Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου

Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου

Το ποδήλατο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μέσο μεταφοράς, που εκατομμύρια κόσμος το αγαπά και το προτιμά για τις μετακινήσεις του.
Ο ΟΗΕ έχει ορίσει την 3η Ιουνίου ως την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου (World Bicycle Day).
Η απόφαση αυτή λήφθηκε στις 12 Απριλίου του 2018, από την γενική συνέλευση του διεθνούς οργανισμού, κατόπιν μιας διεθνούς εκστρατείας από τους λάτρεις του ποδηλάτου. Της προσπάθειας ηγήθηκε ο Πολωνός κοινωνιολόγος και ακτιβιστής δρ Λέσεκ Σιμπίλσκι, πρώην μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας.

Σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ αναφέρει:

“Αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα, τη μακροζωία και την ευελιξία του ποδηλάτου, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για δύο αιώνες και ότι είναι απλό, προσιτό, αξιόπιστο, καθαρό και περιβαλλοντικά βιώσιμο μέσο μεταφοράς, προωθώντας το περιβάλλον την υπευθυνότητα και την υγεία.
Αναγνωρίζοντας ότι η συνέργεια μεταξύ του ποδηλάτου και του χρήστη ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την κοινωνική δέσμευση και δίνει στον χρήστη άμεση συνειδητοποίηση των τοπικών συνθηκών περιβάλλοντος και αναγνωρίζοντας επίσης ότι το ποδήλατο μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο ανάπτυξης και ως μέσο όχι μόνο της μεταφοράς αλλά και της πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη και τον αθλητισμό.
Υπογραμμίζοντας ότι το ποδήλατο αποτελεί σύμβολο βιώσιμων μεταφορών και – εκφράζει θετικό μήνυμα για την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής, και – έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα.
Αναγνωρίζοντας το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και του προγράμματος υποστήριξης των κρατών μελών, κατόπιν αιτήματος, για την προώθηση της κοινωνικής ζωής την ανάπτυξη μέσω του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής, συμπεριλαμβανομένης της ποδηλασίας.
Τονίζοντας τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο του παραγωγικού δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (εταιρικές σχέσεις) για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για τη διοργάνωση αγώνων ποδηλάτου για την προώθηση της ειρήνης και την ανάπτυξη, τη διατήρηση του περιβάλλοντος, τη θεσμική ανάπτυξη και φυσική και κοινωνική υποδομή.
Σημειώνοντας ότι πρέπει να είναι σημαντικοί διεθνείς και τοπικοί αγώνες ποδηλασίας οργανωμένοι με πνεύμα ειρήνης, αμοιβαίας κατανόησης, φιλίας, ανοχής και απαράδεκτη κάθε μορφής διάκριση αποφάσισαν τα παρακάτω :
1.Αποφασίζει να ανακοινώσει την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτων στις 3 Ιουνίου.
2.Καλεί όλα τα κράτη μέλη, οργανώσεις του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και άλλους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς, περιφερειακούς και εθνικούς αθλητικούς αγώνες οργανώσεις, την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και του ιδιωτικού τομέα και όλους τους άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους να συνεργαστούν για την προώθηση της παγκόσμιας ημέρας του ποδηλάτου, για να γιορτάσουμε την Ημέρα αυτή
3. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο ποδήλατο σύμφωνα με οριζόντιες αναπτυξιακές στρατηγικές και να συμπεριλάβει το ποδήλατο σε διεθνές, περιφερειακές, εθνικές και υπέρ-εθνικές αναπτυξιακές πολιτικές και προγράμματα, όπου θεωρούν κατάλληλα .
4.Παροτρύνει επίσης τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια και να την ενσωματώσουν σε βιώσιμο σχεδιασμό και σχεδιασμό υποδομών κινητικότητας και μεταφορών, ιδίως μέσω πολιτικών και μέτρων για την ενεργητική προστασία και προώθηση των πεζών την ασφάλεια και την ποδηλατική κινητικότητα, ενόψει ευρύτερων αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας, και ιδίως της πρόληψη των τραυματισμών και των μη μεταδοτικών ασθενειών.
5.Ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους να τονίσουν και να προωθήσουν τη χρήση του ποδηλάτου ως μέσο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της εκπαίδευσης τη σωματική αγωγή, για τα παιδιά και τους νέους, την προώθηση της υγείας, την πρόληψη την προώθηση της ανεκτικότητας, την αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ζωής την ένταξη και την κουλτούρα της ειρήνης.
6.Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές και τα μέσα προώθησης το ποδήλατο μεταξύ όλων των μελών της κοινωνίας και στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες να οργανωθούν βόλτες με ποδήλατο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο ως μέσο ενίσχυσης της σωματικής και ψυχικής υγείας και την ενίσχυση ευημερίας και την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποδηλασίας στην Ευρωπαϊκή κοινωνία; A / 72 / L.43 18-04055 3/3 7. ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να φέρει το παρόν ψήφισμα στην προσοχή των κρατών μελών και των οργανώσεων του όλου συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.
8.Υπογραμμίζει ότι το κόστος όλων των δραστηριοτήτων που ενδέχεται να προκύψουν από το πρόγραμμα, η υλοποίηση του παρόντος ψηφίσματος πρέπει να καλυφθεί από τις εθελοντικές συνεισφορές”.

 

Το γράφημα αποτυπώνει τα οφέλη από τη χρήση του ποδηλάτου / ΑΠΕ-ΜΠΕ /     Δημοσιογραφική        επιμέλεια: Δημ. Φραγκουλιώτης

Το ποδήλατο είναι  και  ένα σύμβολο βιώσιμης μετακίνησης και στέλνει ένα θετικό μήνυμα για την ενθάρρυνση της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής. Είναι ένα σημαντικό μέσο για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Στην εποχή μας είναι περισσότερο από εμφανές ότι το ποδήλατο μπορεί να είναι μέρος της αντιμετώπισης των προκλήσεων, που η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει στην μετά τον COVID-19 εποχή. Καθώς οι χώρες αίρουν τους περιορισμούς, τα Ηνωμένα Εθνη βλέπουν την ευκαιρία για μία νέα κανονικότητα στον τομέα των αστικών μετακινήσεων, με τη χρήση του ποδηλάτου να διαδραματίζει όλο και πιο πρωταγωνιστικό ρόλο.
Κατά τη διάρκεια της καραντίνας οι κάτοικοι των πόλεων απήλαυσαν καθαρούς ουρανούς, η μόλυνση σε πολλές πόλεις μειώθηκε αισθητά, ενώ ο κόσμος άρχισε να χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο το ποδήλατο. Ως αποτέλεσμα πολλές πόλεις έχουν αρχίσει να επενδύουν σε νέους ποδηλατόδρομους.
Με λίγα λόγια, το ποδήλατο πρέπει να γίνει μέρος της νέας μας κανονικότητας. 
Ποδηλατούμε όλοι μαζί προς ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.

 

 

 

 

Share this post