Παραμένει θετικός στον κορωνοϊό ο Αναστασιάδης

Παραμένει θετικός στον κορωνοϊό ο Αναστασιάδης

“Ενόψει του ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαγνώστηκε και σήμερα θετικός στον κορωνοϊό και παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα θα είχε τη δυνατότητα να ακολουθήσει κανονικά το πρόγραμμα του τις επόμενες μέρες, για λόγους ευθύνης, ο Πρόεδρος θα επανέλθει στις δημοσιές δραστηριότητες του μόλις διαγνωστεί αρνητικός στον ιο”.   

Τα πιο πάνω αναφέρει σημερινή γραπτή δήλωση του  κυβερνητικού εκπροσώπου , Μάριου Πελεκάνου. 

Share this post