επιτροπής σύμφωνα με τον νόμο.

Στη δήλωσή του ο κ. Σαββίδης επεσήμανε πως τις τελευταίες βδομάδες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας γεγονότα, ισχυρισμοί και καταγγελίες που αφορούν το σφαγείο της εταιρείας Cypra Ltd. και τις διάφορες σχέσεις του με κρατικές αρχές και αξιωματούχους του κράτους και πως τα θέματα αυτά έχουν συζητηθεί εκτενώς και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Έχοντας υπόψη τα διάφορα δημοσιεύματα όπως παρουσιάστηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και τις δημόσιες τοποθετήσεις, από νυν και πρώην λειτουργούς και αξιωματούχους επί του θέματος, ζήτησα και έλαβα τα πρακτικά της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών και όλα τα έγγραφα που κατατέθηκαν», σημείωσε και πρόσθεσε:  «αφού μελέτησα τα πιο πάνω πρακτικά, ασκώντας την εξουσία που μου παρέχεται από το άρθρο 2 του Περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, αποφάσισα να διορίσω Ερευνητική Επιτροπή για τη διερεύνηση όλων των θεμάτων που αφορούν τις Εταιρείες Cypra Ltd. και/ή Cypra Bioenergy Ltd. και/ή άλλων συνδεδεμένων και/ ή σχετιζόμενων εταιρειών και/ή προσώπων».

 

Ο κ. Σαββίδης είπε πως οι όροι εντολής της επιτροπής θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη νομιμότητα των ενεργειών κρατικών αρχών σε σχέση με τις συγκεκριμένες εταιρείες, κατά πόσον υπήρξαν οποιεσδήποτε παρεμβάσεις από οποιονδήποτε προς όφελος των συγκεκριμένων εταιρειών, κατά πόσον υπήρχαν και/ή ασκήθηκαν αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου και/ή εποπτείας από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές σε σχέση με όλες τις συναλλαγές και υποχρεώσεις των εν λόγω εταιρειών, κατά πόσον από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτουν οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα τα οποία δυνατό να οδηγούν σε καταλογισμό ευθυνών σε οποιοδήποτε εμπλεκόμενο.

Επίσης κατά πόσον υπήρξε οποιαδήποτε διαρροή διαβαθμισμένων ή μη διαβαθμισμένων υπηρεσιακών εγγράφων ή/και πληροφοριών προς τις εν λόγω εταιρείες ή οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση από κρατικές αρχές και κατά πόσον προκύπτουν οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα σε σχέση με τις συγκεκριμένες εταιρείες και/ή σε σχέση με τους διευθυντές και/ή μετόχους τους, τα οποία δυνατό να οδηγούν στον καταλογισμό οποιωνδήποτε ευθυνών, οι οποίες να προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις τους.

Όπως είπε ο κ. Σαββίδης, από το πεδίο της έρευνας θα εξαιρεθεί το θέμα που καλύπτεται από την έρευνα που ήδη αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του ημερομηνίας 16.12.2020 για τη διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις εκπροσώπων των ΜΜΕ  για τον διορισμό Ερευνητικής Επιτροπής για τη διερεύνηση όλων των θεμάτων που αφορούν στις εταιρείες Cypra Ltd. και/ή Cypra Bioenergy Ltd. και/ή άλλων συνδεδεμένων και/ ή σχετιζόμενων εταιρειών και/ή προσώπων και ιδιαίτερα  κατά πόσον το πόρισμα της θα δοθεί στη δημοσιότητα, επανέλαβε την θέση  ότι η απόφασή του είναι η ίδια ως αυτή ισχύει και στην περίπτωση της Ερευνητικής Επιτροπής για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών.

«Δεν είμαι διατεθειμένος να επιτρέψω να επηρεαστούν αστυνομικές έρευνες. Πιστεύω ότι, υπό την ιδιότητά μου ως Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, έχω ευθύνη να διασφαλίσω ότι οι πληροφορίες που ενδεχομένως να οδηγούν σε ποινική διερεύνηση για ποινικά αδικήματα πρέπει να διασφαλίζονται. Γι’ αυτό και στην έκταση που το πόρισμα, είτε αυτής της Επιτροπής είτε της Επιτροπής για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών, ενδεχομένως να επηρεάσει την πορεία αστυνομικών ανακρίσεων για ποινικές υποθέσεις, δεν θα δημοσιευτεί. Κι αυτό πιστεύω ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον, και είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον έχω υποχρέωση, υπό την ιδιότητά μου, να διασφαλίσω. Βεβαίως, για άλλες πτυχές δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα δημοσιοποιηθούν, και θα το δείτε στην πορεία», ανέφερε. 

