Πρώτη Ιουνίου  Παγκόσμια ημέρα του παιδιού , με εκατομμμύρια από αυτά να ζουν σε συνθήκες φτώχειας και  κοινωνικού αποκλεισμού 

Πρώτη Ιουνίου  Παγκόσμια ημέρα του παιδιού , με εκατομμμύρια από αυτά να ζουν σε συνθήκες φτώχειας και  κοινωνικού αποκλεισμού 

Ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε στις μέρες μας, με την επιβολή περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας, τα δικαιώματα των παιδιών επηρεάστηκαν δυσμενώς σε πολλά επίπεδα.
Εκτός από τη Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού που καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση το ΟΗΕ και γιορτάζεται στις 20 Νοεμβρίου, η 1η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα του παιδιού το 1925 από τη Παγκόσμια Συνέλευση για την ευημερία του παιδιού της Γένοβας.
Εκατομμύρια παιδιά, σε ολόκληρο τον κόσμο,  συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες, όπως είναι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. 
Η παιδική εργασία αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του παιδιού και έχει αποδειχθεί ότι εμποδίζει την ανάπτυξη τους, οδηγώντας τα δυνητικά σε δια βίου σωματική ή ψυχολογική βλάβη.
Έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει μία ισχυρή σχέση  μεταξύ φτώχειας και παιδικής εργασίας, ενώ η  παιδική εργασία με τη σειρά της διαιωνίζει τη φτώχεια κρατώντας τα παιδιά των φτωχών μακριά από την εκπαίδευση και την προοπτική για κοινωνική άνοδο.
Αυτή η μείωση του ανθρώπινου κεφαλαίου έχει συνδεθεί με την επιβράδυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Πρόσφατη μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας έδειξε ότι η εξάλειψη της παιδικής εργασίας και η ανάπτυξη της οικονομίας θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη σχεδόν επτά φορές μεγαλύτερα από το κόστος, ως επί το πλείστον συνδεδεμένα με επενδύσεις σε καλύτερη εκπαίδευση και κοινωνικές υπηρεσίες.

Share this post