Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού

Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού

Μήνυμα της Επιτρόπου Νομοθεσίας κας Λουίζας Χριστοδουλίδου Ζαννέτου: “Η  μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου έχει ως πρώτο μέλημα το καλύτερο συμφέρον του παιδιού. 

Σήμερα εορτάζεται και στην Κύπρο  η Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού, η οποία καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 1954  για να προωθήσει τη διεθνή ενότητα, την ευαισθητοποίηση μεταξύ των παιδιών σε όλο τον κόσμο και τη βελτίωση της ευημερίας τους. Η 20η Νοεμβρίου είναι μια σημαντική ημερομηνία καθώς η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1959 ενέκρινε τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού και το 1989 ενέκρινε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η Επίτροπος Νομοθεσίας , Λουίζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου , σε μήνυμα της αναφέρει:

“Η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε τη Σύμβαση το 1990 με τον περί της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικό) Νόμο του 1990, τον περί της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικό)(Τροποποιητικό) Νόμο του 2000 που αντικαθιστά τον Πίνακα ΙΙ και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο που κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικό)(Τροποποιητικό) Νόμο του 2010. Οι κυρωτικοί νόμοι αποτελούν τον πρώτο και σημαντικότερο σταθμό εθνικής νομοθετικής ρύθμισης για την προστασία των παιδιών.

Η δέσμευση της Δημοκρατίας για την πιστή τήρηση και σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών φαίνεται διαρκώς έμπρακτα μέσα από τις διαρκείς νομοθετικές ρυθμίσεις, πολιτικές, στρατηγικές, σχέδια, δράσεις, προγράμματα, εκπαιδεύσεις φορέων που έχουν στο επίκεντρό των δραστηριοτήτων τους τα παιδιά. Η προσπάθεια προάσπισης και απόλαυσης των δικαιωμάτων των παιδιών είναι συνεχής και προσαρμόζεται σε οποιεσδήποτε συνθήκες και κοινωνικές ανάγκες.

Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, έχοντας την ευθύνη σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για την ετοιμασία και παρουσίαση της Εθνικής Έκθεσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που υποχρεούται να υποβάλλει η Δημοκρατία στα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με την επικυρωθείσα Σύμβαση, άρχισε τις προετοιμασίες της ομάδας που θα εκπροσωπήσει τη Δημοκρατία στην επικείμενη ακρόαση της 5ης και 6ης Περιοδικής Έκθεσης της Δημοκρατίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού στη Γενεύη, που θα διεξαχθεί στις αρχές του 2022, ενώπιον της ομώνυμης Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών.

Η έμπρακτη ακούραστη αφοσίωση της Δημοκρατίας για όλα τα παιδιά και τα δικαιώματα τους αντικατοπτρίζεται μέσα από αριθμό σημαντικότατων νομοσχεδίων της Κυβέρνησης ή και προτάσεων νόμου που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων τα τελευταία χρόνια με ειδικότερη αναφορά, μεταξύ άλλων, στον περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο του 2021 (Ν. 55(I)/2021), στον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2021 (Ν. 115(I)/2021), στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2019 (Ν. 95(I)/2019), στον Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο του 2014 (Ν. 91(I)/2014), στον περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμο του 1969 (Ν. 41/1969), στον περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμο του 2021 (Ν. 114(I)/2021), στον περί της Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας Νόμο του 2020 (Ν. 185(I)/2020), στον περί της Καταπολέμησης του Σεξισμού και του Διαδικτυακά Διαδιδόμενου Σεξισμού και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2020 (Ν. 209(I)/2020), στον περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμο του 2019 (Ν. 62(I)/2019), στον περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2021 (Ν. 167(I)/2021).

Επίσης, η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου που συζητείται αυτό το διάστημα έχει ως πρώτο μέλημα το καλύτερο συμφέρον του παιδιού και της διαφύλαξης των δικαιωμάτων του και τη βελτίωση των διαδικασιών που το αφορούν. Περαιτέρω, σειρά νομοσχεδίων που είναι υπό ετοιμασία αυτό το διάστημα στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας και ειδικότερα της ρύθμισης της αναδοχής και της υιοθεσίας θα συμβάλουν τα μέγιστα στην διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παιδιών.

«Ένα καλύτερο μέλλον για κάθε παιδί». Η φετινή θεματική για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού 2021″.

*************************************************************

UNESCO: Ένα παιδί πεθαίνει από βία κάθε επτά λεπτά

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία της UNESCO, σύμφωνα με τα οποία, ένα παιδί πεθαίνει από βία κάθε επτά λεπτά / ΑΠΕ – ΜΠΕ / Δημοσιογραφική επιμέλεια: Δημ. Φραγκουλιώτης

Share this post