Σε ερώτηση,  εάν οι εργασίες της Επιτροπής για το σφαγείο της εταιρείας CYPRA θα είναι ανοιχτές προς τους εκπροσώπους του Τύπου, ο κ. Σαββίδης είπε ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία αυτό αποτελεί απόφαση που εναπόκειται στα Μέλη της Επιτροπής , η οποία  ενεργεί ως ανεξάρτητο οιονεί δικαστικό όργανο.

 

Σε παρατήρηση από το ageliaforos.com ότι η λειτουργία των Ερευνητικών Επιτροπών που έχει συστήσει ενδεχομένως να παραβιάζουν την νομοθεσία του 2011 ο κ . Σαββίδης επιχειρηματολόγησε,  λέγοντας:   «ο περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμος όπως ψηφίστηκε, λέει, ότι, υπάρχει ευχέρεια σε εκείνον που διορίζει την Επιτροπή να της εκχωρήσει κάποιες ή όλες τις εξουσίες που της δίδονται βάση του Νόμου αυτού. Μια από αυτές τις εξουσίες είναι αυτή που περιγράφεται από το άρθρο 7 (ιβ) του Νόμου, που αφορά στη δημοσιοποίηση του πορίσματος, εκτός για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αν ο Γενικός Εισαγγελέας κρίνει, και έκρινα στην προκείμενη περίπτωση ότι δεν θέλω να δώσω το δικαίωμα της δημοσιοποίησης – κι έχω εξηγήσει γιατί το έχω κάνει – έχω αυτό το δικαίωμα. Αν διαβάσετε και τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, για τα οποία έγινε πολύς λόγος τελευταία, θα δείτε ότι και ο προκάτοχός μου κ. Πέτρος Κληρίδης είχε ρητά επιφυλάξει τη θέση – ως όφειλε υπό την ιδιότητά του ως Γενικός Εισαγγελέας – ότι, δεν μπορεί η όποια δημοσιοποίηση να επηρεάζει την πορεία ποινικών ανακρίσεων και ποινικών ερευνών. Αυτό λέει ο Νόμος κι όχι ό,τι λέγεται στα διάφορα Μέσα». 

Σημείωσε δε ότι, το άρθρο 7 (ιβ) του Νόμου λέει ότι «μια από τις εξουσίες στην Επιτροπή που μπορεί να δώσει αυτός που την διορίζει, στην προκείμενη περίπτωση ο Γενικός Εισαγγελέας, είναι το δικαίωμα, με τη συμπλήρωση των εργασιών της, να δημοσιοποιήσει το πόρισμά της. Αν δοθεί αυτό το δικαίωμα, η μόνη εξαίρεση είναι η μη δημοσιοποίηση για λόγους εθνικής ασφάλειας. Επειδή εδώ δεν τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας και είναι θέμα ερευνών, εάν έδιδα εν λευκώ το δικαίωμα δημοσιοποίησης του πορίσματος θα μπορούσε η Επιτροπή να το δημοσιοποιήσει, γιατί οι ποινικές ανακρίσεις δεν είναι θέμα ‘δημόσιας ασφάλειας’. Γι’ αυτό, εξασκώντας τη διακριτική μου ευχέρεια την οποία πιστεύω ότι μου δίδει ο Νόμος, εξαίρεσα το άρθρο 7 (ιβ) από την Ερευνητική Επιτροπή για τις πολιτογραφήσεις και θα το εξαιρέσω και από αυτήν. Θα δω το πόρισμα κι όπως έχω δώσει σε εκείνην Ερευνητική Επιτροπή τη διαβεβαίωση, την ίδια διαβεβαίωση θα δώσω και στην παρούσα Ερευνητική Επιτροπή –και τη δίδω δημόσια τώρα – ότι στην έκταση μόνο που επηρεάζονται οι ποινικές ανακρίσεις δεν πρόκειται το πόρισμα να δημοσιοποιηθεί”.

Σε ερώτηση  σχετικά με ισχυρισμούς περί απώλειας φακέλων σε σχέση με την υπόθεση CYPRA από τη Νομική Υπηρεσία, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας επανέλαβε πως παρά το ότι ο ισχυρισμός αφορά χρονική περίοδο που ο ίδιος  δεν ηγείτο της Νομικής Υπηρεσίας, μετά από εσωτερική έρευνα που έγινε κατόπιν οδηγιών του,  δεν διαπιστώθηκε ότι υπήρξε απώλεια οποιουδήποτε φακέλου ή εγγράφου σε σχέση με την υπόθεση CYPRA από τη Νομική Υπηρεσία. «Το αν, και πώς, και υπό ποιες συνθήκες κάποιος λειτουργός, κάποια στιγμή, ξαναζήτησε κάποια στοιχεία από κάποια Υπηρεσία, είναι εντελώς διαφορετικό με το δημοσίευμα ότι έχουν χαθεί έγγραφα», υπέδειξε ο κ. Σαββίδης. Ωστόσο, όπως είπε, «η Ερευνητική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ελέγξει όλο το φάσμα διαχρονικά της πορείας των σχέσεων των εταιρειών αυτών με τις κρατικές Υπηρεσίες και βεβαίως, αν το κρίνουν σκόπιμο, θα μπορούν να ελέγξουν κι αυτό το θέμα».

Διασαφηνίζοντας ότι η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας κατά της Γενικής Λογίστριας αφορά σε ένα και μόνο συγκεκριμένο περιστατικό και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Σαββίδης είπε: «Είδα ότι υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα που αναφέρονταν σε διαχρονικές σχέσεις των εταιρειών αυτών του σφαγείου με το Κράτος. Έχω δει διάφορες καταγγελίες και αναφορές από διάφορα πρόσωπα, πολλά εκ των οποίων λέχθηκαν στη Βουλή, και είδα ότι το μόνο που θα γινόταν εάν δεν διόριζα Ερευνητική Επιτροπή, θα ήταν η πειθαρχική έρευνα για τη Γενική Λογίστρια. Η πειθαρχική αυτή έρευνα αφορά σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα και είναι αυτό της επιταγής και το κατά πόσον, ορθά ή λανθασμένα, η συγκεκριμένη επιταγή αποσύρθηκε. Έκρινα ότι για σκοπούς διαφάνειας και για σκοπούς ικανοποίησης του δημόσιου αισθήματος, έπρεπε να εξασκήσω το δικαίωμα μου και να διορίσω Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει διαχρονικά τις σχέσεις των εν λόγω εταιρειών με το Κράτος. Αν η Επιτροπή βρει το οτιδήποτε, είτε υπό μορφή πειθαρχικών είτε υπό μορφή ποινικών υποθέσεων, θα το εκφράσει στην έκθεσή της. Υπάρχει μία Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει το εύρος της πειθαρχικής έρευνας η οποία θα γίνει μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας. Είναι ξεκάθαρο το τι καλύπτει. Αυτό θα δοθεί στην Ερευνητική Επιτροπή κι αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό καθόσον αφορά στη Γενική Λογίστρια, θα είναι εκτός του πεδίου της Ερευνητικής. Εάν από την έρευνα της Επιτροπής βρεθεί ότι εμπλέκονται άλλα πρόσωπα σε σχέση με το ίδιο περιστατικό, βεβαίως και θα μπορούν να τα ελέγξουν. Όλα τα άλλα διαχρονικά μπορεί να τα ελέγξει η Επιτροπή, κι αυτό διότι δεν είναι σωστό να διεξάγονται παράλληλες έρευνες για το ίδιο θέμα,  την ίδια στιγμή.»

Ο κ. Σαββίδης δεν απέλκεισε το ενδεχόμενο να κληθεί στην Ερευνητική για το σφαγείο Cypra  για κατάθεση τη Γενική Λογίστρια και σημείωσε  ότι με βάση τον Νόμο η Ερευνητική Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον οιοδήποτε για κατάθεση και πως προβλέπονται ποινές σε περίπτωση που κάποιος, ενώ έχει κληθεί, αρνηθεί να παρουσιαστεί ενώπιον της.

 

Για το θέμα της Επιτροπής για της πολιτιγραφήσεις ο  ageliaforos.com ζήτησε το σχόλιο του κ. Σαββίδη για την άποψη του νομικού Αχιλλέα Δημητριάδη, σύμφωνα με τον οποίο :  “O Γ.Εισαγγελέας, δεδομένης της συμμετοχής του στο Υπουργικό Συμβούλιο(το οποίο είναι αντικείμενο της εξέτασης έχει σύγκρουση συμφέροντος και έτσι εμποδίζεται από το Κράτος Δικαίου,να αποφασίσει αν είναι προς το δημόσιο συμφέρον η δημοσιοποίηση του πορίσματος της”.

O κ. Σαββίδης απάντησε : “Υπό τις περιστάσεις, ο θεσμός του Γενικού Εισαγγελέα ήταν η μόνη συνταγματική επιλογή που μπορούσε να διορίσει ανεξάρτητη Ερευνητική Επιτροπή για το θέμα. «Σε όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβηκα ως Γενικός Εισαγγελέας, οι οποίες ήταν ο διορισμός της Ερευνητικής Επιτροπής για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις, ενήργησα διότι ήμουν το μόνο συνταγματικό Όργανο που μπορούσε να ενεργήσει, αφού το Υπουργικό Συμβούλιο, εξαιτίας του ότι εμπλέκονται υπουργοί, δεν μπορούσε να το πράξει. Γι’ αυτό και έπρεπε να ενεργήσω είτε εγώ είτε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Το ότι διετέλεσα για 13 μήνες Υπουργός σε αντίθεση με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα που διετέλεσε για μεγαλύτερο διάστημα, σήμαινε ότι έπρεπε εγώ να ενεργήσω, διότι υπάρχει υποχρέωση, εκεί και όπου δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα να ενεργήσει κάποιος, να μην τίθεται θέμα να παρεμποδίζεται αυτός από το να ενεργήσει εξαιτίας σύγκρουσης συμφερόντων” Προς ενίσχυση της άποψης του αυτής ο Γενικός Εισαγγελέας επικαλέστηκε  αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπου , όπως είπε, “το Ανώτατο συζήτησε και αποφάσισε σε υποθέσεις μισθοδοσίας Δικαστών και σε υποθέσεις συντάξεων Δικαστών, το αποτέλεσμα των οποίων δημιουργούσε οικονομικό πλεονέκτημα στους ίδιους τους εκδικάζοντες Δικαστές. Εκεί υπήρχε πραγματική σύγκρουση συμφερόντων. Οι αποφάσεις της νομολογίας λένε ρητά ότι, αν δεν υπάρχει άλλο συνταγματικό Όργανο το οποίο μπορεί να ενεργήσει, οφείλεις να ενεργήσεις. Δεν θεωρώ ότι έχω σύγκρουση συμφέροντος να διορίσω Ερευνητική Επιτροπή για να εξετάσει τα θέματα των πολιτογραφήσεων, με την έννοια ότι ορίζεται μια ανεξάρτητη επιτροπή που απαρτίζεται από άτομα εγνωσμένου κύρους, σαφώς ανεξάρτητα και χωρίς καμία δυνατότητα επηρεασμού, τα οποία και θα εξετάσουν όλες τις πολιτογραφήσεις και θα βγάλουν το πόρισμά τους”.

Καταλήγοντας ο κ. Σαββίδης ανέφερε: “Για να μην τεθεί θέμα να περιμένουμε, ενδεχομένως τη συμπλήρωση των εννέα μηνών για να ολοκληρωθεί το τελικό πόρισμα της Επιτροπής, έχω επίσης πει πως βρίσκομαι σε συνεννόηση με τα Μέλη της Επιτροπής για να εκδίδουν ενδιάμεσες εκθέσεις. Σε αυτές τις εκθέσεις, στην έκταση που υπάρχει οποιαδήποτε εισήγηση για αποστέρηση υπηκοοτήτων, θα δίδω τις αναγκαίες συμβουλές προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Για όσες υπάρχει οποιαδήποτε υποψία για ποινικό αδίκημα, θα δίδουμε τις οδηγίες στην Αστυνομία για διερεύνησή τους και θα δείτε ότι και αυτά θα δημοσιεύονται, όπως και το τελικό πόρισμα, με μόνη εξαίρεση εκεί και όπου κατά την κρίση μου επηρεάζονται ποινικές έρευνες” .  

Share this post